Blaendal £ 10 yn cael hyd at 500 troelli am ddim.


18+ Cyfrifon newydd yn unig. MIN DEPOSIT £ 10, £ 8 MAX ENNILL PER 10 SPINS, MAX BONUS CONVERSION £ 250, 65X GOFYNION WAGERING T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 19 Cyfartaledd: 4.2]
Meddalwedd: Netent, eyecon
Dulliau Adnau: Visa, Paypal, Mastercard, Athrawon
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Gwifren / Banc
Arian: GBP
Gorau ar gyfer: UK
Est Blwyddyn: 2018
Trwydded: Comisiwn Gamblo'r Deyrnas Unedig
Gemau Gorau: Starburst

Adolygiad Casino Rose Slots

Mae Rose Slots Casino yn frand casino ar-lein newydd arall a lansiwyd yn gynnar eleni. Mae'r brand yn targedu menywod yn bennaf, fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu nad oes croeso i ddynion hefyd. Mewn gwirionedd, ers lansio RoseSlots Casino, mae'r aelodaeth wedi bod yn gymysgedd dda ac yn tyfu'n gyflym. Mae yna gymysgedd dda iawn o gemau deniadol, taliadau bonws rhagorol, ynghyd ag un o'r staff gwasanaeth cwsmeriaid gorau yn y diwydiant.

Mae'r platfform symudol yn anhygoel a bydd chwaraewyr sy'n hoffi chwarae eu hoff gemau wrth fynd yn gwerthfawrogi'r agwedd hon ar wasanaeth Casino RoseSlots.

Mae gan y wefan ddyluniad modern iawn, heb annibendod. Bydd chwaraewyr ar unwaith yn mwynhau cyflymder y wefan a llywio diymdrech trwy'r holl gemau a gwasanaethau amrywiol. Mae gan frig y sgrin brif ddewislen fer iawn, gyda'r meysydd Mewngofnodi ac Ymuno Nawr arferol.

Mae'r brif faner yn union o dan hyn, ac yn esbonio'r Bonws Croeso. Mae prif ran y dudalen gartref wedi'i llenwi â pheiriannau slotiau o'r adran Slotiau Sylw rhagosodedig.

Gweithredir Rose Slots gan Jumpman Gaming Limited. Mae'r gwasanaeth yn cael ei reoleiddio a'i drwyddedu gan Gomisiwn Hapchwarae'r Deyrnas Unedig a Chomisiwn Rheoli Gamblo Alderney.

Hygyrchedd

Mae RoseSlots Casino yn cyflogi technoleg sy'n caniatáu i'w platfform allu cynnig y gwasanaeth perffaith, p'un ai trwy unrhyw ddyfais bwrdd gwaith, symudol neu lechen.

Bydd pob chwaraewr yn gallu mwynhau RoseSlots Casino unrhyw le ac unrhyw bryd, ar unrhyw ddyfais.

Gemau Slotiau

Rose Slots Casino gannoedd o gemau i'w mwynhau ac mae pob un ohonynt yn dod o'r rhai mwyaf arloesol a gorau yn y diwydiant gemau yn unig. Bydd chwaraewyr yn gallu profi gemau fel Adloniant Net, Microgaming a Chwarae Pragmatig.

Mae'r gemau gwych hyn i gyd wedi'u lleoli yn yr adran Pob Gemau, ac yna fe'u dadansoddir ymhellach yn y grwpiau canlynol: Slotiau Poeth, Fy Faves, Newest, Jackpots, Bingo ac AZ.

Mae yna deitlau diweddaraf fel The Poke Guy, The Champions, Birthday a The King. Fodd bynnag, ar gyfer chwaraewyr sy'n mwynhau'r gemau poblogaidd, mae llwythi i edrych arnyn nhw fel Starburst, Immortal Romance, Gonzo's Quest a ThunderstruckII.

Ar ben hynny, gwnaeth yr adran Jackpot a oedd yn rhestru gemau gyda rhai o'r jacpotiau blaengar mwyaf yn y byd argraff fawr arnom. Ymhlith y rhain mae Mega Moolah, Jackpot Fluffy Too Mega a Stampede.

Twrnameintiau Slotiau

Mae Rose Slots Casino yn gwerthfawrogi'r ffaith bod chwaraewyr wrth eu bodd â gwefr a rhuthr twrnameintiau a chystadlaethau. Mae'r dynion hyn yn cynnig digwyddiadau rheolaidd ac mae hyd yn oed mwy i'w fwynhau unwaith y bydd chwaraewyr yn cymryd rhan yn y Cynllun VIP.

Byddem yn argymell yn gryf bod chwaraewyr yn mewngofnodi bob dydd i sicrhau na chollir dim o'r cyffro.

Nodweddion y Safle

Mae gan Rose Slots Casino ychydig o nodweddion defnyddiol sydd yn bendant yn helpu chwaraewyr i gael y gorau o'r wefan gyffredinol.

Ticiwr Enillwyr: Mae'r nodwedd hon wedi'i lleoli ychydig o dan y brif faner ac mae'n ddefnyddiol iawn wrth adael i chwaraewyr wybod pa gemau sy'n boeth. Mae hefyd yn ysgogiad gwych i enillwyr a chwaraewyr eraill, gan ei fod yn profi heb amheuaeth y gellir ennill jacpotiau a gwobrau ac yn cael eu casglu bob dydd.

Chwilio: Mae'r nodwedd hon wedi'i lleoli yn yr adrannau Gemau ac mae i'r dde o'r ddewislen gêm ar frig y sgrin. Gyda chymaint o gemau i'w darganfod, weithiau os oes gan chwaraewyr eu ffefrynnau, mae'n anodd dod o hyd iddynt yn y cannoedd o deitlau a restrir. Felly, mae'r nodwedd Chwilio yn wych gan mai'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw teipio'r teitl a byddwch chi'n gallu mwynhau'ch gêm mewn eiliadau.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae gan Rose Slots Casino nifer ddigonol o opsiynau o ran chwaraewyr sy'n gwneud trafodion.

Mae bob amser yn bwysig bod gan gasinos ar-lein gymaint o ddewisiadau â phosibl wrth feddwl am ddulliau bancio, ac rydym yn sicr y bydd y brand hwn yn parhau i ychwanegu at y gwasanaeth hwn.

Mae'n debyg y bydd hyn yn digwydd yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach, gyda'r nifer cynyddol o chwaraewyr sy'n cofrestru bob dydd.

Mae'r holl ddulliau'n ddiogel ac wedi'u gwirio 100%, felly gall chwaraewyr fod yn hamddenol a chanolbwyntio ar fwynhau'r gemau a'r taliadau bonws.

Mae'r rhestr o opsiynau bancio cyfredol yn cynnwys: Debyd Visa, Credyd Visa, Mastercard, Maestro, Paysafecard, Talu trwy Symudol a PayPal.

Mae tynnu arian fel arfer yn cymryd hyd at 72 awr ar y mwyaf o dderbyn y cais, yn dibynnu ar y dull a ddewiswyd.

Gwasanaeth cwsmer

Mae gan Rose Slots Casino enw da eisoes o ran eu cefnogaeth i gwsmeriaid. Mae hyn wedi bod yn nod i'r brand erioed, gan eu bod yn credu bod cefnogaeth briodol i gwsmeriaid yn hanfodol i lwyddiant y brand a'r busnes.

Bydd pob aelod yn gallu cysylltu ag aelod o'r tîm cymorth trwy'r menthods:

Mae yna hefyd adran Cwestiynau Cyffredin cynhwysfawr, sy'n eithaf da wrth esbonio'r pryderon a'r materion mwyaf cyffredin y gall chwaraewyr ddod ar eu traws o bryd i'w gilydd.