Cael 150% hyd at $ 1500 bonws croeso + 500 Troelli Am Ddim


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 15 Cyfartaledd: 3.9]
Meddalwedd: GTRh
Dulliau Adnau: Bitcoin
Dulliau Tynnu'n Ôl: Bitcoin
Arian: BTC, EUR
Gorau ar gyfer: UDA, Awstralia, Canada, Bonws Slotiau Newydd
Est Blwyddyn: 2021
Trwydded: Curaçao
Gemau Gorau:

Adolygiad Punt Casino

Mae Punt Casino yn casino ar-lein eithaf newydd sy'n anelu at newid y ffordd yr ydym yn gamblo ar-lein, ac fel y gwelwch o'r adolygiad casino hwn, mae'r wefan, er ei bod yn newydd sbon - yn gwneud llawer o bethau'n iawn. Byddwn yn edrych ar fersiwn optimaidd bwrdd gwaith a symudol o'r wefan.

Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar y broses arwyddo. Mae ymuno â Punt Casino yn syml, yn hawdd ac yn ddi-drafferth, a byddwch yn gallu ymuno â'r wefan mewn cwpl o funudau yn unig, diolch i'r broses arwyddo 2 dudalen. Yn syml, nodwch ychydig o fanylion personol amdanoch chi'ch hun, dewiswch osodiadau eich cyfrif, a dewiswch eich terfynau adneuo, a bydd eich cyfrif wedyn ar agor, ac yn barod i fynd!

Mae Punt Casino yn cynnig gemau o rwydwaith RTG ac yn cael ei weithredu gan Merus UK Ltd, ac yn gweithredu o dan drwydded hapchwarae a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Curacao.

Hygyrchedd

Gyda thîm o arbenigwr diwydiant yn gweithio y tu ôl i'r llenni yn Punt Casino, mae'n amlwg y bydd hygyrchedd, ac yn uchel, ar eu rhestr o flaenoriaethau. Yn y byd gemau ar-lein heddiw, mae punters eisiau gallu mewngofnodi i'w hoff lwyfannau pryd bynnag maen nhw'n hoffi, ac o ba bynnag ddyfeisiau maen nhw'n digwydd bod yn berchen arnyn nhw.

Mae yna opsiwn “chwarae ar unwaith” yng nghanol uchaf y dudalen hafan, a bydd hyn yn arwain punters yn uniongyrchol at fersiwn wedi'i optimeiddio ar unwaith o'r platfform, un lle gallant gêmio am go iawn, neu am hwyl yn unig. Mae yna fodd lite hefyd, a fydd yn gweld cyflymderau'n cynyddu hyd yn oed yn fwy.

Gemau Slotiau

Mae Punt Casino yn cynnwys detholiad gwirioneddol drawiadol o slotiau fideo, ac fe welwch eich hun yn gallu mwynhau amrywiaeth eang o deitlau, gan nifer o wahanol ddatblygwyr gemau. Rhai o'r datblygwyr gemau y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar y wefan yw Hapchwarae Amser real (RTG).

Mae slotiau fideo yn ddime-a-dwsin yn Punt Casino, ac fe welwch rai o'u gemau mwyaf poblogaidd yn cynnwys Aur Cleopatra, Trysorau Calan Gaeaf, Bandits Arian Parod, Lucha Libre, Panda Magic, Bubble Bubble a llawer o rai eraill. Os nad yw slotiau fideo yn beth i chi, byddwch hefyd yn falch o glywed bod yna dunnell o gemau bwrdd casino ar gael yn Punt Casino hefyd, ac mae hyn yn cynnwys pethau fel Blackjack, Roulette Ewropeaidd, Roulette Americanaidd, Poker 3-Card, a Baccarat.

Gemau Tabl Casino

Mae Punt Casino yn cynnig nifer o gemau bwrdd, a darperir yr holl gemau hyn gan gwmni o'r enw Realtime Gaming. Mae RTG yn cynnig ystod o gemau bwrdd dibynadwy o ansawdd uchel gan gynnwys Roulette, Blackjack, Baccarat, Sic Bo, a Casino Hold'em, a gellir chwarae pob un o'r gemau hyn o gyn lleied â $ 0.20 y troelli / llaw!

Diolch i natur o ansawdd uchel y gemau, byddwch chi'n gallu eu mwynhau heb orfod poeni am unrhyw oedi na rhewi - felly mae'n ffordd wych o brofi'r gemau deliwr byw o gysur eich cartref!

Nodweddion y Safle

Dros amser, mae Punt Casino wedi gweithredu nodweddion defnyddiol iawn, i gyd er budd eu haelodau. Yn yr adran hon, rydym wedi cymryd y rhyddid o restru'r rhai sy'n sefyll allan.

Mae Punt Casino wedi'i adeiladu mewn ffordd sy'n caniatáu i atalwyr o bob cwr o'r byd fwynhau'r weithred, ac mae'n amlwg dim ond o lanio ar y wefan, bod y tîm wedi rhoi tunnell o amser i adeiladu a datblygu'r wefan. Mae popeth o'r ffordd y mae'r wefan yn llwytho, i'r ffordd y gallwch lywio o amgylch y wefan wedi'i optimeiddio ar gyfer eich profiad - ac fe welwch eich hun yn gallu mwynhau llu o nodweddion, y byddwn yn ymdrin â rhai ohonynt isod.

  • Chwilio: Mae'r nodwedd hon i'w gweld ar ochr dde eithaf y brif ddewislen gemau. Mae gan Punt Casino fwy na 600 o gemau ac felly, mae gallu defnyddio'r nodwedd Chwilio i ddod o hyd i gêm ymhen eiliadau yn ddarn defnyddiol iawn o ymarferoldeb. Dim ond teitl y gêm sydd ei angen ar chwaraewyr i ddechrau chwarae.
  • Enillwyr Ar y Safle: Mae'r holl enillwyr yn mwynhau cyfnod byr yn y broses o oleuadau, trwy i'w henw chwaraewr a'r swm a enillwyd gael ei ddangos ar ochr dde isaf y brif faner. Mae hon yn nodwedd wych am ddau reswm. Yn gyntaf, mae bob amser yn beth da profi i'r holl aelodau bod y gemau'n deg ac yn talu allan yn rheolaidd ac yn ail, mae bob amser yn gyffyrddiad braf helpu i ddathlu a chael rhywfaint o gydnabyddiaeth am fod yn enillydd.
  • Clwb VIP Punt Casino: Mae clwb VIP y brand yn un o'r goreuon yn y busnes. Gall chwaraewyr fod yn rhan o'r clwb unigryw hwn trwy wahoddiad yn unig. Ond unwaith yn y grŵp hwn, disgwyliwch fwynhau nifer o fanteision fel cynigion hael ar gyfer slotiau a gemau byw, taliadau bonws arian-yn-ôl wythnosol a rheolwr cyfrifon pwrpasol.

Er enghraifft, dylid nodi bod Punt Casino yn wefan cryptocurrency yn unig, ac mae hyn yn caniatáu ichi fwynhau eu gemau o'ch cyfrifiadur personol neu ddyfais symudol. Yn syml, ewch i wefan Punt Casino a chewch eich ailgyfeirio'n awtomatig i fersiwn symudol arbennig eu gwefan.

Dulliau Bancio

Mae Punt Casino, fel y mwyafrif o wefannau gamblo cryptocurrency ar-lein ag enw da heddiw yn caniatáu i'r punters ddefnyddio waledi cryptocurrency, ac maen nhw'n derbyn pob cryptocurrencies mawr fel Bitcoin a Litecoin. Byddwch hefyd yn falch o glywed eich bod hefyd yn gallu defnyddio ac anfon arian crypto trwy unrhyw waled gymeradwy y gellir ymddiried ynddo ar-lein.

Mae'r tîm casino yn eithaf cyflym i brosesu tynnu arian yn ôl a gall yr uchafswm tynnu amser-ffrâm gymryd hyd at 5-10 diwrnod gwaith. Wrth gwrs, os yw'ch cyfrif yn newydd ac eto i'w wirio, neu os oes unrhyw broblemau, bydd yr amserlen tynnu'n ôl yn cyrraedd yr amser aros uchaf oddi uchod.

Gwasanaeth cwsmer

Yn yr un modd â phob casinos rydyn ni'n ysgrifennu amdano yma yn Slots4play.com, mae Punt Casino yn cynnig lefelau gwych o gefnogaeth i gwsmeriaid, ac os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw broblemau wrth chwarae ar y wefan (neu hyd yn oed os oes gennych chi gwestiynau yn unig), byddwch chi'n gallu mynd i mewn cyffwrdd ag aelod o'r tîm cymorth i gwsmeriaid yn hawdd ac yn gyflym.

Defnyddiwch yr opsiwn e-bost i gysylltu’n ddiogel â’r tîm cymorth i gwsmeriaid, ond dylech fod yn ymwybodol y gall dewis yr opsiwn hwn gynyddu’r amser y mae’n ei gymryd i dderbyn ymateb.