Cap delwedd cerdyn

Bonws Casino 200%.

Gweld T & Cs

Rating:
[Cyfanswm: 17   Cyfartaledd: 4.4/ 5]
Meddalwedd: GTRh
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Bitcoin, Skrill, Neteller
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Neteller, Skrill
Arian: doler yr UDA
Gorau ar gyfer: UDA
Est Blwyddyn: 2017
Trwydded: Curaçao
Gemau Bonws: Charms a Clovers

Adolygiad Casino Cherry Jackpot

Lansiwyd Cherry Jackpot Casino yn 2017 gyda’r unig fwriad o gynnig profiad moethus o’r radd flaenaf i bob cefnogwr casino ar-lein, lle mae’r chwaraewr bob amser yn dod gyntaf.

Mae'r wefan hon i gyd yn ymwneud â gofalu am eu haelodau ym mhob ffordd bosibl, o ddarparu'r gemau a'r taliadau bonws gorau, i sicrhau opsiynau bancio a'r gofal cwsmer gorau. Mewn gwirionedd, mae Cherry Jackpot Casino wedi mynd un cam ymhellach ac wedi sefydlu cymuned go iawn o chwaraewyr, sydd yn bendant yn gwahaniaethu'r brand hwn oddi wrth y dorf.

Mae tudalen gartref Cherry Jackpot yn fodern ac mae llif naturiol iddi. Mae'r Brif Ddewislen ar ochr chwith uchaf y sgrin. Mae'n gryno ac i'r pwynt gyda chysylltiadau â'r unig bethau sy'n bwysig, Gemau a Hyrwyddiadau.

I'r gwrthwyneb mae tabiau Mewngofnodi a Chofrestru arferol. Isod mae holl fanylion y Bonws Croeso cyfredol sydd ar gael i bob chwaraewr newydd. Gan sgrolio ymhellach i lawr, mae gennym gyfanswm y jacpotiau blaengar yn barod i'w hennill ar y safle, ynghyd ag wyth o'r gemau mwyaf poblogaidd y mae pawb wrth eu bodd yn eu chwarae.

Yn olaf, rydym yn dod at eiconau deniadol yn disgrifio rhai o'r taliadau bonws enfawr sydd ar gael ac mewn gwirionedd yn profi'r ymrwymiad sydd gan Cherry Jackpot i roi'r gorau i'r holl aelodau.

Mae Cherry Jackpot Casino yn eiddo i ac yn cael ei reoli gan Entertainment Software Group NV, cwmni sydd â'i gyfeiriad cofrestredig yn Abraham de Veerstraat 7, Willemstad, Curacao. Mae'r llawdriniaeth yn cael ei rhedeg o dan drwydded hapchwarae a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Curacao.

Hygyrchedd

Mae Cherry Jackpot yn cyflogi'r dechnoleg ddiweddaraf o Hapchwarae Realtime (RTG).

Mae hyn i raddau helaeth yn gwarantu y bydd pob aelod o'r casino ar-lein hwn yn mwynhau'r gemau, hyrwyddiadau, twrnameintiau a gwasanaethau cymorth gorau 24/7 trwy unrhyw ddyfais sy'n amrywio o benbyrddau a gliniaduron i ffonau smart a thabledi.

Gemau Slotiau

Yn llythrennol mae yna gannoedd o gemau i'w profi a'u mwynhau, y bydd llawer ohonyn nhw'n gyfarwydd iawn â nhw. Mae Cherry Jackpot Casino yn gartref i amrywiaeth fawr o gemau slot o'r safon uchaf ac maen nhw i gyd i'w cael yn adran Gemau'r wefan.

Mae yma, mae'r gemau hyn wedi'u trefnu'n reddfol o dan yr adrannau canlynol: Gemau Newydd, Blaengar, Slotiau, Arbenigedd, Gemau Bwrdd a Poker Fideo.

Mae yna nifer o ddatganiadau newydd na ellir eu colli ac mae'r rhain yn cynnwys Fire Dragon, Scuba Pishing, Enillydd Moch ac Aur Panda. Hefyd, roeddem wrth ein bodd â'r 6 gêm Reel fel Super 6 a Lucky 6. Ar ben hynny, mae'r gemau jacpot blaengar yn wirioneddol anhygoel gyda theitlau fel Aztec's Millions â jacpotiau sydd ymhell dros $ 3 miliwn ar hyn o bryd.

Felly fel y gallwch weld, mae gan bob categori gêm rywbeth i bawb. Ac nid ydym hyd yn oed wedi sôn am y gemau gwych yn yr adran Video Poker.

Twrnameintiau Slotiau

Mae twrnameintiau a chystadlaethau yn agwedd annatod o'r gwasanaeth yn Cherry Jackpot. Bydd chwaraewyr yn gallu mwynhau ystod o ddigwyddiadau sydd wedi'u hamserlennu'n rheolaidd ac sydd ar gael i bawb.

Byddem yn argymell bod pob aelod yn mewngofnodi bob dydd i wirio pa ddigwyddiadau sy'n weithredol a pha rai sy'n dod i fyny.

Nodweddion y Safle

Mae gan Cherry Jackpot yr holl glychau a chwibanau y gall chwaraewyr erioed ddymuno amdanynt. Byth ers eu lansio yn 2017, mae'r brand wedi llwyddo i ychwanegu nodweddion gwych i'w gwasanaeth i gadw eu holl chwaraewyr yn hapus ac yn fodlon. Isod rydym wedi rhestru ychydig a wnaeth argraff fawr arnom.

Chwilio: Mae'r nodwedd hon i'w gweld yn yr adran Gemau ychydig o dan y ddewislen Gemau ar ochr chwith y sgrin. Mae'n caniatáu i bawb ddod o hyd i'w hoff gêm mewn eiliadau yn llythrennol trwy deipio'r teitl yn unig. Mae hyn yn hynod ddefnyddiol o ystyried y nifer enfawr o gemau a restrir yn Cherry Jackpot.

Bitcoin: Mae'r dull talu hwn yn un o'r dulliau talu diweddaraf sy'n ymddangos yn berffaith addas ar gyfer gamblo a thrafod ar-lein mewn modd diogel. Felly, nid yw'n syndod gweld Cherry Jackpot yn cofleidio'r dechnoleg newydd ac yn galluogi pawb i symud arian yn ddiogel o unrhyw le yn y byd. Mae'r datrysiad talu arloesol hwn yn golygu nad oes rhaid i chwaraewyr ddibynnu'n llwyr ar ddulliau prif ffrwd i gynnal trafodion.

System Anghydfodau Canolog (CDS): Mae boddhad chwaraewyr ar frig y rhestr gyda Cherry Jackpot Casino. Felly, mae'r gwasanaeth yn cynnwys y gallu i unrhyw chwaraewr gychwyn ymchwiliad annibynnol i unrhyw fater nad yw'n gwbl fodlon ag ef.

Gall unrhyw un lenwi ffurflen a'i chyflwyno ar-lein i'r Rhaglen Ymchwilio Taliadau trwy'r ddolen CDS ar waelod y sgrin.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae Cherry Jackpot yn ehangu ei gyrhaeddiad a'i gynulleidfa fyd-eang yn barhaus. Mae hyn wedi golygu bod y gwasanaeth wedi gorfod ymgorffori'r opsiynau bancio mwyaf cydnabyddedig ynghyd â dulliau lleol ac arloesol.

Gall chwaraewyr symud eu harian yn gyfrinachol gan wybod bod yr holl drafodion a data yn cael eu sicrhau a'u hamgryptio, sy'n golygu nad oes siawns o unrhyw dwyll na cholli data.

Ar hyn o bryd mae'r opsiynau bancio yn cynnwys: Visa, Mastercard, Bitcoin, EcoPayz, Neteller, Skrill, Check a Bank Wire.

Mae'r amseroedd tynnu'n ôl yn amrywio rhwng 1 a 5 diwrnod yn dibynnu ar y dull a ddewiswyd.

Gwasanaeth cwsmer

Mae Cherry Jackpot Casino yn ymfalchïo yn ei dîm cymorth i gwsmeriaid medrus iawn. Mae'r dynion hyn wedi'u hyfforddi'n llawn ac mae ganddynt flynyddoedd o brofiad i'w galluogi i ddatrys unrhyw fater neu ymholiad y dylai unrhyw un ddod ar ei draws.

Eu hunig bwrpas yw sicrhau bod pob chwaraewr yn cael ei drin yn deg a sicrhau bod y chwaraewr yn dod gyntaf bob amser. Mewn gwirionedd, nid yw'n rhyfedd gweld y tîm cymorth yn cychwyn cyswllt trwy'r nodwedd Sgwrs Fyw os ydyn nhw'n synhwyro bod gan chwaraewr broblemau efallai, hyd yn oed cyn i'r chwaraewr ei wybod!

Mae'r tîm cymorth ar gael 24/7 trwy'r dulliau canlynol:

Gall chwaraewyr hefyd ddefnyddio adran Cwestiynau Cyffredin cynhwysfawr a hawdd ei darllen, y gellir gweld y ddolen iddi ar waelod y sgrin.