$ 50 Sglodion Am Ddim + 400% hyd at $ 4000 Bonws.


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 12 Cyfartaledd: 4.6]
Meddalwedd: GTRh
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Bitcoin, Gwifren / Banc
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Bitcoin, Gwifren / Banc
Arian: doler yr UDA
Gorau ar gyfer: france, Yr Eidal, UDA
Est Blwyddyn: 2013
Trwydded: Curaçao
Gemau Gorau: Achilles

Adolygiad Casino Grand Fortune

Sefydlwyd Grand Fortune Casino yn 2013 ac mae bellach yn un o'r brandiau casino ar-lein mwyaf cydnabyddedig yn y byd. Mae'r brand yn rhan o Grŵp Merus UK ac mae'n elwa o'r holl brofiad a gwybodaeth a ddaw gyda chwmni mor barchus.

Mae'r gwasanaeth wedi ennill sawl gwobr ac anrhydedd am ei gemau rhagorol a chefnogaeth i gwsmeriaid, felly gall chwaraewyr fod yn hyderus y byddant mewn am wledd cyn gynted ag y daw un yn aelod. Mae'r wefan yn drawiadol ac yn arddangos yn syth gyda'i thema dywyll, sef y lleoliad perffaith i dynnu sylw at ei bortffolio o beiriannau slot. Mae thema aur yn y delweddau sydd wedi'u lleoli yn y brif faner sy'n fodd i wneud y delweddau hyd yn oed yn fwy trawiadol a swynol.

Mae dyluniad y safle yn hynod o syml, gyda phrif ddewislen ar gornel dde uchaf y sgrin; sy'n cynnwys y tab Mewngofnodi. Mae'r brif faner nid yn unig yn cynnwys gwybodaeth am dwrnameintiau a hyrwyddiadau cyfredol, ond mae hefyd yn hysbysu'r chwaraewr am y Bonws Croeso enfawr sydd ar gael.

Isod mae hon mae'r brif ddewislen gemau, ac mae prif ran y dudalen yn cynnwys Gemau Sylw'r wefan. Fel y soniwyd, mae'r brand yn rhan o'r Merus UK. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o dan drwyddedau hapchwarae a roddwyd gan Gomisiwn Hapchwarae Curacao.

Hygyrchedd

Mae aelodau Grand Fortune Casino i gyd yn sicr o allu mwynhau'r holl gemau, twrnameintiau, cystadlaethau, taliadau bonws, cyfleusterau bancio a chymorth i gwsmeriaid yn unrhyw le ac ar unrhyw adeg, trwy bron unrhyw gyfrifiadur, ffôn symudol, llechen neu ap.

Gemau Slotiau

Mae Grand Fortune Casino wedi partneru gyda RTG, un o'r arweinwyr ym myd gemau a thechnoleg casino ar-lein. Mae hyn wedi arwain at chwaraewyr yn gallu disgwyl nid yn unig maint ond ansawdd, o ran y gemau. Mae ymhell dros 200 o gemau casino a slotiau i fwynhau ac ennill jacpotiau.

Mae'r holl gemau gwych hyn i'w cael o dan yr adran Gemau, ac yna fe'u trefnir ymhellach o dan y penawdau greddfol canlynol: Gemau Gorau a Gemau Newydd.

Bydd chwaraewyr yn gallu mwynhau gemau enfawr fel Mardi Gras Magic, Achilles a 777 slot. I unrhyw un sy'n mwynhau chwarae ar y byrddau, yna Grand Fortune yw'r lle perffaith i chi. Mae 15 gêm fwrdd i'w mwynhau, sydd i gyd i'w cael yn yr adran Gemau Tablau. Mae yna deitlau fel Loose Deuces, Roulette, Blackjack a Joker Poker.

Twrnameintiau Slotiau

Mae Grand Fortune Casino wedi ennill enw da am gynnig rhai o'r twrnameintiau a chystadlaethau mwyaf cyffrous a strwythuredig. Mae'r gwobrau allan o'r byd hwn ac yn deilwng o freindal mewn gwirionedd. Cynghorir chwaraewyr yn gryf i fewngofnodi bob dydd i sicrhau na chollir unrhyw ran o'r gweithredu. Ar ben hynny, gellir mwynhau pob twrnamaint a chystadleuaeth trwy bwrdd gwaith yn ogystal â symudol; felly nid oes unrhyw reswm i fethu unrhyw ran o'r weithred neu'r gwobrau.

Nodweddion y Safle

Mae gan Grand Fortune ychydig o nodweddion a fydd yn ddefnyddiol iawn i'r holl chwaraewyr. Mae'r holl nodweddion hyn yn helpu i sicrhau bod y prif ffocws yn ymwneud â mwynhau'r gemau ac yn y pen draw yn sicrhau'r profiad hapchwarae perffaith.

  • Nodwedd Chwilio: Gellir dod o hyd i'r nodwedd Chwilio yn yr adran gemau, ar ochr dde'r sgrin ychydig o dan y ddewislen gemau. Bydd chwaraewyr yn gwerthfawrogi'r nodwedd hon, yn enwedig gyda mwy na 700 o gemau i'w pori, mae'n wych gallu teipio teitl gêm a dechrau chwarae ar unwaith.
  • Hidlau Gêm: Mae gan Grand Fortune hidlwyr gêm wrth ymyl y nodwedd Chwilio. Mae hyn yn galluogi chwaraewyr i ddidoli gemau yn nhrefn yr wyddor, mwyaf newydd a poeth / oer.
  • Chwarae Er Hwyl: Mae'r nodwedd Chwarae Er Hwyl yno ar gyfer chwaraewyr newydd a phrofiadol. Mae'n rhoi cyfle i bob chwaraewr allu ymgyfarwyddo ag unrhyw gêm a restrir, heb orfod mentro arian go iawn. Ac eto, gyda mwy na 700 o gemau ar y safle, does dim amheuaeth y bydd pawb yn dod ar draws sawl gêm sy'n hollol newydd iddyn nhw.
  • Amlieithog: Mae yna dair iaith ar ddeg i ddewis ohonynt, ac mae'n ffactor hanfodol wrth sicrhau bod pob chwaraewr yn teimlo'n hollol gartrefol gyda'r wefan, yr holl gemau, nodweddion, geiriad a chyfathrebu.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae Grand Fortune Casino yn profi ei apêl fyd-eang, trwy restru un o'r dulliau bancio mwyaf cynhwysfawr i'r holl chwaraewyr eu defnyddio. Yr holl opsiynau bancio yw'r rhai mwyaf dibynadwy ac adnabyddus i bawb.

Mae chwaraewyr yn sicr y cymerwyd pob mesur posibl i sicrhau bod yr holl drafodion a data yn cael eu gwarchod ac yn ddiogel. Gall tynnu arian gymryd rhwng 1 a 7 yn gweithio i'w gwblhau, yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Gwasanaeth cwsmer

Yn y gorffennol mae Grand Fortune Casino wedi'i gydnabod am eu safon uchel iawn o wasanaeth a gofal i gwsmeriaid. Maent yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod pob chwaraewr yn 100% hapus ac yn fodlon â phob agwedd ar y gwasanaeth.

Mae eu Tîm Cymorth i Gwsmeriaid ar gael 24/7 trwy'r dulliau canlynol:

Ar ben hynny, mae tab Dechrau Arni yn y brif ddewislen sydd ag esboniadau manwl o bob agwedd ar y gwasanaeth. Mae'r rhain yn cynnwys pynciau fel Symudol, Cofrestru, Lawrlwytho, Mac a Windows.