Promo Olwyn Ennill - Redbus Bingo

Mae pob troelli yn rhoi buddugoliaeth i chi! Pryd bynnag y gwnewch flaendal, cewch gyfle i droelli ein Olwyn Ennill - gan warantu gwobr i chi bob tro! Defnyddiwch y cod yn syml Olwyn gyda phob blaendal - po fwyaf y byddwch chi'n ei roi i mewn, y mwyaf y byddwch chi'n ei gael allan.

Swm Adnau gwobr:
£ 10- £ 19 5 Bonws (au) / 5 Troelli Am Ddim / 5 Tocyn Bingo
£ 20– £ 29 10 Bonws (au) / 10 Troelli Am Ddim / 10 Tocyn Bingo
£ 30– £ 39 15 Bonws (au) / 15 Troelli Am Ddim / 15 Tocyn Bingo
£ 40– £ 49 20 Bonws (au) / 20 Troelli Am Ddim / 20 Tocyn Bingo
£ 50- £ 99 30 Bonws (au) / 30 Troelli Am Ddim / 30 Tocyn Bingo
£ 100 + 50 Bonws (au) / 50 Troelli Am Ddim / 50 Tocyn Bingo

Yn anad dim, gellir defnyddio'r cod bonws hwn UNLIMITED amseroedd, felly mwynhewch wobr gyda POB blaendal.