$ 30 Dim Bonws Adnau. Defnyddiwch god bonws: FANTASTIC30


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 9 Cyfartaledd: 4.1]
Meddalwedd: Betsoft
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Bitcoin
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Skrill, Neteller, Bitcoin
Arian: doler yr UDA, BTC, AU $
Gorau ar gyfer: UDA
Est Blwyddyn: 2019
Trwydded: Curaçao
Gemau Gorau: Lwc Gwyddelig, Lwc Leprechaun

Adolygiad Casino Lwc Iwerddon

Daeth New Irish Luck Casino i'r sîn gemau ar-lein yn 2019 ac maent wedi meithrin enw da o fod y man lle mae ffawd yn cael ei hennill wrth gael llwyth o hwyl.

Mae gan y brand hwn lawer iawn o gemau o ansawdd, gyda sawl un mewn manylder uwch sy'n gwneud y graffeg a'r chwarae gêm gymaint yn well. Mae'r gwasanaeth yn wych a bydd chwaraewyr yn gallu gweld bod blynyddoedd o brofiad yn bendant yn gwneud gwahaniaeth.

Mae dyluniad y wefan yn hynod gyfeillgar i chwaraewyr ac i gyd yn reddfol iawn. Bydd unrhyw un sy'n ymweld am y tro cyntaf yn gweld y gwasanaeth yn gwahodd yn ogystal â gosod, gyda phopeth dim ond un neu ddau glic i ffwrdd.

Mae'r brif ddewislen wedi'i chuddio'n braf yng nghornel chwith uchaf y sgrin a dim ond pan fydd y chwaraewr ei eisiau y daw i chwarae. Mae'r tabiau Cofrestru a Mewngofnodi ar y gornel gyferbyn, ynghyd â'r dolenni Hyrwyddo a Sgwrs Fyw.

Mae'r brif faner yn ymwneud â hyrwyddo'r Bonws Croeso i chwaraewyr newydd ac mae'n gadael y cynigion diweddaraf i faner gylchdroi arall ar ochr chwith y dudalen, ychydig o dan y brif faner.

Yna mae bwydlen y gêm i'w gweld yn llawn hefyd, fel y gall unrhyw un sy'n ymweld gael gwir arwydd o'r ystod o gemau sydd ar gael. Mae gweddill y dudalen gartref wedi'i llenwi â gemau o'r categori gemau dan sylw.

Blue Media NV sy'n berchen ar y wefan ac mae wedi'i thrwyddedu gan Lywodraeth Curacao.

Hygyrchedd

Mae Irish Luck Casino yn sicrhau bod y gemau a'r gwasanaeth gorau posibl ar gael yn uniongyrchol i'r bwrdd gwaith, llechen a / neu'r ffôn clyfar yn unrhyw le ac ar unrhyw adeg.

Mae'r brand wedi partneru â Rival Gaming. Mae hwn yn gwmni technoleg sefydledig sy'n arbenigo mewn darparu'r llwyfannau hapchwarae diweddaraf, sydd yn ei dro yn galluogi chwaraewyr i fwynhau gemau a gwasanaethau 24/7.

Gemau Slotiau

Mae Irish Luck yn cynnig oddeutu 200 o gemau, pob un o'r ansawdd uchaf ac yn ddeniadol iawn. Gyda phartneriaid hapchwarae o'r radd flaenaf fel BetSoft, Saucify a Rival Gaming; ni fydd yn syndod bod y brand mor llwyddiannus.

Cawsom ein syfrdanu’n llwyr pa mor ymgolli y gall y gameplay fod, gyda rhai o’r graffeg HD gorau i’w gweld.

Mae'r gemau hyn i gyd wedi'u pacio'n daclus o dan yr adrannau canlynol: Sylw, Slotiau Fideo, Slotiau Clasurol, Gemau Bwrdd, Poker Fideo, Gemau Eraill a'r Holl Gemau. Mae'n frm yma gall chwaraewyr ddod o hyd i'r gemau mwyaf poblogaidd fel Wolf Street, Traces of Evidence, Fruit Zen, Sweet Success, Stampede a Wild Wizards.

Mae yna hefyd lwyth o gemau newydd i'w mwynhau fel Band Outta Hell, 4 Seasons, Blood Eternal, A Christmas Carol a The True Sheriff. Fodd bynnag, os ydych chi hefyd yn hoffi dablu mewn gemau anarferol fel keno a poker fideo, bydd Irish Luck yn eich gwneud chi'n berson bodlon iawn!

Twrnameintiau Slotiau

Mae Casino Luck Gwyddelig yn gartref i rai o'r twrnameintiau a'r cystadlaethau gorau yr ydym wedi cael y fraint o fod yn rhan ohonynt. Mae'r brand yn gwybod yn iawn beth mae'n ei wneud o ran yr agwedd hon ar eu gwasanaeth, ac unwaith eto, mae'r blynyddoedd o brofiad yn eithaf amlwg.

Mae'r holl dwrnameintiau wedi'u trefnu'n dda ac wedi'u hamserlennu, gyda llwyth o wobrau a gwobrau unigryw i'w hennill, ar bob cam o'r ffordd.

Mae pedair rownd enfawr yn rhan o'r digwyddiad cyffrous hwn a byddai chwaraewyr yn cael eu cynghori'n dda i gofrestru a mynd yn sownd.

Nodweddion y Safle

Mae Irish Luck wedi gwneud yn siŵr eu bod yn ymgorffori rhai nodweddion defnyddiol iawn ers iddynt lansio yn 2008. Maent wedi llwyddo i gadw ar y blaen yn gyson trwy wrando ar eu haelodau ac ychwanegu ymarferoldeb sydd bob amser yn gwella'r profiad hapchwarae.

Amlieithog: Bydd chwaraewyr yn dod o hyd i'r opsiwn i newid yr iaith a ddefnyddir gan y wefan trwy'r brif ddewislen. Mae pedair iaith i'w dewis o Saesneg, Eidaleg, Ffrangeg ac Almaeneg. Mae hyn yn hynod ddefnyddiol wrth apelio at gynulleidfa fyd-eang a gwybod y byddai'n well gan chwaraewyr fwynhau'r gwasanaeth yn eu dewis iaith eu hunain.

Aml-arian cyfred: Ar hyn o bryd mae gan Irish Luck y gallu i brosesu pob trafodyn arian yn Doler yr UD, Dollars Canada, Ewros, Punt Prydain, Krone Daneg, Krone Norwy a Krone o Sweden.

Nodwedd Chwilio: Mae'r nodwedd hon yn rhan o ddewislen y Gemau ac mae'n ffordd wych o gyrraedd eich hoff gêm cyn gynted â phosibl. Dim ond er mwyn bod yn chwarae mewn dim o amser y mae'n rhaid i chi deipio'r teitl.

Enillwyr Diweddaraf: Mae'r rhestriad hwn ar waelod y sgrin ac mae'n rhoi gwybod i bob chwaraewr am yr enillwyr diweddaraf ar y wefan. Mae hefyd yn ffordd wych o brofi i chwaraewyr bod yr holl gemau yn wir yn deg ac ar hap, gyda gwir botensial ennill bwndeli o arian parod.

Enillwyr Gorau: Mae'r rhestriad hwn hefyd i'w gael ar waelod y sgrin. Mae'n mynd ychydig yn fwy wrth ddathlu gyda chwaraewyr a enillodd yn fawr iawn. Unwaith eto, mae nid yn unig yn rhoi rhywfaint o gydnabyddiaeth i enillwyr mawr, ond hefyd yn profi'r pwynt bod Irish Luck Casino yn lwcus i bawb!

Opsiynau Bancio ac Amseroedd Talu

Mae Irish Luck wedi cwmpasu'r holl seiliau o ran opsiynau bancio. Mae pob dull o adneuo a thynnu'n ôl yn 100% dibynadwy a diogel. Mae pob un ohonom yn ymwneud â mater parhaus twyll ar-lein a cholli data; felly mae Irish Luck wedi gwneud eu gorau glas i sicrhau bod yr holl gronfeydd a data yn ddiogel ac yn cael eu gwarchod.

Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth yn cynnig opsiynau bancio sy'n cynnwys: Cardiau Credyd, Cardiau Debyd, EcoCard, Neteller, Skrill, Bitcoin, Paysafecard, Trosglwyddiadau Banc Cyflym, Gwirio a Throsglwyddo Gwifren.

Isafswm Blaendal $ 20 - Isafswm Tynnu'n ôl $ 100. Mae amseroedd tynnu'n ôl yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Gwasanaeth cwsmer

Mae Irish Luck Casino wedi gwneud enw iddo'i hun yn yr adran hon hefyd. Yn ôl yr arfer, gyda blynyddoedd o brofiad, mae chwaraewyr bellach wedi dod i ddisgwyl dim ond y gorau oll wrth ddelio â thîm Cymorth Cwsmer Irish Luck.

Mae'n wasanaeth 24/7 sy'n brofiadol iawn ac yn llawn cymhelliant i sicrhau bod holl bryderon ac anghenion cwsmeriaid yn cael eu trin cyn gynted â phosibl.

Gall chwaraewyr gysylltu trwy'r ffyrdd canlynol:

Hefyd mae yna adran Gymorth ar gael i bob chwaraewr, sy'n delio â materion cyffredin sydd gan y mwyafrif ohonom pan fyddwn ni'n mentro gyntaf i gemau casino ar-lein.