BetPanda

4.8 / 5. 4

  • Casino Crypto Newydd
  • Bonysau Gwych
  • Cynigion Arian yn Ôl
  • Gemau Crash
  • Dros 5000 Games

100% hyd at 1BTC + 10% Arian yn ôl Wythnosol.

Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Gwybodaeth gyffredinol

Trwyddedau casino: Costa Rica

Blwyddyn a sefydlwyd: 2023

Perchennog: Seren Bright Media

Nifer o gemau: 5000 +

Munud. Blaendal: $10

Minnau. Tynnu'n ôl: $10

Llwyfannau:

Cymorth:

Darparwyr meddalwedd (gêm).

Hapchwarae 2by2
Hapchwarae Alcemi
Adloniant Buck Stakes
Hapchwarae Caleta
Betiau Cannwyll
CQ9Gamio
Meddal Dragŵn
Hapchwarae Esblygiad
Gemau Ffantasma
Genii
Arwr Aur
Stiwdios Golden Rock
Technolegau Hapchwarae GONG
Kiron Rhyngweithiol
Maverick
Stiwdios Dyffryn Neon
Gêm Net
Northern Lights
Old Skool Studios
Stiwdios Argraffu
Rabcat:
sbadeg
Stiwdios Spearhead
Gemau Elw Driphlyg
Gemau TrueLab
Ennill Gemau Cyflym
Gemau Zillion

Arian

BNB
BTC
DOGE
ETH
LTC
TRX
USDT
XRP

dulliau talu

BetPanda

Adolygiad BetPanda Casino

100% hyd at 1BTC + 10% Arian yn ôl Wythnosol.

Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Ynglŷn â Betpanda.io

Cymerwch naid ffydd, a gadewch inni eich cyflwyno i Betpanda Crypto Casino, ychwanegiad adfywiol i'r olygfa casino ddigidol.

Mewn maes sy'n aml yn orlawn o graffeg fflachlyd a themâu rhy gymhleth, Betpanda yn cymryd cam yn ôl i gofleidio harddwch y pethau sylfaenol. Mae palet glas-gwyn lluniaidd y casino yn gosod y naws ar gyfer profiad symlach a syml, gan gynnig amgylchedd sy'n ddymunol yn weledol ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Fel datganiad diweddar by Seren Bright Media srl, enw sy'n adnabyddus am ei lwyfannau crypto-gyfeillgar, mae BetPanda yn cario'r ffagl ymlaen gydag addewid o fwynhad syml. Gyda hanes o reoli rhai o'r casinos ar-lein enwocaf yn y diwydiant, Seren Bright Media srl yn dod â'i arbenigedd i'r bwrdd unwaith eto.

Yn union fel ei crypto-gyfeillgar cymheiriaid, Betpanda yn gweithredu o dan drwydded gamblo Curacao, gan sicrhau gofod diogel a rheoledig i chwaraewyr.

Yn ein hadolygiad manwl isod, rydym yn ymchwilio i'r offrymau Betpanda, archwilio ei ddewis gêm, bargeinion hyrwyddo, dulliau talu, a phrofiad cyffredinol chwaraewr.

Gwledydd a dderbynnir gan BetPanda Casino

Ar gael

Dim ar gael

Slotiau Fideo a Meddalwedd

Y stop cyntaf ar ein Betpanda taith yn ein harwain at y Gemau Casino, lle mae symlrwydd yn cydblethu ag amrywiaeth eang o gemau wedi'u teilwra i bob tueddiad hapchwarae. Mae'r safle dylunio hawdd ei ddefnyddio yn sicrhau llywio hawdd, gan adlewyrchu'n berffaith ymrwymiad y casino i adloniant syml ond trochi.

P'un a yw'n chwaraewr profiadol neu'n fforiwr dibrofiad ym myd casinos, mae BetPanda yn cynnig detholiad deniadol sy'n gweddu bron i bob chwaeth.

Gemau newydd

Bydd chwaraewyr sy'n chwilio'n barhaus am y rhuthr digymar hwnnw o adrenalin yn fwy na pharod i ddysgu bod BetPanda yn diweddaru ei wybodaeth yn barhaus. Gemau newydd adran. Mae'r gornel ddeinamig hon o'r casino yn cadw'r wefr yn fyw, yn aml yn cynnwys teitlau sy'n gorgyffwrdd â'r Gemau Poblogaidd adran yn union wrth ei ymyl. Yma, bydd chwaraewyr yn darganfod clasuron a theitlau newydd eu hailwampio sy'n taro'r olygfa - i gyd mewn un lle!

Slotiau fideo

Un o'r rhai amlycaf Betpanda nodweddion yw'r ystod amrywiol o gemau slot, addas ar gyfer newydd-ddyfodiaid a chyn-filwyr fel ei gilydd. Yn wahanol i gemau bwrdd, mae slotiau'n dibynnu ar meddalwedd RNG ar gyfer canlyniadau diduedd ac ar hap, gan eu gwneud yn hygyrch heb fod angen sgiliau penodol.

Mae'r themâu, meintiau, a chymeriadau yn y detholiad slotiau yn hynod amrywiol a difyr, gan ddarparu ar gyfer ystod eang o ddewisiadau. Oddiwrth slotiau clasurol ar thema ffrwythau i quests anturus, Mae dewis slot BetPanda yn cynnig profiad hapchwarae un-o-fath a fydd yn swyno chwaraewyr yn ddi-ffael.

Casino Live a Gemau Tabl

Mae'r Betpanda Gemau Tabl mae dewis yn hafan i selogion. Yma, mae gan bob chwaraewr gyfle i ymgolli ym myd y clasuron, fel Roulette, Blackjack, Baccarat, a mwy. Mae'r teitlau a gynigir nid yn unig yn dal hanfod y gemau hyn ond hefyd yn sicrhau profiad pleserus i chwaraewyr o bob lefel o arbenigedd.

Casino Byw

Er ein bod wedi brolio am symlrwydd Betpanda dipyn, weithiau mae'n rhaid i chi fynd â phethau i'r lefel nesaf - mae cystadleurwydd y byd ar-lein yn mynnu hynny. Unwaith eto, mae'n ymddangos bod BetPanda yn gwneud hyn yn ddi-dor.

Felly, tra bod llawer o weithredwyr yn ei chael hi'n anodd cael cydbwysedd rhwng ymgysylltu a symlrwydd o fewn eu Casinos Byw, BetPanda yn taro'r holl nodiadau cywir. Yn yr un modd â gweddill eu cynnig, mae BetPanda Live Casino i'w gael ar y bar uchaf, gyda'r ddewislen sydd bellach yn gyfarwydd.

Mae'r Casino Byw yn gartref i’r categorïau mwyaf poblogaidd, gan gynnwys Baccarat, Dice, Roulette, Blackjack, ac, mewn cynghrair ei hun - pocer. Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â'r clasuron yn unig. BetPanda camau allan o'r parth cysur byw cyffredin gyda theitlau fel Bonanza Melys, Blaidd Mawr Drwg, a'n ffefryn erioed - Amser Crazy.

Proses Gofrestru yn Betpanda.io Casino

Ydych chi erioed wedi clywed yr ymadrodd - Peidiwch â'i drwsio os nad yw wedi'i dorri? Mae'n ymddangos mai dyma'r mantra yn BetPanda - un sy'n cwmpasu pob agwedd ar y casino ar-lein, gan gynnwys y broses gofrestru.

Bydd newydd-ddyfodiaid yn dod o hyd i las COFRESTR botwm yn y brig cornel dde y Betpanda hafan.

Clicio yma yn dechrau ar y broses gofrestru. Y cam cyntaf yw dewis y Bonws Croeso o'ch dewis ac o bosibl defnyddio cod hyrwyddo os oes gennych chi un. Wedi hynny, bydd y wefan yn gofyn i chi greu enw defnyddiwr a chyfrinair - dim byd rhy ffansi, wrth gwrs, dim ond digon diogel fel na fydd graddiwr 10fed yn mynd i mewn.

Unwaith y byddwch chi wedi creu cyfrif, does dim byd llawer mwy i'w ddweud - ewch i'ch adran casino o ddewis, ble Arglwyddes Lwc bydd yn aros!

Nodweddion BetPanda Casino

Hyd yn hyn, mae'n debyg eich bod wedi sylwi bod gennym ffafriaeth amlwg ar gyfer un agwedd ar Betpanda casino - ei symlrwydd. Fodd bynnag, er ein bod wedi trafod y nodwedd hon fwy nag ychydig o weithiau, nid ydym wedi dweud yn benodol beth mae'n ei olygu ar gyfer pob rhan o BetPanda Casino.

  • Rhwyddineb Cofrestru - gall chwaraewyr newydd gofrestru cyfrif mewn munudau yn unig.
  • Rhyngwyneb Syml - gall hyd yn oed newydd-ddyfodiaid lywio drwy'r wefan yn hawdd.
  • Digonedd o Opsiynau Crypto - mae gan ddefnyddwyr amrywiaeth o arian cyfred digidol i ddewis ohonynt, gan wneud eu profiad bancio yn awel.

Felly, i unioni hynny, mae'r adran hon wedi'i neilltuo i weld sut mae symlrwydd yn cael ei ymgorffori ym mron pob agwedd ar Betpanda, gan wneud y casino yn esbonyddol well yn y broses.

Opsiynau Bancio a Thalu

Pan ddaw i gemau casino, rydym yn cael ein swyno'n hawdd gan themâu hudolus a safleoedd cymhleth. Fodd bynnag, mae rhai agweddau ar ein bywydau y byddai'n well gennym aros yn syml - bancio yw un ohonynt. Os ydym yn bod yn onest yma, nid oes neb yn hoffi'r drafferth o hyd yn oed ddechrau gafael mewn lingo bancio, ac mae'n ymddangos bod y bobl drosodd yn Casino BetPanda rhannu'r teimlad hwn.

Unwaith eto, maen nhw wedi gafael yn y grefft o dyddodion ac tynnu'n ôl, tra'n cynnwys y rhai pesky (ac weithiau'n aneglur) cryptocurrencies i mewn i'r gymysgedd. Yn y ddwy is-adran isod, byddwn yn edrych yn agosach ar yr hyn y gallwch chi ei wneud o ran bancio yn BetPanda!

Sut i Adneuo yn Betpanda Casino

Gwneud blaendal yn Betpanda Casino yn awel. Rhaid i bob chwaraewr ddechrau gydag a blaendal lleiaf o € 10, yn unol â chanllawiau'r casino. Fodd bynnag, mae'r arian i fyny i chi. Betpanda yn cynnig mwy nag amrywiaeth eang o opsiynau blaendal trwy blockchain, yn amrywio o glasuron fel Bitcoin, Ethereum a Litecoin i ddulliau mwy cryptig, megis DOGE, SAND, TRON ac USDT.

Sut i Tynnu'n Ôl yn Betpanda Casino

Nawr eich bod wedi adneuo rhywfaint o arian yn eich cyfrif, mae'n ddiogel tybio bod o leiaf rhai enillion i ddod. Felly, er mwyn sicrhau proses dynnu'n ôl llyfn, gadewch i ni edrych ar y camau angenrheidiol.

Cyn y gallwch dynnu'n ôl, gwnewch yn siŵr eich bod wedi bodloni'r gofyniad wagering 3x. Mae'r gofyniad hwn yn nodi sawl gwaith y dylid talu eich swm cychwynnol cyn tynnu'n ôl. Y dyddiau hyn, mae gofynion wagering yn gyffredinol yn amrywio o 1x i 3x ar draws casinos ar-lein.

Casino Betpanda yn derbyn arian cyfred fiat a cryptocurrencies, gan gynnig amrywiaeth eang o opsiynau talu. Ar gyfer cryptocurrency, gallwch ddewis o'r rhai gorau fel BTC, ETH, USDT a LTC, a llawer mwy.

Gall terfynau tynnu'n ôl amrywio yn seiliedig ar eich dewis arian cyfred a statws VIP. Ar gyfer arian cyfred digidol, gall terfynau amrywio o € 10 y dydd i €100,000 y dydd am y lefel VIP uchaf. Gallwch gael taliadau yn yr arfaeth ar yr un pryd. Mae tynnu arian yn cael ei brosesu gan yr adran ariannol o fewn tri diwrnod busnes, yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 6 am a 5 pm GMT.

Gwasanaeth cwsmer

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth yn Betpanda? Dim pryderon! Er efallai y byddwch am wirio'r Adran Cwestiynau Cyffredin yn gyntaf, mae gennym ni gyngor da: Mae'r sgwrs fyw yw eich opsiwn mynd-i.

Mae eu cyfeillgar ac tîm cymorth cwsmeriaid proffesiynol ar wrth gefn 24/7, yn barod i roi help llaw. Rhowch eich enw, e-bost, a neges, a voila - rydych chi'n gysylltiedig â bod dynol go iawn, dim chatbots dan sylw.

Amseroedd ymateb cyflym yw'r norm ond cofiwch y gallai amseroedd prysur olygu ychydig o aros. Mae'n werth nodi bod y sgwrs fyw ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.

A yw'n well gennych y llwybr traddodiadol? Gallwch chi bob amser anfon e-bost at cefnogaeth@betpanda.io. Mae croeso i unrhyw gwestiynau, sylwadau neu awgrymiadau, a byddant yn dod yn ôl atoch yn gyflymach nag y gallwch chi ddweud "jacpot!"

Cwestiynau Cyffredin

I wneud blaendal, mewngofnodwch i'ch cyfrif, ewch i'r adran ariannwr, a dewiswch eich dull talu dewisol. Cofiwch, yr isafswm blaendal yw € 10 (sy'n cyfateb i unrhyw asedau Crypto).
Gall yr isafswm codi arian amrywio, ond fel arfer mae'n uwch na'r blaendal lleiaf. Gwiriwch ganllawiau'r casino am fanylion manwl gywir.
Mae gofynion talu yn nodi sawl gwaith y mae'n rhaid i chi dalu'ch blaendal cychwynnol cyn y gallwch ofyn am godi arian. Yn Casino Betpanda, sicrhewch eich bod yn bodloni'r gofyniad wagering 3x cyn cychwyn tynnu'n ôl.
Casino Betpanda yn cynnig ystod amrywiol o opsiynau arian cyfred digidol, gan gynnwys: BTC, ETH, LTC, BNB, USDT, XRP, DOGE, TRON, SHIBA ac SAND darnau arian.
Gallwch, gallwch dynnu'n ôl gan ddefnyddio arian cyfred digidol fel BTC, ETH, LTC, BNB, USDT, XRP, DOGE, TRON, SHIBA ac SAND. Mae'r casino yn cynnig dewis helaeth o opsiynau tynnu arian cyfred digidol.
Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfyngiadau ar dynnu arian yn ôl yn y casino crypto hwn.
Gallwch gael llawer o dynnu arian yn yr arfaeth ag y dymunwch ar unrhyw adeg benodol yn Betpanda Casino.

4.8 / 5. 4

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.

Cynigion Diweddaraf

Bonansa Bass Mawr Promo Troelli Am Ddim

Bonansa Bas Mawr Troelli am Ddim

troelli am ddim

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Lemon Casino Troelli am Ddim

Lemon Casino Troelli am Ddim

troelli am ddim

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Bonws blaendal Casino Cenedlaethol

Casino Cenedlaethol Troelli am Ddim

bonysau blaendal uchel

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Bonws Casino Vave

Bonws Casino Vave

bonws casino bitcoin

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais