Adneuo a chyfnewid darnau arian ar gyfer cardiau rhodd yn Circus.be Casino.


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 8 Cyfartaledd: 4.5]
Meddalwedd: Eurogames, Netent
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Skrill, Neteller
Arian: EUR
Gorau ar gyfer: Yr Almaen, Gwlad Belg
Est Blwyddyn: 2011
Trwydded: Comisiwn Hapchwarae Gwlad Belg
Gemau Gorau: Llyfr Ra

Adolygiad Casino Syrcas

Ymunodd Circus Casino â'r olygfa hapchwarae ar-lein yn ôl yn 2011 ac mae chwaraewyr wedi bod yn siarad am y brand ers hynny. I'r rhai nad ydyn nhw'n gwybod, Circus Casino gwefan hapchwarae Gwlad Belg 100% a'r newyddion da yw bod eu gwasanaeth ar gael i chwaraewyr o bob cwr o'r byd. Mewn gwirionedd, mae'n dyst i wasanaeth rhagorol y brand, ei hyrwyddiadau a'i gemau arloesol sy'n parhau i'w gwneud yn un o'r safleoedd mwyaf poblogaidd nid yn unig yng Ngwlad Belg ond ym mhob rhan o'r byd.

Mae'r wefan yn ennyn hwyl a chyffro o'r eiliad y byddwch chi'n glanio ar y dudalen gartref. Mae'r dyluniad yn slic a modern, ond eto mae ganddo ddyluniad syml iawn gyda naws gyfarwydd iddo. Mae'r brif ddewislen ar frig y sgrin, gyda'r ddewislen gemau yn union isod.

Mae'n hawdd gweld y tabiau cofrestru a mewngofnodi ar gornel dde uchaf y dudalen. Mae'r brif faner yn tynnu'r chwaraewr i mewn gyda'i gynnwys deinamig yn hyrwyddo Bonws Croeso, twrnameintiau a gemau'r wefan.

Mae gweddill y sgrin wedi'i lenwi â rhestrau bach o'r categorïau gemau canlynol: Gemau Casino Gorau, Gemau Casino Newydd, Gemau Dis Gorau a Gemau Dis Newydd.

Circus Belgium SA, Gwlad Belg sy'n berchen ar Circus Casino. Mae'r gweithrediad cyfan wedi'i drwyddedu gan y Comisiwn Des Jeux De Hasard, sef Comisiwn Hapchwarae Gwlad Belg.

Mae'r brand hefyd yn aelod o BAGO, sef Cymdeithas Gweithredwyr Hapchwarae Gwlad Belg.

Hygyrchedd

Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan wasanaeth mor uchel ei barch a sefydledig, mae'r holl gemau, taliadau bonws, twrnameintiau, gwasanaethau cyfrifon a chefnogaeth i gyd 100% ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais bwrdd gwaith, symudol a llechen.

At hynny, nid oes angen i chwaraewyr boeni am ddiogelwch nac uniondeb gemau, ni waeth pa ddyfais sy'n cael ei defnyddio.

Gemau Slotiau

Mae gan chwaraewyr Casino Syrcas fwy na 400 o deitlau gemau i ddewis ohonynt ac ennill pentyrrau o arian parod. Mae'r brand yn gwybod mai dim ond y gemau gorau fydd yn ei wneud a gallwn gadarnhau mai dyna'n union y gallwch chi ddisgwyl ei ddarganfod.

Felly, bydd chwaraewyr yn darganfod teitlau gan gwmnïau hapchwarae arloesol fel NetEnt, EGT, IGT, Playson, Novomatic a QuickSpin. O ran gemau slot, gall chwaraewr fynd yn uniongyrchol atynt o'r dudalen gartref neu fel arall, cliciwch ar y tab Gemau Casino i weld yr ystod gyfan a gynigir.

Mae'r dudalen Gêm Casino wedi'i llenwi â'r holl Gemau Gorau yn ogystal â Gemau Newydd. Hefyd, mae yna adran Slotiau bwrpasol y gellir ei chyrraedd trwy ddefnyddio'r ddewislen ar ochr chwith y dudalen.

Wrth gwrs mae genres gemau eraill i'w mwynhau. Ymhlith y rhain mae: Gemau Dis, Roulette, Blackjack, Video Poker, Jackpot a Live Casino.

Casino Byw

Mae Circus Casino yn cynnig profiad Casino Byw eithriadol a gwirioneddol ryngweithiol. Mae'r tîm yn cynnwys y grwpwyr proffesiynol gorau a'r gwasanaeth ffrydio, y mae pob un ohonynt yn cael ei drosglwyddo'n fyw o The Casino Spa.

Yn gyfan gwbl, mae yna 17 o gemau bwrdd byw cyffrous i ddewis ohonynt. Mae'r rhain yn cynnwys y Live Roulette arferol a Live Blackjack i fwrdd unigryw fel Dream Catcher a Immersive Roulette.

Bydd holl aelodau Circus Casino yn gallu chwarae blackjack a roulette yn fyw rhwng 6pm a 2am bob dydd. Tra bod pob gêm arall fel Baccarat, Three Card Poker a Casino Hold'em i gyd ar gael 24/7.

Twrnameintiau Slotiau

Mae gan Circus Casino ystod enfawr o dwrnameintiau yn rhedeg ar unrhyw un adeg. Mae'r brand wir yn mynd allan wrth gynnig twrnameintiau a chystadlaethau i'w holl aelodau. Gwnaeth nid yn unig nifer fawr y digwyddiadau argraff arnom, ond ansawdd y twrnameintiau ynghyd â safon y gwobrau i'w hennill.

Felly, er enghraifft, y mis hwn gall pob chwaraewr gasglu pwyntiau yn ystod eu twrnameintiau wythnosol a misol ar bob gêm slot. Po fwyaf y byddwch chi'n mwynhau'ch hoff gemau slot, y mwyaf o siawns sydd gennych chi o gasglu gwobrau gwych.

Yn ogystal â hyn, mae twrnameintiau dyddiol gyda phrif wobr o € 500 i'w hennill. Felly mae mwy na mwynhau gweithredu yma i ddiddanu pawb yn llwyr.

Nodweddion y Safle

Gwelsom rai nodweddion cŵl ac arloesol yn Circus Casino, sy'n cael effaith gadarnhaol ar chwaraewyr a'r profiad hapchwarae cyfan. Mae'r brand yn dangos eu harbenigedd yn y maes hwn ac rydym wedi cymryd y rhyddid i dynnu sylw at ychydig sydd wir yn ei gwneud hi'n bleser chwarae yn Circus Casino.

Gêm Chwilio: Mae'r nodwedd hon i'w chael yn holl adrannau'r gêm. Mae wedi'i leoli ar ochr chwith y sgrin, ychydig uwchben y ddewislen. Bydd hyn yn hanfodol i chwaraewyr wrth ddod o hyd i unrhyw deitl penodol yn gyflym a heb unrhyw drafferth o gwbl. Y cyfan sydd ei angen yw i'r chwaraewr deipio'r teitl a dechrau chwarae.

Hidlau Gêm: Mae'r nodwedd hon yn dod yn ddefnyddiol wrth bori trwy adrannau fel Slotiau. Yma gall un hidlo gemau yn ôl Pynciau a / neu Ddarparwyr. Yn ogystal â hyn, mae cyfle hefyd i drefnu teitlau gemau yn ôl Newydd, Poblogaidd, Min Bet a Max Bet.

Sefydliadau Syrcas: Gellir dod o hyd i'r adran hon trwy glicio ar y ddolen ar waelod y sgrin. Mae'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar ble y gall chwaraewyr gwrdd i fyny a chwarae eu hoff gemau gydag eraill. Mae'r gemau hyn yn amrywio o casino yr holl ffordd i fowlio.

Cyfryngau Cymdeithasol: Mae'r brand yn hynod weithgar ar yr holl brif lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol fel Facebook, Twitter, YouTube ac Instagram.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae Circus Casino yn sicrhau bod gan eu holl chwaraewyr o Wlad Belg ystod ddigonol o opsiynau adneuo a thynnu'n ôl. Hefyd, mae yna lawer o rai eraill i'w defnyddio ar gyfer yr holl chwaraewyr eraill sy'n defnyddio'r gwasanaeth ledled y byd.

Mae pob partner bancio wedi'i ddilysu'n llawn ac yn ymddiried ynddo i sicrhau trafodion cyflym a diogel.

Ar hyn o bryd, mae'r opsiynau bancio sydd ar gael yn cynnwys: Visa, Mastercard, Bancontact App, Bancontact trwy Hipay, cerdyn credyd trwy Hipay, Bancontact trwy Ogone, Skrill, Paysafecard, Cashlib a Moneyclic.

Mae amseroedd tynnu arian yn amrywio rhwng 0 a 7 diwrnod ac maent yn dibynnu ar y dull penodol a ddewisir.

Gwasanaeth cwsmer

Mae gan Circus Casino adran Gymorth sy'n cynnwys amrywiaeth o offer i helpu i ddatrys unrhyw fater neu sefyllfa a allai godi. Mae'r rhain yn cynnwys yr holl reolau i bob genre gêm, awgrymiadau ac eglurhad ar delerau bonws ac ati.