Promo Awr Hapus - Dathlwch Bingo

Bob dydd Llun rhwng 16: 00-18:00 gallwch fwynhau mewn 2 awr o Bonysau Awr Hapus Gwych! Mwynhewch ddwbl yr hwyl a dyblu'r pwyntiau ym mhob gêm sgwrsio a gynhelir. Peidiwch ag anghofio, er mwyn ymuno â dwbl yr HWYL, mae angen o leiaf 1 tocyn arnoch chi i ble mae gêm sgwrsio yn rhedeg.

Ond arhoswch mae mwy bob dydd Llun yn ystod yr awr Hapus y gallwch chi fwynhau a Bonws 100% o hyd at £ 100 Bonws Bingo gan ddefnyddio cod promo AWR bob tro rydych chi'n adneuo!

Mae'r canlynol yn delerau ac amodau'r “Awr hapus” (yr “Hyrwyddiad”). Trefnir yr Hyrwyddiad gan y Cwmni (fel y'i diffinnir yn Nhelerau ac Amodau'r Wefan sef gweithredwr y wefan a'r cymhwysiad (gyda'i gilydd y “Wefan”) Bernir bod eich cyfranogiad yn yr Hyrwyddiad hwn yn golygu eich bod yn derbyn y darpariaethau isod yn llwyr. .