Cap delwedd cerdyn

320% + 45 troelli am ddim ar slotiau newydd. Defnyddiwch y cod: CROESO320

Gweld T & Cs

320% + 45 troelli am ddim ar slotiau newydd. Defnyddiwch y cod: CROESO320

Gweld T & Cs

320% + 45 troelli am ddim ar slotiau newydd. Defnyddiwch y cod: CROESO320

Gweld T & Cs

320% + 45 troelli am ddim ar slotiau newydd. Defnyddiwch y cod: CROESO320

Gweld T & Cs

320% + 45 troelli am ddim ar slotiau newydd. Defnyddiwch y cod: CROESO320

Gweld T & Cs

Rating:
[Cyfanswm: 15   Cyfartaledd: 4.8/ 5]
Meddalwedd: GTRh
Dulliau Adnau: Visa, Mastercard, Gwifren / Banc, Bitcoin
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Gwifren / Banc, Gwirio, Bitcoin
Arian: doler yr UDA, BTC
Gorau ar gyfer: UDA
Est Blwyddyn: 2009
Trwydded: Curaçao
Gemau Bonws: Cleopatra

Adolygiad Casino Arian Derw

Agorodd Silver Oak Casino ar gyfer busnes yn 2009, sy'n gwneud y brand yn un o'r rhai mwyaf profiadol yn y busnes. Mae'r brand yn un o'r rhai mwyaf dibynadwy ac adnabyddus ledled y byd, gyda llu o wobrau wedi'u hennill ar hyd y blynyddoedd fel bod y Brig UDA ac Casino Ffrengig safle ers 2012.

Mae cenhadaeth y brand yn ymwneud â darparu'r gemau gorau, y siawns orau o ennill, caniatáu ar gyfer taliadau cyflym iawn, yn ogystal â magu hyder llwyr ym mhob chwaraewr gyda thryloywder llwyr.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei bweru gan Real Time Gaming, cwmni arall eto sydd ag enw da am ddarparu'r dechnoleg hapchwarae a gemau arloesol i'r mwyafrif o weithredwyr yn y diwydiant.

Dyluniwyd y wefan gyda llinellau glân a strwythur hynod sylfaenol, y mae pob un ohonynt yn caniatáu i chwaraewyr lywio a defnyddio holl gydrannau'r gwasanaeth yn gwbl rwydd. Mae'r brif ddewislen sy'n adlewyrchu'r ystod o wasanaethau sydd ar gael ar ochr dde uchaf y sgrin.

Mae yna brif faner brysur sy'n hyrwyddo'r Bonws Croeso rhagorol, ac mae'r ddewislen gemau yn union o dan y faner. Mae gweddill y dudalen yn rhoi cipolwg ar y gwahanol gategorïau gemau.

Mae'r brand yn eiddo i Ace Revenue Limited, cwmni sydd â chyfeiriad cofrestredig yn Oficentro La Sabana. Edificio 7. Piso 7. San Jose. Costa Rica. Pin - 1000. Mae'r gweithrediad cyfan wedi'i drwyddedu gan Gomisiwn Gamblo Curacao.

Hygyrchedd

Mae'r platfform RTG sy'n asgwrn cefn i'r gwasanaeth Silver Oak Casino yn gwarantu y gall pob chwaraewr fwynhau'r cannoedd o gemau, hyrwyddiadau hael, twrnameintiau di-stop, gwasanaethau bancio a chefnogaeth trwy unrhyw gyfrifiadur, symudol, llechen neu ap.

Gemau Slotiau

Mae Silver Oak Casino yn cael ei bweru gan dechnoleg RTG, sy'n golygu bod mwy na 400+ o gemau casino a slot yn llythrennol i fwynhau ac ennill gwobrau jacpot.

Bydd chwaraewyr yn gallu ennill rhywfaint o syniad o faint o gemau sydd yna wrth edrych ar fwydlen y gêm. Mae'r ddewislen hon yn trefnu'r holl gemau o dan y penawdau canlynol: Instant, Games, Hyrwyddiadau, Twrnameintiau ac Enillwyr.

Mae yna ystod mor enfawr o gemau y mae Silver Oak Casino yn gwarantu bod sawl gêm i bawb eu darganfod a chael hwyl. Edrychwch ar deitlau fel Asgard, Trex-II ac Cleopatra's Gold.

Bydd chwaraewyr wrth eu bodd â'r gemau jacpot blaengar, ac mae 10+ i ddewis o'u plith. Felly dylai unrhyw un sy'n dymuno chwarae i jacpotiau blaengar enfawr roi cynnig ar gemau fel Aztec Treasure neu Jackpot Piñatas.

Mae yna hefyd ychydig o gemau unigryw y gellir eu darganfod yn Silver Oak Casino yn unig, fel Cash Bandits 3.

Twrnameintiau Slotiau

Bydd pob chwaraewr yn falch o wybod bod Silver Oak Casino yn eithaf poblogaidd ar gyfer y twrnameintiau a'r cystadlaethau llawn gweithgareddau a drefnwyd yn rheolaidd, yn ddi-ffael. Nid oes amheuaeth bod y mathau hyn o ddigwyddiadau yn eithaf apelgar i chwaraewyr, a phan fydd gweithredwyr yn ei gael yn iawn; mae'n golygu y gall chwaraewyr eistedd yn ôl a mwynhau'r wefr o gystadlu ymysg ei gilydd am wobrau gwych.

Nodweddion y Safle

Ni fydd yn syndod bod Silver Oak Casino wedi defnyddio eu holl brofiad i sicrhau mai dim ond y nodweddion safle mwyaf perthnasol sy'n cael eu hymgorffori yn y gwasanaeth.

  • Nodwedd Chwilio: Gellir gweld y swyddogaeth hon ar gornel dde uchaf y sgrin, ychydig o dan y brif faner. Dim ond mewn eu hoff deitl gêm y mae angen i chwaraewyr deipio, a dechrau cael hwyl mewn eiliadau.
  • Chwarae Demo: Mae'r opsiwn Chwarae Demo hwn ar gyfer pob gêm ac mae'n rhoi cyfle i bob chwaraewr ddod yn gyfarwydd ag unrhyw gêm. Mae hyn yn golygu y gall chwaraewyr edrych ar y nodweddion chwarae gêm a bonws, cyn peryglu arian go iawn.
  • Casino Premiwm: Dyma ddolen ar frig y sgrin, sy'n caniatáu i chwaraewyr lawrlwytho'r casino cyfan a chwarae pryd bynnag sy'n gyfleus.
  • Blog Casino Arian Derw: Mae hon yn rhan addysgiadol a hanfodol annibynnol o'r gwasanaeth cyffredinol. Mae gan wefan Blog adrannau amrywiol: Newyddion, Jackpots a'r enillwyr mwyaf.
  • Amlieithog: Ar hyn o bryd mae 3+ iaith i ddewis o'u plith, sy'n gwneud byd o wahaniaeth i chwaraewyr deimlo'n gwbl gyffyrddus yn defnyddio'r gwasanaeth a deall taliadau bonws, telerau ac amodau ac ati.

Opsiynau Bancio ac Amseroedd Talu

Mae gan Silver Oak Casino yr holl ddulliau bancio a gwmpesir. Mae'r gwasanaeth ond yn gweithio gyda phartneriaid banc y gellir ymddiried ynddynt yn llawn ac yn ddiogel, fel bod trafodion a data personol bob amser yn cael eu gwarchod. Gwneir yr holl drafodion yn gyflym ac mor gyflym â phosibl. Mae'r brand yn ychwanegu at eu rhestru yn gyson, ond maen nhw'n ofalus iawn o weithio dim ond y gorau oll.

Felly, mae'r dulliau bancio cyfredol yn cynnwys: Mastercard, Visa, PrepaidCard, BTC, Check and Wire Transfer. Gall tynnu arian gymryd rhwng 0 a 7 yn gweithio i'w gwblhau, yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Gwasanaeth cwsmer

Mae Silver Oak Casino yn ymfalchïo yn y lefel uchel o gefnogaeth i gwsmeriaid sydd ar gael i bob chwaraewr ar sail 24/7. Mae pawb yn gwybod ei bod yn hanfodol bod chwaraewyr yn gallu cysylltu ag aelod o'r tîm cymorth i gwsmeriaid, cyn gynted ag y bydd unrhyw fater neu ymholiad. Er mwyn beth bynnag yw'r pryder, gall Silver Oak Casino ei ddatrys cyn gynted â phosibl.

Felly, gall chwaraewyr gysylltu â'r tîm cymorth i gwsmeriaid trwy'r dulliau canlynol:

Hefyd mae yna Ganolfan Gymorth sy'n hynod gynhwysfawr. Mae yna gategorïau Cymorth a chwestiynau Mwyaf poblogaidd. Fel arall, gall chwaraewyr deipio eu cwestiwn i mewn i gyrraedd yr ateb mewn ychydig eiliadau.

Cwestiynau Cyffredin

Ydw. Mae Silver Oak yn rhoi cyfle i chwaraewyr ddefnyddio gwasanaethau cyflym fel Visa neu gerdyn Rhagdaledig yn ogystal â waledi cryptocurrency.

Mae'r gwasanaeth yn cynnig proses tynnu'n ôl 0 i 7 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, ar ôl i chi gael eich gwirio, gall hyn ddigwydd yn gyflymach. Mae chwaraewyr VIP fel arfer yn cael arian wedi'i brosesu yn ôl mewn 24-48 awr yn ôl, yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Ydw. Mae Silver Oak yn cael ei bweru gan feddalwedd RTG. Mae'r holl gemau a thrafodion yn cael eu hamgryptio a'u sicrhau trwy brotocol amgryptio allweddol 256 did.