Casino Punt

4.5 / 5. 2

  • Casino Crypto
  • Gemau RTG Gorau
  • Cynnig Croeso Mawr

Sicrhewch Bonws Bonws 150% + 100 Troelli Am Ddim

Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Gwybodaeth gyffredinol

Trwyddedau casino:

Blwyddyn a sefydlwyd: 2021

Perchennog: Mae Merus UK Ltd

Nifer o gemau: 500 +

Munud. Blaendal: $10

Minnau. Tynnu'n ôl: $100

Llwyfannau:

Cymorth:

Darparwyr meddalwedd (gêm).

Hapchwarae'r Ddraig
Fugaso

Arian

BCH
BTC
ETH
LTC
doler yr UDA
USDT

dulliau talu

Casino Punt

Adolygiad Punt Casino

Sicrhewch Bonws Bonws 150% + 100 Troelli Am Ddim

Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Ynglŷn â Punt Casino

Casino Punt yn gasino ar-lein gweddol newydd sy'n anelu at newid y ffordd yr ydym yn gamblo ar-lein, ac fel y gwelwch o'r adolygiad casino hwn, mae'r wefan, er ei bod yn newydd sbon - yn gwneud llawer o bethau'n iawn. Byddwn yn edrych ar fersiwn bwrdd gwaith a symudol wedi'i optimeiddio o'r wefan.

Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar y broses arwyddo. Mae ymuno â Punt Casino yn syml, yn hawdd ac yn ddi-drafferth, a byddwch yn gallu ymuno â'r wefan mewn cwpl o funudau yn unig, diolch i'r broses arwyddo 2 dudalen. Yn syml, nodwch ychydig o fanylion personol amdanoch chi'ch hun, dewiswch osodiadau eich cyfrif, a dewiswch eich terfynau adneuo, a bydd eich cyfrif wedyn ar agor, ac yn barod i fynd!

Mae Punt Casino yn cynnig gemau o rwydwaith RTG ac yn cael ei weithredu gan Merus UK Ltd, ac yn gweithredu o dan drwydded hapchwarae a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Curacao.

Hygyrchedd

Gyda thîm o arbenigwr diwydiant yn gweithio y tu ôl i'r llenni yn Punt Casino, mae'n amlwg y bydd hygyrchedd, ac yn uchel, ar eu rhestr o flaenoriaethau. Yn y byd gemau ar-lein heddiw, mae punters eisiau gallu mewngofnodi i'w hoff lwyfannau pryd bynnag maen nhw'n hoffi, ac o ba bynnag ddyfeisiau maen nhw'n digwydd bod yn berchen arnyn nhw.

Mae yna opsiwn “chwarae ar unwaith” yng nghanol uchaf y dudalen hafan, a bydd hyn yn arwain punters yn uniongyrchol at fersiwn wedi'i optimeiddio ar unwaith o'r platfform, un lle gallant gêmio am go iawn, neu am hwyl yn unig. Mae yna fodd lite hefyd, a fydd yn gweld cyflymderau'n cynyddu hyd yn oed yn fwy.

Gwledydd a dderbynnir gan Punt Casino

Ar gael

Dim ar gael

Gemau Casino

Mae Punt Casino yn cynnwys detholiad gwirioneddol drawiadol o slotiau fideo, ac fe welwch eich hun yn gallu mwynhau amrywiaeth eang o deitlau, gan nifer o wahanol ddatblygwyr gemau. Rhai o'r datblygwyr gemau y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar y wefan yw Hapchwarae Amser real (RTG).

Mae slotiau fideo yn ddime-a-dwsin yn Punt Casino, ac fe welwch rai o'u gemau mwyaf poblogaidd yn cynnwys Aur Cleopatra, Trysorau Calan Gaeaf, Bandits Arian Parod, Lucha Libre, Panda Magic, Bubble Bubble a llawer o rai eraill. Os nad yw slotiau fideo yn beth i chi, byddwch hefyd yn falch o glywed bod yna dunnell o gemau bwrdd casino ar gael yn Punt Casino hefyd, ac mae hyn yn cynnwys pethau fel Blackjack, Roulette Ewropeaidd, Roulette Americanaidd, Poker 3-Card, a Baccarat.

Gemau Tabl

Mae Punt Casino yn cynnig nifer o gemau bwrdd, a darperir yr holl gemau hyn gan gwmni o'r enw Realtime Gaming. Mae RTG yn cynnig ystod o gemau bwrdd dibynadwy o ansawdd uchel gan gynnwys Roulette, Blackjack, Baccarat, Sic Bo, a Casino Hold'em, a gellir chwarae pob un o'r gemau hyn o gyn lleied â $ 0.20 y troelli / llaw!

Diolch i natur o ansawdd uchel y gemau, byddwch chi'n gallu eu mwynhau heb orfod poeni am unrhyw oedi na rhewi - felly mae'n ffordd wych o brofi'r gemau deliwr byw o gysur eich cartref!

Nodweddion y Safle

Dros amser, mae Punt Casino wedi gweithredu nodweddion defnyddiol iawn, i gyd er budd eu haelodau. Yn yr adran hon, rydym wedi cymryd y rhyddid o restru'r rhai sy'n sefyll allan.

Mae Punt Casino wedi'i adeiladu mewn ffordd sy'n caniatáu i atalwyr o bob cwr o'r byd fwynhau'r weithred, ac mae'n amlwg dim ond o lanio ar y wefan, bod y tîm wedi rhoi tunnell o amser i adeiladu a datblygu'r wefan. Mae popeth o'r ffordd y mae'r wefan yn llwytho, i'r ffordd y gallwch lywio o amgylch y wefan wedi'i optimeiddio ar gyfer eich profiad - ac fe welwch eich hun yn gallu mwynhau llu o nodweddion, y byddwn yn ymdrin â rhai ohonynt isod.

  • Chwilio: Mae'r nodwedd hon i'w gweld ar ochr dde eithaf y brif ddewislen gemau. Mae gan Punt Casino fwy na 600 o gemau ac felly, mae gallu defnyddio'r nodwedd Chwilio i ddod o hyd i gêm ymhen eiliadau yn ddarn defnyddiol iawn o ymarferoldeb. Dim ond teitl y gêm sydd ei angen ar chwaraewyr i ddechrau chwarae.
  • Enillwyr Ar y Safle: Mae'r holl enillwyr yn mwynhau cyfnod byr yn y broses o oleuadau, trwy i'w henw chwaraewr a'r swm a enillwyd gael ei ddangos ar ochr dde isaf y brif faner. Mae hon yn nodwedd wych am ddau reswm. Yn gyntaf, mae bob amser yn beth da profi i'r holl aelodau bod y gemau'n deg ac yn talu allan yn rheolaidd ac yn ail, mae bob amser yn gyffyrddiad braf helpu i ddathlu a chael rhywfaint o gydnabyddiaeth am fod yn enillydd.
  • Clwb VIP Punt Casino: Mae clwb VIP y brand yn un o'r goreuon yn y busnes. Gall chwaraewyr fod yn rhan o'r clwb unigryw hwn trwy wahoddiad yn unig. Ond unwaith yn y grŵp hwn, disgwyliwch fwynhau nifer o fanteision fel cynigion hael ar gyfer slotiau a gemau byw, taliadau bonws arian-yn-ôl wythnosol a rheolwr cyfrifon pwrpasol.

Er enghraifft, dylid nodi bod Punt Casino yn wefan cryptocurrency yn unig, ac mae hyn yn caniatáu ichi fwynhau eu gemau o'ch cyfrifiadur personol neu ddyfais symudol. Yn syml, ewch i wefan Punt Casino a chewch eich ailgyfeirio'n awtomatig i fersiwn symudol arbennig eu gwefan.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae Punt Casino, fel y mwyafrif o wefannau gamblo cryptocurrency ar-lein ag enw da heddiw yn caniatáu i'r punters ddefnyddio waledi cryptocurrency, ac maen nhw'n derbyn pob cryptocurrencies mawr fel Bitcoin a Litecoin. Byddwch hefyd yn falch o glywed eich bod hefyd yn gallu defnyddio ac anfon arian crypto trwy unrhyw waled gymeradwy y gellir ymddiried ynddo ar-lein.

Mae'r tîm casino yn eithaf cyflym i brosesu tynnu arian yn ôl a gall yr uchafswm tynnu amser-ffrâm gymryd hyd at 5-10 diwrnod gwaith. Wrth gwrs, os yw'ch cyfrif yn newydd ac eto i'w wirio, neu os oes unrhyw broblemau, bydd yr amserlen tynnu'n ôl yn cyrraedd yr amser aros uchaf oddi uchod.

Cymorth i Gwsmeriaid

Yn yr un modd â phob casinos rydyn ni'n ysgrifennu amdano yma yn Slots4play.com, mae Punt Casino yn cynnig lefelau gwych o gefnogaeth i gwsmeriaid, ac os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw broblemau wrth chwarae ar y wefan (neu hyd yn oed os oes gennych chi gwestiynau yn unig), byddwch chi'n gallu mynd i mewn cyffwrdd ag aelod o'r tîm cymorth i gwsmeriaid yn hawdd ac yn gyflym.

  • E-bost: support@punt.casino

Defnyddiwch yr opsiwn e-bost i gysylltu’n ddiogel â’r tîm cymorth i gwsmeriaid, ond dylech fod yn ymwybodol y gall dewis yr opsiwn hwn gynyddu’r amser y mae’n ei gymryd i dderbyn ymateb.

Cwestiynau Cyffredin

Mae Punt Casino yn olygfa gyfreithlon sy'n cael ei drwyddedu a'i reoleiddio o dan gyfreithiau gamblo Curacao. Maent hefyd yn defnyddio amgryptio SSL ar eu gwefan i ddiogelu holl ddata sensitif eu cleientiaid sy'n cael ei gyflwyno.
Gan fod Punt Casino wedi'i drwyddedu o dan reoliadau a chyfreithiau gamblo Curacao, mae'n rhagofyniad iddynt brofi bod RNG (Random Number Generator) yn llywodraethu eu holl algorithmau gemau ar sail siawns) i sicrhau tegwch ar draws ei holl gemau.
Mae Punt Casino yn cynnig dewis da o opsiynau bancio i'w gwsmeriaid. Mae eich gwasanaethau bancio fiat safonol, fel VISA a Mastercard, ar gael. Mae yna e-waledi i ddewis ohonynt, sef Skrill, Ecopayz, a Neteller, ac i'r rhai sy'n well ganddynt crypto, mae Bitcoin hefyd yn opsiwn.
Bydd Punt Casino yn ei gwneud yn ofynnol i chi gael cyfrif cofrestredig llawn a gweithredol cyn y gallwch wneud unrhyw adneuon a neu ddechrau chwarae am arian go iawn.

4.5 / 5. 2

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.

Cynigion Diweddaraf

Bonansa Bass Mawr Promo Troelli Am Ddim

Bonansa Bas Mawr Troelli am Ddim

troelli am ddim

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Lemon Casino Troelli am Ddim

Lemon Casino Troelli am Ddim

troelli am ddim

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Bonws blaendal Casino Cenedlaethol

Casino Cenedlaethol Troelli am Ddim

bonysau blaendal uchel

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Bonws Casino Vave

Bonws Casino Vave

bonws casino bitcoin

Hyrwyddo Gwared

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais