Adneuo a chael bonws 250% + 50 Troelli Am Ddim


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 4 Cyfartaledd: 4.8]
Meddalwedd: GTRh
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Bitcoin
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Bitcoin
Arian: doler yr UDA, CA $
Gorau ar gyfer: Canada, UDA
Est Blwyddyn: 2002
Trwydded: Curaçao
Gemau Gorau: Gwylliaid arian, Cyrhaeddiad Caishen

Adolygiad Casino Lwcus Hippo

Mae Lucky Hippo yn casino ar-lein newydd poblogaidd sy'n eiddo i ac sy'n cael ei weithredu gan Entertainment Software Group NV - blaen ffigwr blaenllaw yn y diwydiant gamblo ar-lein.

Mae gan y wefan drwydded gamblo gan Lywodraeth Curacao, a derbynnir chwaraewyr o’r Unol Daleithiau ar y safle. Yn yr adolygiad casino Lucky Hippo hwn, byddwn yn edrych ar yr hyn sydd gan y wefan i'w gynnig i chwaraewyr - felly, gadewch i ni ddechrau trwy edrych ar yr opsiynau hygyrchedd a welwch.

Mae Lucky Hippo yn cael ei bweru gan Realtime Gaming (RTG) - enw blaenllaw yn natblygiad gemau a meddalwedd casino ar-lein. Fe welwch nifer enfawr o gemau ar y wefan (dros 150 ar adeg ysgrifennu), ac mae hyn yn cynnwys 125 slot gwahanol! Mae'r gemau hyn yn cynnwys Enchanted Garden, Enchanted Garden II, Fui Cha, a llawer mwy.

Fe welwch eich hun yn gallu didoli trwy'r gemau sydd ar gael gan ddefnyddio'r ddewislen llywio hwylus sydd wedi'i gynllunio i wneud y profiad chwarae mor hawdd ei ddefnyddio a di-drafferth â phosibl.

Gemau Slotiau

Mae Lucky Hippo yn cael ei bweru gan Realtime Gaming (RTG) - enw blaenllaw yn natblygiad gemau a meddalwedd casino ar-lein. Fe welwch nifer enfawr o gemau ar y wefan (dros 150 ar adeg ysgrifennu), ac mae hyn yn cynnwys 125 slot gwahanol! Mae'r gemau hyn yn cynnwys Enchanted Garden, Enchanted Garden II, Fui Cha, a llawer mwy.

Fe welwch eich hun yn gallu didoli trwy'r gemau sydd ar gael gan ddefnyddio'r ddewislen llywio hwylus sydd wedi'i gynllunio i wneud y profiad chwarae mor hawdd ei ddefnyddio a di-drafferth â phosibl.

Twrnameintiau Slotiau

Ni chynigir twrnameintiau slotiau yn rheolaidd yn Lucky Hippo. Weithiau bydd y casino yn cynnal cystadlaethau, ond nid twrnameintiau slot yw'r rhain gymaint. Eto i gyd, mae'n werth cadw llygad ar eich blwch derbyn e-bost ar ôl i chi ymuno â'r wefan, gan y bydd hyn yn eich galluogi i fod y cyntaf i gael eich hysbysu os a phryd y bydd hyn yn newid a thwrnameintiau slotiau yn cael eu hychwanegu'n amlach.

Nodweddion y Safle

Un o'r pethau cyntaf i ni sylwi arno wrth greu'r adolygiad hwn oedd bod Lucky Hippo yn arbenigwyr ar ddiogelwch. Mae eu gwefan gyfan (ac mae hyn yn cynnwys eich manylion personol) i gyd wedi'u gwarchod gan dechnoleg amgryptio 256-did. Meddalwedd o'r radd flaenaf yw hon sy'n golygu bod eich darnau sensitif o wybodaeth yn gwbl ddiogel bob amser.

Peth arall yr oeddem yn ei hoffi yn fawr oedd y broses arwyddo syml a didrafferth. Yn wahanol i rai casinos (sy'n gofyn ichi wirio'ch hunaniaeth) cyn chwarae, mae Lucky Hippo yn gwneud hyn yn awtomatig ar y cyfan.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud ar ôl i chi arwyddo yw cadarnhau eich cyfeiriad e-bost - yna byddwch chi'n gallu dechrau chwarae ar unwaith, sy'n golygu nad oes prin unrhyw amser rhyngoch chi â chreu cyfrif a dechrau chwarae pob un o'ch hoff gemau!

Opsiynau Bancio ac Amseroedd Talu

Ar adeg ysgrifennu, dim ond arian USD a CAD y mae Lucky Hippo yn ei dderbyn, ond peidiwch â gadael i hyn eich twyllo i feddwl nad ydyn nhw'n cynnig amrywiaeth o ddulliau talu! Fe welwch nifer o opsiynau talu ar eu gwefan, yn amrywio o gardiau debyd a chredyd i cryptocurrencies fel Bitcoin.

Nid oes unrhyw ffioedd am unrhyw un o'u dulliau talu, a chaiff yr holl adneuon eu credydu ar unwaith i'ch cyfrif. O ran tynnu arian yn ôl; gellir defnyddio'r rhan fwyaf o'r dulliau talu a gynigir yn Lucky Hippo i dynnu arian yn ôl, a'r unig eithriad go iawn yw cardiau credyd.

Nid oes unrhyw ffioedd am dynnu arian yn ôl (heblaw am Wifrau Banc), a nod y tîm cymorth i gwsmeriaid yw prosesu pob cais tynnu'n ôl cyn pen 24 awr ar ôl eu gwneud.

Gwasanaeth cwsmer

Er ei bod yn anhygoel o annhebygol y byddwch chi'n profi unrhyw broblemau wrth chwarae yn Lucky Hippo, mae hi bob amser yn braf gwybod eich bod chi'n cael sylw os bydd problemau - a dyna pam mae gan y casino dîm cymorth i gwsmeriaid sy'n gweithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. . Gallwch gysylltu â nhw trwy ddefnyddio sgwrs fyw, e-bost a ffôn - ac mae hyn yn golygu y byddwch chi bob amser mewn dwylo diogel pe bai pethau'n mynd o chwith.