Bonws Croeso 100% hyd at € 350.


Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 8 Cyfartaledd: 4.4]
Meddalwedd: Microgaming
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Gwifren / Banc
Arian: doler yr UDA
Gorau ar gyfer: Canada
Est Blwyddyn: 1994
Trwydded: Awdurdod Hapchwarae Malta
Gemau Gorau: Avalon II, Thunderstruck 2, Gêm o gorseddau

Adolygiad Casino Clwb Hapchwarae

Mae Gaming Club Casino yn honni mai ef yw'r casino ar-lein cyntaf i gael ei lansio yn ôl ym 1994. Dros y blynyddoedd, mae'r brand wedi aros mor boblogaidd a chystadleuol ag erioed; diolch i'w sylfaenwyr ymroddiad parhaus i'w aelodau a'r ymchwil honno am y profiad hapchwarae ar-lein yn y pen draw.

Nid oes amheuaeth bod profiad y Clwb Hapchwarae yn fantais enfawr o ran taliadau bonws chwaraewyr, y cannoedd o gemau sy'n cael eu cynnig a lefel y gofal cwsmer wrth law.

Mae gan y wefan ddyluniad modern gyda graffeg mawreddog, sy'n ymdoddi mewn cefndir gwyrdd hollol dywyll. Mae'r brif ddewislen ar frig y sgrin, gyda'r tabiau Cofrestru a Mewngofnodi ar gornel dde uchaf y dudalen.

Mae'r brif faner yn drawiadol ac mae yna golli'r hyn sydd ar gael i bob chwaraewr newydd. Yn union o dan y faner mae'r ddewislen gemau, ac yna rhestr enghreifftiol o'r categori Gemau Poblogaidd.

Mae gweddill y dudalen gartref yn cynnwys yr holl resymau pam mai Casino Clwb Hapchwarae yw'r lle iawn i fod.

Bayton Limited & Baytree Limited sy'n berchen ar y Gaming Club Casino, sy'n rhan o CityViews Group.

Mae'r ddau gwmni wedi cofrestru cyfeiriad yn Villa Seminia, 8, Syr Temi Zammit, Ta Biex XBX1011. Mae'r gwasanaeth wedi'i drwyddedu'n llawn gan Awdurdod Hapchwarae Malta a Chomisiwn Hapchwarae Kahnawake.

Hygyrchedd

Mae gan y Casino Clwb Hapchwarae ei wasanaeth cyfan yn cael ei bweru gan Microgaming. Mae'r cwmni hwn yn un o arweinwyr y diwydiant ac mae ganddo gyfoeth o brofiad, a all fod yn fantais i'r Clwb Hapchwarae yn unig.

Mae'r platfform yn rhoi dewis i chwaraewyr Lawrlwytho, Chwarae Instant a Symudol.

Mae hyn i gyd yn golygu y bydd pawb sydd wedi cofrestru i'r gwasanaeth anhygoel hwn yn gallu mwynhau'r cannoedd o gemau, hyrwyddiadau, twrnameintiau, rheoli eu cyfrif chwaraewr a rhyngweithio â chymorth i gwsmeriaid, wrth ddefnyddio unrhyw bwrdd gwaith, gliniadur, llechen neu ddyfais symudol.

Gemau Slotiau

Mae Casino Clwb Hapchwarae wedi llwyddo i adeiladu cyfres gemau heb ei hail.

Mae mwy na 500 o slotiau ar-lein, gemau bwrdd, gemau cardiau a gemau arbenigol i'w darganfod a'u mwynhau. Mae'r teitlau'n amrywio o'r clasuron i'r gemau slot fideo ar-lein diweddaraf.

Bydd chwaraewyr yn synnu ar yr ochr orau pa mor hawdd yw pori a lleoli unrhyw gêm.

Mae hyn oherwydd y ffordd wych y mae pob gêm yn cael ei grwpio o dan y penawdau canlynol: Gemau Poblogaidd, Slotiau, Blaengar, Roulette, Blackjack a Video Poker. Mae yna bob un o'r ffefrynnau adnabyddus fel DragonZ, Big Kahuna, Fruit VS Candy, Diamond Empire a Adventure Palace.

Yn ogystal â hyn, gwnaeth y gemau Blaengar Jackpot fel Mega Moolah, Treasure Nile a Major Millions argraff fawr arnom.

Casino Byw

Yn Casino y Clwb Hapchwarae mae yna amrywiaeth o gemau deliwr byw o safon i'w mwynhau. Mae'r holl dablau cyffrous hyn yn cael eu cyflenwi gan Evolution Gaming, sy'n un o'r rhai mwyaf arloesol yn y diwydiant.

Mae cyfle hyd yn oed i chwarae wrth fyrddau lluosog a gall chwaraewyr ffurfweddu gosodiadau sain a gwylio. Hefyd mae yna ystod eang o dablau ac amrywiadau o'r radd flaenaf o Live Blackjack, Live Roulette, Live Poker a llawer mwy.

Twrnameintiau Slotiau

Mae'r Casino hwn yn ymfalchïo mewn rhoi cyfle i bob chwaraewr gystadlu yn rhai o'r twrnameintiau a chystadlaethau mwyaf cyffrous. Mae'n arbennig o wir yma, gyda'r Clwb Hapchwarae yn cael cymaint o brofiad yn yr olygfa hapchwarae ar-lein.

Mae dau brif fath o dwrnameintiau slotiau ar-lein yn cael eu cynnig: Twrnameintiau Rhestredig a Thwrnameintiau Sit'n'Go. Mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys slotiau a gemau bwrdd fel blackjack, fel y gall pawb ddewis yr hyn y maent yn ei ffansio.

Mae chwaraewyr yn mwynhau'r cyffro ychwanegol nid yn unig wrth gystadlu'r gêm, ond yn erbyn ei gilydd. Mae yna gymuned go iawn sy'n cael ei chreu o gael twrnameintiau a digwyddiadau rheolaidd; ac mae hyn yn bendant yn wir pan edrychwn ar chwaraewyr Clwb Hapchwarae.

Yn olaf, mae'n rhaid dweud bod pob twrnamaint wedi'i strwythuro'n dda a bydd gan bawb gyfle i ennill gwobrau a gwobrau unigryw.

Nodweddion y Safle

Mae'r blynyddoedd o brofiad yn y busnes wedi gwneud safle'r Clwb Hapchwarae yn llawenydd i chwaraewyr ei ddefnyddio.

Mae'r nodweddion sydd wedi'u cynnwys ar y wefan yn sicrhau y gall pob chwaraewr ganolbwyntio ar y gemau a dim byd arall. Mae yna ychydig o nodweddion y gallwn ni dynnu sylw atynt sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i chwarae gêm yn gyffredinol.

Cownter Jackpot Blaengar: Mae'r cownter hwn ar y dudalen gartref a'r gwasanaeth i hysbysu chwaraewyr o ddau brif beth. Un yw lefel y potiau gwobr y gellir eu hennill a'r ffocws enfawr y mae'r Clwb Hapchwarae yn ei roi ar ei gemau blaengar.

Amlieithog: Mae gan y Clwb Hapchwarae ystod gynhwysfawr o ieithoedd ar gael. Mae'n dyst i'r apêl fyd-eang y mae'r brand yn parhau i'w mwynhau a'r pwysigrwydd y maen nhw'n ei roi ar sicrhau bod pob chwaraewr yn teimlo'n gartrefol ar y wefan.

Mae 26 iaith i ddewis ohonynt ac mae'n gwarantu y bydd unrhyw un o unrhyw le yn y byd yn gallu gwerthfawrogi'r termau, y taliadau bonws a'r gemau a gynigir yn llawn.

Blog Clwb Hapchwarae: Mae'r ddolen i'r safle blog cyffrous hwn ar waelod y sgrin. Mae gan yr adran blog hon ddetholiad enfawr o erthygl sy'n ymdrin â phob agwedd ar y slotiau ar-lein a'r byd casino. Mae'n arbennig o ddefnyddiol pan fydd chwaraewyr eisiau rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am ryddhau gemau, awgrymiadau a chyngor arbenigol newydd.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae'r Clwb Hapchwarae yn cynnig swm digonol o ddulliau bancio ar gyfer pob chwaraewr.

Mae'r ystod o opsiynau'n sicrhau y bydd pob chwaraewr, ni waeth pa wlad y maent wedi'i lleoli, yn gallu cynnal trosglwyddiadau arian parod yn ddiogel ac yn gyflym.

Ar hyn o bryd, mae'r opsiynau bancio yn cynnwys: Visa, Mastercard, Maestro, Neteller, Paysafecard, Moneybookers, Eco Card, InstaDebit, eCheck a Direct Bank Transfer.

Gellir codi gymryd hyd at 1 i 8 diwrnod bancio, yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Gwasanaeth cwsmer

Unwaith eto, mae Casino Clwb Hapchwarae yn dangos eu profiad gyda gwasanaeth Cymorth Cwsmer profiadol sydd yno gyda'r gorau. Mae'r tîm yn ymroi i foddhad chwaraewyr ac wedi'u hyfforddi'n dda i ddatrys unrhyw faterion a allai godi - ar amser gwrth.

Felly, gall chwaraewyr fod yn hyderus y bydd Tîm Cefnogi'r Clwb Hapchwarae yn gallu datrys cyn gynted â phosibl os aiff unrhyw beth o'i le. Y cyfan sy'n rhaid ei wneud yw cysylltu â nhw trwy'r dulliau canlynol:

 • Sgwrsio Byw
 • E-bost: [e-bost wedi'i warchod]
 • E-bost: [e-bost wedi'i warchod]
 • Toll Am Ddim yr Unol Daleithiau: 1 800 890 3304
 • Toll Canada Am Ddim: 1 800 768 1946
 • Awstralia: 0011 800 1515 1516
 • Seland Newydd: 00 800 1515 1516
 • Swistir: 0 800 836 638
 • Sbaen: 900 994 520
 • Yr Almaen: 0 800 000 3369
 • Awstria: 0 800 005 078
 • Rhyngwladol - +44 800 917 8547