Cap delwedd cerdyn

Bonws Croeso NZ $ 300 + 12 Troelli Am Ddim dim bonws blaendal.

Gweld T & Cs

Bonws Croeso $ 300 + 12 Troelli Am Ddim dim bonws blaendal.

Gweld T & Cs

Bonws Croeso $ 300 + 12 Troelli Am Ddim dim bonws blaendal.

Gweld T & Cs

Rating:
[Cyfanswm: 9   Cyfartaledd: 4.2/ 5]
Meddalwedd: Betsoft, Microgaming
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ecopayz
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Bitcoin, Skrill, Neteller
Arian: EUR, doler yr UDA
Gorau ar gyfer: Awstralia
Est Blwyddyn: 2012
Trwydded: Curaçao
Gemau Bonws: Llyfr Ra

Adolygiad Emu Casino

Mae Emu Casino yn casino ar-lein llawn hwyl a lansiwyd yn 2012. Dewiswyd y cymeriad Emu yn fwriadol i bwysleisio'r holl werthoedd sydd gan y casino hwn yn annwyl.

Yr Emu yw ail aderyn mwyaf y byd gyda chyflymder uchaf o 50 km / awr. Mae ganddynt natur chwilfrydig a goroeswr cymwys mewn amodau gwael; sy'n tanlinellu eu penderfyniad di-ildio i oresgyn heriau. Eddy yw'r enw ar y cymeriad yn y casino ar-lein hwn ac mae'n canolbwyntio'n llwyr ar sicrhau bod pob aelod yn cael ei ddifyrru'n fawr a chael hwyl.

Ar ben hynny, bydd chwaraewyr yn sylwi ar ddiffyg yr holl eiconau Vegas arferol, sy'n helpu pawb i ganolbwyntio ar y gemau hwyl ac yn y pen draw yn gwneud i EmuCasino sefyll allan o'r gystadleuaeth.

Mae'r dyluniad a'r cynllun i gyd wedi'u diweddaru yn ddiweddar ac erbyn hyn mae EmuCasino hyd yn oed yn fwy pleserus i'r llygad ac yn hynod o syml i'w lywio. Mae'r Dudalen Gartref yn ymwneud yn llwyr â'r gemau a chael hwyl, wrth gynnig yr holl ymarferoldeb sy'n ofynnol.

Gwelir Eddy, masgot Emu Casino ar gornel chwith uchaf y sgrin. Ar y gornel gyferbyn, mae'r tabiau Mewngofnodi a Chofrestru. Mae'r Brif Ddewislen yn union isod, ac yna mae prif faner ryngweithiol yn hyrwyddo'r prif fonysau gan gynnwys y Bonws Croeso.

Mae dewislen y Prif Gemau ar ochr chwith y sgrin, gyda'r Gemau Sylw yn llenwi corff y dudalen.

Rheolir Emu Casino gan Rock Interactive Limited. Mae'r cwmni hwn wedi'i leoli ar Lawr 5, Valley Road, Birkirkara, Malta. Mae'r gwasanaeth cyfan wedi'i drwyddedu a'i reoleiddio gan Lywodraeth Curacao.

Hygyrchedd

Mae Emu Casino yn defnyddio'r dechnoleg orau un i sicrhau y gall pob aelod gael mynediad 24/7 i'r gwasanaeth casino cyfan a'r gemau ynddo.

Yn syml, mae hyn yn golygu y gellir gwneud yr holl gemau, hyrwyddiadau hwyl, twrnameintiau, cystadlaethau, gwasanaethau cymorth a bancio unrhyw bryd ac unrhyw le trwy unrhyw bwrdd gwaith, llechen, gliniadur neu ddyfais symudol.

Gemau Slotiau

Mae gan Emu Casino ystod enfawr o gemau hwyliog a chyffrous. Mewn gwirionedd, ar hyn o bryd, mae 1,339 o gemau gwych i bawb eu mwynhau ac ennill llwyth o arian parod. Cafwyd y cannoedd hyn o gemau gan amrywiol ddarparwyr yn y diwydiant gemau.

Mae gan yr holl ddarparwyr hyn ychydig o bethau yn gyffredin, maent i gyd yn arloesol iawn ac yn flaengar, yn enw da, yn drwyddedig ac yn cynhyrchu teitlau gemau deniadol iawn yn gyson. Felly, bydd chwaraewyr yn gallu gwirio gemau gan gwmnïau fel Microgaming, Adloniant Net, Hapchwarae Esblygiad, Chwarae Pragmatig, QuickSpin, Gemau Leander, NextGen, Big Time Gaming, Iron Dog Studios a Betsoft.

Ar ben hynny, mae'r gemau hyn i gyd wedi'u trefnu'n daclus o dan yr adrannau canlynol: Gemau dan Sylw, Mwyaf Chwarae, Mwyaf Gwobrwyo, Pokies, Live Casino, Blackjack, Roulette, Jackpots, Gemau Eraill, Poker Fideo a Pob Gemau.

Mae gan chwaraewyr y cyfle unigryw i gael teitlau wedi'u grwpio yn ôl themâu: Chwaraeon, Ffordd o Fyw, Ffantasi, Adloniant, Diwylliant, Antur, Gweithredu a Old Skool.

Gall y nifer fawr o gemau fod yn llethol ar brydiau, ond cyn bo hir byddwch chi'n dod yn gyfarwydd â'r cyfan. Mae yna ddewis enfawr o ran gemau clasurol hyd at y datganiadau gêm diweddaraf. Felly er enghraifft, EmuCasino yw'r safle perffaith i ddod o hyd i bob gêm newydd yn y busnes, fel Lotto Hero, Ogre Empire, Ace Round a The Golden Owl o Athena.

Fodd bynnag, unrhyw un sy'n ffansio'r ffefrynnau fel Sugar Pop, Stampede, Madame Destiny, Sugar Rush, Fruity Maniacs, The Epic Journey ac Al Capone; all y rhain i gyd a mwy yn casino ar-lein hwyl Eddy.

Roeddem yn arbennig o hoff o chwarae The Wild Chase, Sticky Bandits a Sakura Fortune. Ond mae yna hefyd ystod eithaf trawiadol o jacpotiau blaengar a gemau blackjack i fynd yn sownd ynddynt.

Casino Byw

Ar hyn o bryd mae gan Emu Casino 18 gêm Deliwr Byw i'r holl aelodau eu profi. Gellir dod o hyd i'r holl gemau bwrdd byw hyn yn yr adran Live Casino ac mae'n cynnwys Live Roulette, Live Blackjack, Live Baccarat, Live Three Card Poker, Live Extreme Texas Hold'em a Live Caribbean Stud Poker. Hefyd, ffefrynnau eraill fel Bingo, Dice a Bet On Poker.

Ond nid dyna'r cyfan, mae yna amrywiadau gwefreiddiol fel Dream Catcher, Wheel Of Destiny a Spin To Win.

Rhaid nodi hefyd fel mater o drefn, bod yr holl dablau Casino Byw hyn yn cael eu cyflenwi gan y gorau yn y diwydiant. Maent i gyd o'r ansawdd ffrydio uchaf ac mae pob deliwr yn brofiadol ac yn broffesiynol.

Twrnameintiau Slotiau

Mae gan Emu Casino adran gyfan sy'n ymroddedig i dwrnameintiau a chystadlaethau - Rasys Casino. Yma fe welwch amserlenni ar gyfer pob twrnamaint / ras, ynghyd â chanlyniadau digwyddiadau'r gorffennol.

Yn unol â ffocws EmuCasino ar hwyl, mae'r rasys slotiau hyn yn gystadlaethau syml sy'n galluogi pob chwaraewr i gael y wefr ychwanegol honno i chwarae eu hoff gemau slot. Felly, yn ychwanegol at yr aelodau'n gallu chwarae'r gemau, mae hefyd yn caniatáu i chwaraewyr ennill rhywbeth rhywbeth arbennig iawn.

Nodweddion y Safle

Gydag ailgynllunio'r wefan yn ddiweddar, manteisiodd EmuCasino ar y cyfle i ymgorffori sawl nodwedd ddefnyddiol sy'n mynd â'r profiad yn agos at berffaith. Dyma rai o'r nodweddion a wnaeth argraff fawr arnom:

Opsiynau Gwylio: Mae'r nodwedd hon wedi'i lleoli'n gyfleus ychydig o dan y brif faner, ar ben y Ddewislen Gemau ochr chwith.

Mae gan chwaraewyr y dewis o sut mae pob teitl yn cael ei weld. Mae'r opsiwn diofyn i gael eicon gyda'r teitl neu fel arall gellir rhestru pob teitl heb yr eicon. Yn y bôn, dewis yr unigolyn sy'n gyfrifol am y gwir, ond yn y bôn, mae'r cyntaf yn rhoi cyfle i'r chwaraewr weld sut olwg sydd ar y gêm, tra bod yr olaf yn caniatáu i fwy o deitlau ffitio ar y dudalen.

Hidlau: Ochr yn ochr â'r Opsiwn Gweld, mae gennym hidlwyr gemau ychwanegol. Mae'r rhain yn caniatáu i chwaraewyr gael teitlau o ran eu poblogrwydd ac yn nhrefn yr wyddor.

Ar ben hynny, mae'r swyddogaeth i gael teitlau wedi'u didoli yn ôl Mathau Gêm, Nifer y Llinellau, Nifer y Ffyrdd a Nodweddion Gêm.

Chwilio: O ystyried bod gan EmuCasino fwy na mil o gemau wedi'u rhestru, mae'r nodwedd Chwilio yn dod i mewn yn eithaf defnyddiol. Mae wedi'i leoli ychydig o dan y Brif Faner, ar ochr dde'r Hidlau.

Grwpiau Ychwanegol: Ar waelod y sgrin, gall chwaraewyr gyrchu mwy o gemau, wedi'u grwpio gyda'i gilydd o dan y penawdau canlynol: Newydd, Poeth, Poblogaidd a Chwarae Olaf. Nodwedd arall eto i helpu pawb i ymdopi â'r nifer fawr o gemau sydd gan EmuCasino i'w cynnig.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae gan Emu Casino ystod ragorol o opsiynau bancio sy'n galluogi pob chwaraewr i drosglwyddo arian yn ddidrafferth ac yn gyflym, mewn modd diogel ac wedi'i amgryptio. Mae'r casino yn ychwanegu at eu rhestr o opsiynau yn gyson, gan fod Eddy bob amser yn meddwl am y chwaraewyr hyn.

Ar hyn o bryd, mae'r opsiynau bancio yn cynnwys: Mastercard, Visa, Maestro, Instant Banking, Neosurf, Bitcoin, Paysafecard, ecoPayz, Transfer Bank, Upaycard a Neteller.

Gall amseroedd tynnu'n ôl amrywio rhwng amrantiad i 7 diwrnod, yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Gwasanaeth cwsmer

Mae EmuCasino ac Eddy bob amser wedi gofalu am eu chwaraewyr. Byth ers lansio'r casino hwyliog hwn, mae Cefnogaeth i Gwsmeriaid wedi bod o'r safonau uchaf. Mae'r aelodau wedi nodi lefel y gwasanaeth ac mae hon yn agwedd arall eto sy'n gwahanu EmuCasino oddi wrth weddill y gystadleuaeth.

Mae tab Cymorth ar waelod y sgrin, lle gall chwaraewyr fanteisio ar y gwasanaethau Cymorth canlynol 24/7:

Sylwch ei bod yn eithaf cyffredin i Gynrychiolwyr Byw ofyn i chwaraewyr a oes angen unrhyw help arnynt. Dyma un o agweddau gorau'r Sgwrs Fyw, gan nad ydyn nhw o reidrwydd yn aros i unrhyw un gael ymholiad neu fater.

Mae'r cynrychiolwyr hyn yn hapus i ryngweithio gyda'r chwaraewyr a sicrhau bod y profiad hapchwarae mewn-lein mor berffaith ag y gall fod.

Yn ogystal, mae yna Adran Gymorth sy'n ymdrin â Manylion Anghofiedig, Cymorth i Gwsmeriaid, Hapchwarae Cyfrifol, Diogelwch a Moeseg, Opsiynau Talu ac Adborth. Hefyd mae yna adran Cwestiynau Cyffredin cynhwysfawr.