Bonws Croeso 250% + $ 50 Sglodion Am Ddim


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 3 Cyfartaledd: 4.7]
Meddalwedd: GTRh
Dulliau Adnau: Visa, Bitcoin, Mastercard, Neteller
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Gwifren / Banc, Gwirio, Bitcoin
Arian: doler yr UDA, CA $, AU $
Gorau ar gyfer: Awstralia, Canada, UDA
Est Blwyddyn: 2012
Trwydded: Cyprus
Gemau Gorau: Cyrhaeddiad Caishen

Adolygiad Casino Ruby Slots

Mae Ruby Slots Casino yn ychwanegiad i'w groesawu i'r byd casino ar-lein. Lansiwyd y brand gan grŵp o weithwyr proffesiynol gemau yn 2012 ac maent wedi defnyddio eu profiad i wneud y brand yn llwyddiant yn gyflym. Mewn gwirionedd, yn y cyfnod cymharol fyr hwn mewn amser, maent eisoes wedi cyflawni eu nod o fod yn frand heb ei ail a darparu un o'r profiadau hapchwarae ar-lein gorau yn y diwydiant yn gyson.

Dyluniwyd y wefan yn syml gyda chysylltiadau Mewngofnodi a Chofrestru ar frig y sgrin. Mae yna brif ddewislen syml wedi'i chuddio'n daclus yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Mae'r brif faner yn dilyn ar unwaith ac yn cael ei defnyddio'n effeithiol i hyrwyddo Bonws Croeso ysblennydd Ruby Slots. Mae gweddill y dudalen gartref wedi'i llenwi ag a rhestr o gemau slotiau argymelledig i bawb ei chwarae, yn ogystal â chael rhywfaint o fewnwelediad i'r ystod wirioneddol o gemau sydd ar gael.

Mae'r brand yn eiddo i ac yn cael ei reoli gan y Rhithwir Casinos Grŵp Casino, sydd â swyddfeydd cofrestredig yng Nghyprus. Awdurdodir y gwasanaeth gan yr Awdurdod Loterïau a Hapchwarae yng Nghyprus.

Hygyrchedd

Mae Ruby Slots Casino yn cynnig mynediad diderfyn i'w holl aelodau i'r gwasanaeth cyfan trwy unrhyw ddyfais bwrdd gwaith, symudol neu lechen.

Gemau Slotiau

Mae Ruby Slots Casino yn rhestru mwy na 160 o gemau casino a slot yn falch. Fel y mae'r enw'n awgrymu mae'r brand wedi canolbwyntio ar beiriannau slot ar-lein, fel 'pokies ar-leinyn derm lleol a ddefnyddir yn bennaf gan Awstraliaid i gyfeirio at gemau slot. Fodd bynnag, o ddweud hynny, mae yna sawl gêm fwrdd yn ogystal â gemau ar unwaith i'w mwynhau.

Mae Ruby Slots wedi cydnabod yn gyflym mai ansawdd a maint yw’r hyn sydd ei angen yn ddelfrydol i ddod yn fusnes llwyddiannus ac felly, ni fydd yn syndod eu gweld yn gweithio gyda darparwyr gemau enwog ac enw da fel RTG.

Mae'r gemau i gyd wedi'u lleoli mewn un brif adran, lle bydd chwaraewyr yn gallu hidlo, chwilio neu gymryd yr amser i brofi teitlau, rhai cyfarwydd a newydd iddynt fel Lucha Libre, Achilles, Rain Dance a Cash Bandits. Mae yna hefyd ddetholiad gwych o gemau pocer fideo a gemau keno i unrhyw un sy'n ffansio newid o'r slotiau llawn gemau a'r gemau bwrdd sydd ar gael.

Twrnameintiau Slotiau

Mae Ruby Slots Casino yn deall pwysigrwydd twrnameintiau a chystadlaethau. Felly, dim ond mewngofnodi a gwirio holl weithredoedd y twrnamaint y mae angen i chwaraewyr eu mewngofnodi, ynghyd â chystadlaethau sydd ar ddod.

Nodweddion y Safle

Mae gan Ruby Slots Casino eisoes sawl nodwedd ddefnyddiol i helpu i roi'r profiad hapchwarae gorau i'r chwaraewr.

  1. Nodwedd Chwilio: Daw'r nodwedd hon yn ddefnyddiol, yn enwedig gyda mwy na 600 o gemau i'w hadolygu a'u mwynhau. Gall unrhyw aelod Ruby Slots sy'n gwybod teitl y gêm ddefnyddio'r nodwedd Chwilio, sydd ar ochr chwith uchaf y sgrin, wrth ymyl tab All Games.
  2. Hidlo Gêm: Mae'r nodwedd hon yn fanwl iawn ac yn hynod ddefnyddiol wrth drefnu a / neu hidlo gemau yn ôl chwaeth unigol pob chwaraewr. Pan fydd un yn cyrraedd yr adran Pob Gemau, mae'r Hidlo Gemau ar agor ar ochr chwith y sgrin. Gall chwaraewyr hidlo yn ôl Lefel Risg, Math o Slotiau, Darparwyr Gemau, Thema, Nodweddion a hyd yn oed Llinellau Tâl.
  3. Awgrymiadau Gamblo: Mae'r ddolen hon ar ochr chwith isaf y sgrin ac mae'n rhoi awgrymiadau a chyngor hanfodol i bob chwaraewr ar sut i chwarae ac ennill ar unrhyw un o'r gemau a restrir.
  4. Beth sy'n boeth: Mae chwaraewyr wrth eu bodd â'r ffaith bod y tair gêm fwyaf poblogaidd bob amser yn cael eu rhestru. Mae'r rhestriad hwn ar waelod y sgrin, ar yr ochr chwith. Mae'r rhestr hon yn ffordd wych o hysbysu chwaraewyr ar unwaith pa gemau newydd sydd wedi'u rhyddhau ar y wefan.
  5. Enillwyr Diweddaraf: Bydd aelodau'n magu hyder mewn gwybod bod chwaraewyr yn ennill ac nid yw'n anghyffredin i rai ennill jacpotiau enfawr. Rhestrir yr holl enillion diweddar hyn yma ac mae hefyd yn rhoi peth cydnabyddiaeth i'r chwaraewr buddugol.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae Ruby Slots Casino wedi golygu mai eu busnes nhw yw parhau i ychwanegu dulliau bancio dibynadwy ag enw da. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gan chwaraewyr gynifer o opsiynau ar gael iddynt i adneuo a thynnu eu cronfeydd yn ôl, ynghyd â gwybod bod yr holl drafodion yn ddiogel.

Felly, mae'r opsiynau bancio sydd ar gael i bob chwaraewr yn cynnwys Visa, Mastercard, Neteller, Discover, Check, Wire a Bitcoin. Mae tynnu arian fel arfer yn cymryd rhwng 0 a 5 diwrnod gwaith.

Gwasanaeth cwsmer

Mae gan Ruby Slots Casino staff cymorth o'r radd flaenaf sydd oddeutu 24/7 i sicrhau y gellir delio ag unrhyw fater neu ymholiad ar unwaith. Mae'r gwasanaeth yn ymroddedig i sicrhau bod pob chwaraewr yn cael y profiad gorau erioed a bod unrhyw fater yn cael ei ddatrys cyn gynted â phosibl.

Bydd pob aelod bob amser yn gallu cysylltu â Chefnogaeth i Gwsmeriaid trwy:

Cwestiynau Cyffredin

Ydw. Mae'r holl gemau sydd ar gael yn Ruby Slots Casino wedi'u cymeradwyo gan TST ar gyfer lefel eu tegwch yn ogystal â'r lefel uchel o amgryptio.

Ydw. Mae Blaendaliadau a Thynnu'n Ôl trwy Bitcoin yn bosibl yn Ruby Slots Casino.

Meddalwedd casino Ruby Slots yw'r pecyn casino cyflymaf i'w lawrlwytho ar y we, dylai eich amser lawrlwytho fod yn fyr iawn, ni waeth pa gyflymder yw'ch cysylltiad.

Oes, gall defnyddwyr AOL lawrlwytho a chwarae gyda meddalwedd casino Ruby Slots gyda fersiwn 3.0 AOL neu'n hwyrach.