Safleoedd Casino AstroPay

safleoedd casino astropay

Mae AstroPay yn wasanaeth cerdyn debyd rhithwir rhagdaledig, sy'n ddelfrydol i ddefnyddwyr wneud trafodion ag ef, yn y byd casino ar-lein. Gan fod AstroPay yn gynnyrch ar-lein, nid oes cerdyn corfforol i'w brynu a gofalu amdano. Dim ond achos yw hwn o ddefnyddiwr yn prynu ei Gerdyn AstroPay ar-lein, ac yna'n ei lwytho ag arian trwy ystod o opsiynau bancio.

Mae'r Cerdyn AstroPay yn bennaf yn gweithredu fel byffer rhwng deiliad y cerdyn, ac yn yr achos hwn, y casino ar-lein platfform. Ac, wrth i'r cerdyn rhithwir gael ei ychwanegu ato a'i ddefnyddio wedyn fel y brif ffynhonnell ariannu wrth gamblo ar-lein, bydd manylion personol ac ariannol defnyddiwr yn cael eu cadw'n ddiogel.

Gwefannau casino sy'n cynnig opsiwn talu AstroPay

Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 7 Cyfartaledd: 4.9]

Cael 100% hyd at

Bonws € 200

+200 Troelli Am Ddim
 • Tynnu gwobrau 250k
 • Pwyntiau cyfnewid am wobrau
 • Cefnogaeth orau i gwsmeriaid

casinocruise.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig CA.
Cynnig NZ
Cynnig DE
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig ZA
TH Cynnig
Cael 100% hyd at

Bonws € 200

+200 Troelli Am Ddim
 • Dros 1300 o gemau
 • Yn cynnig gemau Casino Live
 • Cynigion adneuo da

spinit.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig CA.
Cynnig NZ
Cynnig DE
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig ZA
TH Cynnig
Cael 100% hyd at

Bonws € 200

+50 Troelli Am Ddim
 • Gemau slotiau poethaf
 • Gemau Casino Byw Gorau
 • Hyrwyddiadau parhaus

vegashero.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig DE
DIM Cynnig
Cynnig FI
Cynnig CA.
Cynnig NZ
Cynnig ZA
TH Cynnig

Y prif resymau dros ddefnyddio Cerdyn AstroPay

 • argaeledd - Mae'r diwydiant casino yn ymerodraeth fyd-eang, ac mae miliynau o gamblwyr wedi'u gwasgaru ledled y byd. Felly, mae Astro Pay sy'n cefnogi arian ac ieithoedd lluosog yn fantais sylweddol.
 • Dim ffioedd - Yn wahanol i ddarparwyr taliadau a masnachwyr eraill, ni fydd yn rhaid i ddefnyddwyr dalu unrhyw ffioedd wrth ddefnyddio eu cerdyn Astro Pay i wneud adneuon ar lwyfannau casino ar-lein.
 • Dim amser aros - Gall gamer ar-lein fewngofnodi i wefan Astro Pay a phrynu ei gerdyn mewn ychydig funudau. Bydd eu cerdyn a'u cyfrif ar waith o fewn pedair awr ar hugain.
 • diogelwch - Mae rhai chwaraewyr casino ar-lein yn teimlo'n anghyfforddus yn gwneud blaendaliadau uniongyrchol o'u cardiau debyd a chredyd. Diolch i'r cerdyn Astro Pay, gall defnyddwyr ychwanegu eu cronfeydd, ac yna ei ddefnyddio fel eu prif ddull talu. Felly, mae cardiau debyd a chredyd gamblwyr yn ddiogel.

Bydd deiliaid cardiau Astro Pay yn gallu cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl drafodion maen nhw'n eu gwneud ar eu hoff lwyfannau casino ar-lein trwy'r wefan swyddogol. Ac, mae apiau pwrpasol ar gael i ddefnyddwyr Android ac iOS eu lawrlwytho. Felly, caniatáu iddynt gadw eu cyfrif ar y brig, sy'n cyd-fynd â'r ffordd y mae'r rhan fwyaf o bobl yn gamblo ar-lein heddiw.

Cwestiynau Cyffredin

Mae'r cerdyn AstroPay yn tyfu mewn poblogrwydd trwy'r amser, gan fod gweithredwyr eisiau sicrhau bod cymaint o ddulliau talu â phosibl ar gael i'w haelodau. Gallwch wirio a yw'r platfform o'ch dewis yn derbyn AstroPay cyn cofrestru a gwneud blaendal.

Mae'r Cerdyn AstroPay yn hynod ddiogel i'w ddefnyddio, gan ei fod i bob pwrpas yn glustogfa rhwng y defnyddiwr a'r casino ar-lein. Mae llwyfannau hapchwarae sy'n derbyn y Cerdyn AstroPay yn ddiogel ar y cyfan, ond gallwch chi bob amser wirio adolygiadau cyn cofrestru.

Oes, mae yna derfynau is ac uchaf. Yr isafswm blaendal sydd ar gael i ddefnyddwyr yw $ 20. Ac, o ran yr uchafswm y gellir ei adneuo, mae'n $ 500. Fodd bynnag, fel bob amser, gwiriwch gyda'r gweithredwr casino, oherwydd gallant osod eu terfynau eu hunain.

Wyt, ti'n gallu. Mae amseroedd aros yn rhywbeth o'r gorffennol. Ychwanegwch eich cerdyn, ewch i'r platfform hapchwarae o'ch dewis a tharo blaendal. Byddwch yn chwarae'ch hoff gemau casino mewn ychydig eiliadau.