Mae slotiau 250% yn cyfateb + 45 Troelli Am Ddim. Defnyddiwch god cwpon: BONUSCASH


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 15 Cyfartaledd: 4]
Meddalwedd: GTRh
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Bitcoin, Neosurf
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Gwifren / Banc, Bitcoin
Arian: doler yr UDA, BTC
Gorau ar gyfer: UDA
Est Blwyddyn: 2020
Trwydded: Curaçao
Gemau Gorau: Tomb Raider, Starburst

Adolygiad Casino El Royale

Lansiwyd El Royale yn 2020 gyda ffocws ar wneud popeth am eu gwasanaeth yn hwyl ac yn drafferth. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chwaraewyr ddioddef unrhyw ffurflenni cofrestru hir, ac unrhyw amseroedd aros hir o ran trafodion bancio. Ategir hyn gan dros 200 o gemau peiriannau slot, taliadau bonws gwych a gofal gwych i gwsmeriaid, sydd i gyd mewn amgylchedd diogel a sefydlog.

Mae'r wefan wedi'i hadeiladu'n ofalus i gynnig y llwybr hawsaf i bawb beth bynnag maen nhw ei eisiau, p'un a yw'n gofrestriad, gêm benodol neu fath o gêm, taliadau bonws, bancio neu gefnogaeth. Mae'r Dudalen Gartref yn fodern ond yn syml ac yn hawdd ei deall. Mae eicon prif ddewislen sydd wedi'i leoli'n synhwyrol yng nghornel chwith uchaf y sgrin.

Yna mae'r brif faner yn dilyn ac yn ymestyn ar draws y dudalen gyfan, gan dynnu sylw at y Bonws Croeso. Yna mae yna ddewislen Prif Gemau syml gyda phrif ran y dudalen yn cael ei llenwi â dewis o ddim ond ychydig o'r gemau rhagorol sydd ar gael.

Infinity Media Group sy'n berchen ar y brand ac yn ei reoli, cwmni sydd wedi'i gofrestru o dan gyfreithiau Curacao. Mae El Royale wedi'i drwyddedu a'i reoleiddio gan Awdurdod Hapchwarae Curacao, sy'n gwarantu bod pob agwedd ar y gwasanaeth yn barchus ac yn ddibynadwy.

Hygyrchedd

Nid oes gan brofiad El Royale unrhyw gyfyngiadau o ran dyfais nac amser. Mae gan bob chwaraewr fynediad cyflawn i'r gwasanaeth 24/7 o bron unrhyw le yn y byd sy'n defnyddio'r defnydd o unrhyw bwrdd gwaith, llechen, gliniadur neu ddyfais symudol.

Gemau Slotiau

Ar hyn o bryd, mae El Royale wedi llwyddo i gronni cyfres gemau sylweddol, sy'n cynnwys 150+ o gemau slot. Hefyd, mae mwy yn cael ei ychwanegu ar raddfa frawychus. Mae'r holl gemau hyfryd hyn yn cael eu darparu gan y datblygwyr sefydledig, parchus, arloesol ac blaenllaw yn y diwydiant.

Trefnir yr holl deitlau gemau hyn trwy ddewislen Gemau syml i'w deall sy'n cynnwys y categorïau canlynol:

  • diweddaraf
  • poblogaidd
  • Slotiau
  • Poker
  • Blackjack
  • Tabl
  • arbenigeddau

Mae El Royale wedi gwneud gwaith rhagorol wrth ei gwneud hi'n hynod o hawdd pori trwy'r gemau a restrir. Fe wnaethon ni ei chael hi'n syml iawn dod o hyd i hoff deitlau fel Lucha Libre, Achilles Deluxe, Witchy Wins ac Asgard. Yn yr un modd, bydd unrhyw un sydd â diddordeb mewn blaengar yn caru Miliynau Aztec a Thrysor Aztec. Unwaith eto, mae llywio wedi'i gynllunio'n fwriadol i wneud darganfod gemau newydd a phob teitl poblogaidd gyda'r ymdrech leiaf.

Twrnameintiau Slotiau

Mae'r mathau hyn o ddigwyddiadau yn boblogaidd iawn ac mae chwaraewyr wrth eu bodd â'r wefr ychwanegol y mae twrnameintiau yn ei chynnig. Mae yna rywbeth am gystadlu yn erbyn chwaraewyr go iawn eraill, wrth fwynhau buddion nid yn unig ennill o'r gêm go iawn ond cael y siawns go iawn o ennill gwobrau ychwanegol o'r safon uchaf; mae hynny'n gwneud twrnameintiau a chystadlaethau'n anhygoel.

Mae El Royale yn trefnu twrnameintiau rheolaidd a chynghorir chwaraewyr yn gryf i fewngofnodi bob hyn a hyn i edrych ar yr hyn sydd wedi'i leinio.

Nodweddion y Safle

Mae gan El Royale nodweddion sydd i gyd wedi'u cynllunio i wneud y profiad yn hwyl ac yn hawdd. Felly nid yw'n syndod y bydd chwaraewyr yn dod o hyd i rai o'r nodweddion mwyaf defnyddiol yma. Rydym wedi cymryd y rhyddid o restru ychydig isod.

  • Chwarae Hwyl: Mae Chwarae Hwyl yn opsiwn sydd ar gael i bob gêm ar y safle. Mae'n rhoi cyfle i chwaraewyr chwarae pob gêm heb orfod mentro arian go iawn. Mae'n rhoi cyfle i bawb ymgyfarwyddo â'r gemau ac yna bod mewn gwell sefyllfa i wneud penderfyniad a ydych chi'n ei hoffi ai peidio. Efallai fod hyn oherwydd eu bod yn newydd neu ddim ond bod y nodweddion bonws neu'r gameplay ychydig yn unigryw.
  • Gemau Chwilio: Mae hon yn nodwedd hynod bwysig gan ei bod yn caniatáu i chwaraewyr ddod o hyd i deitl gêm benodol mewn eiliadau. Mae'n wych eu cael, yn enwedig pan mae cannoedd o gemau i edrych drwyddynt. Mae'r swyddogaeth hon ar gornel chwith uchaf y sgrin, wrth ymyl eicon y Brif Ddewislen.
  • Blog a Chyfryngau Cymdeithasol: Mae El Royale yn drwm yn y cyfryngau cymdeithasol am nifer o resymau. Mae'r brand yn flaengar ac felly'n cadw'n gyfoes â'r holl ddiweddaraf sy'n digwydd yn yr olygfa gymdeithasol ar-lein. Mae'n hwyl ac mae hefyd yn caniatáu i chwaraewyr gadw mewn cysylltiad â'r brand heb fod ar y safle. Ar hyn o bryd, mae El Royale yn weithredol ar Facebook, YouTube, Twitter, Google+ ac Instagram.

Opsiynau Bancio a Thalu

Un o'r ffyrdd y mae El Royale yn unigryw ac yn gosod ei hun ar wahân i frandiau eraill yw wrth edrych ar eu bancio. Y prif reswm pam mae'r trafodiad yn gyflym ac yn ddiogel, heb unrhyw drafferth yn gymharol; yw oherwydd y gall chwaraewyr adneuo cryptocurrency.

Nid yw El Royale yn siomi o ran yr opsiynau bancio sydd ar gael. Oherwydd apêl fyd-eang y brand, yma fe welwch ystod eang o ddulliau bancio i sicrhau bod pob chwaraewr yn gallu symud arian yn gyflym ac yn ddiogel trwy ffynonellau parchus.

Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys Visa, Mastercard, Bitcoin, Trosglwyddo Banc a Neosurf.

Gwasanaeth cwsmer

Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl, mae Cymorth i Gwsmeriaid bob amser yn un o'r prif bryderon. Felly, mae El Royale bob amser wedi gosod llawer iawn o adnoddau wrth sicrhau nad oes gan bob chwaraewr unrhyw broblemau gydag unrhyw agwedd ar y gwasanaeth.

Mae yna nifer o ffyrdd i bawb gysylltu â Chefnogaeth i Gwsmeriaid, heb anwybyddu unrhyw ymholiad na mater. Rhestrir y ffyrdd canlynol o gysylltu â'r Tîm Cymorth 24/7: