Blaendal £ 10 a Chwarae gyda £ 40 yn Barbeciw Bingo

Mae'n ymddangos bod bingo yn dod yn fwy a mwy poblogaidd erbyn y dydd yn y byd ar-lein, gyda miliynau o bobl ledled y byd yn mewngofnodi i fwynhau gweithredu difyr. Gyda chymaint gweithredwyr bingo o gwmpas, gall fod yn anodd dewis y gorau, ond credwn fod gennym gyda barbeciw Bingo.

Maen nhw'n sicr i fyny yno fel un o'r goreuon yn y diwydiant ar hyn o bryd, gan gynnig cyfle i chwaraewyr o bob gallu brofi ychydig o hwyl bingo gwefreiddiol.

Bonws Croeso

Mae pob antur wych yn cychwyn yn dda a dyna'n union beth Bingo barbeciw anelu at wneud gyda'u pecyn croeso gwych. Bydd adneuwyr tro cyntaf yn gallu * hawlio hyd at € 105 mewn arian parod bonws yn seiliedig ar y blaendal cychwynnol.

Rhennir hyn yn fonws * cyfun o 300%, gyda 200% yn fonws bingo a'r 100% sy'n weddill yn fonws gemau. Mae'n un o'r bargeinion croeso gorau yn y byd bingo ar-lein, ac mae eisoes yn boblogaidd iawn gyda chwaraewyr.

Fodd bynnag, nid dim ond gwobrwyo eu chwaraewyr newydd y mae Barbeciw Bingo, maent yn gwerthfawrogi pawb sy'n defnyddio eu gwasanaethau, a dangosir hyn gan y llu o hyrwyddiadau a bonysau sydd ar agor i bawb eu mwynhau. Mae yna gemau jacpot anhygoel sy'n rhedeg yn ddyddiol yn barbeciw, gan roi cyfle i chwaraewyr ennill symiau enfawr o arian parod.

bonws bingo bbq

Yn sicr, dydd Sul yw'r diwrnod gorau i fewngofnodi a chwarae gan fod promo Dydd Sul y Dydd yn rhedeg, ac mae yna € 10,000 syfrdanol i'w ennill!

Mae yna jacpot € 10K ar gael ar y 10fed o bob mis hefyd, gyda chwaraewyr yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn gweithred bingo gyffrous lle gellir ennill symiau enfawr o arian parod. Mae'n wahoddiad yn unig, ond mae'n gymhelliant gwych i ddal i fewngofnodi a chwarae wrth i chi aros am eich tro.

Mae slotiau'n rhoi cyfle i bobl chwarae rhywbeth gwahanol wrth iddynt aros i'r gêm bingo nesaf ddechrau, a beth well na chwarae ac o bosibl ennill am ddim? Mae teyrngarwch yn cael ei gymryd o ddifrif yn Barbeciw Bingo ac maen nhw'n ceisio gwobrwyo'r rhai sy'n glynu o gwmpas ac yn chwarae'n aml. Ar hyn o bryd mae pedair lefel teyrngarwch gwahanol - rookie, pro, meistr a champ - ac mae gan bob un ei fuddion a'i fanteision ei hun.

jacpot bingo bbq

Gall y rhain gynnwys arian yn ôl ar bingo a gemau, troelli am ddim a thocynnau i ddigwyddiadau unigryw fel y gêm Fawr € 10k. Felly, mae'n werth parhau i chwarae yn Barbeciw Bingo, yn enwedig os ydych chi am elwa ar y gwobrau a ddaw yn sgil bod yn rheolaidd.

Er mwyn helpu chwaraewyr ar eu ffordd, mae Barbeciw Bingo yn cynnal hyrwyddiad o'r enw 'The 2 Million Race'. Mae hyn yn gweld chwaraewyr yn gallu hawlio eu cyfran o 2 filiwn o bwyntiau teyrngarwch, gyda'r lle cyntaf yn werth 300,000 o bwyntiau syfrdanol.

Dyma'r ffordd ddelfrydol i rywun hybu ei deyrngarwch ac yna mynd ymlaen i brofi'r holl fanteision a buddion o fod yn gwsmer gwerthfawr yn un o'r safleoedd bingo gorau o'i gwmpas.