100% hyd at $ 1000 + $ 25 sglodyn am ddim.


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 14 Cyfartaledd: 3.9]
Meddalwedd: Wrthwynebydd
Dulliau Adnau: Bitcoin, Neosurf, Skrill, Neteller, PaySafeCard
Dulliau Tynnu'n Ôl: Skrill, Bitcoin, Neteller
Arian: AU $, doler yr UDA
Gorau ar gyfer: UDA
Est Blwyddyn: 2006
Trwydded: Curaçao
Gemau Gorau: Gwylliaid arian, Achilles, Ymerodraeth Cesar

Adolygiad Casino Superior

Mae bob amser yn arwydd da pan fydd casino ar-lein yn pasio'r marc 10 mlynedd, sef achos Superior Casino. Ar ôl cael ei sefydlu yn 2006 hwn oedd y casino cyntaf i ddechrau defnyddio meddalwedd Rival iGaming.

Mae Rival Gaming yn parhau i fod yr unig gyflenwr slotiau a gemau bwrdd ar gyfer Superior Casino, gan ei gwneud yn unigryw wrth ddefnyddio 1 darparwr yn unig. Heddiw mae'n gyffredin gweld casinos ar-lein yn defnyddio cymaint o ddarparwyr â phosibl i sicrhau bod gan chwaraewyr y dewis mwyaf o gemau posibl.

Waeth beth fo'r diddordeb hwn, fe all rhywun weld bod y casino wedi bod o gwmpas ers cryn amser. Ar wahân i gael hafan gadarn iawn, gan arddangos yr holl opsiynau sydd ar gael i chwaraewyr edrych ynddynt, mae yna hefyd y mesuryddion jacpot blaengar sy'n dangos yr holl symiau enfawr sydd ar gael fel taliadau posib.

Mae'r rhain yn gemau sy'n cymryd ychydig bach o bob mentrwr a wneir gan chwaraewyr ac yna'n ei sianelu i mewn i bot canolog. Mae'r swm hwn yn parhau i dyfu nes bod rhyw unigolyn lwcus yn dod o gwmpas ac yn ennill y lot.

Mae'r symiau hyn yn wirioneddol newid bywyd ac nid yw Superior Casino yn swil o ran darparu nifer ohonynt i ddewis ohonynt.

Mae Superior Casino yn hoffi cyflwyno ei hun fel rhywbeth diogel a theg, sydd bob amser yn rhywbeth y bydd chwaraewyr yn cael ei gysuro wrth ymrannu â'u harian caled. Mewn gwirionedd nid oes llawer nad yw ar gael wrth ddod i'r wefan hon.

Mae'n well gan bawb, a nawr mae'r casino hefyd wedi ychwanegu gemau casino byw i fynd ynghyd â'r amrywiaeth o deitlau sydd eisoes ar gael. Mae yna hefyd slotiau 3D di-ri y gallwch eu defnyddio i ennill y bychod mawr.

Rhaid dweud bod y wefan yn hawdd iawn ei llywio. Gall methu â dod o hyd i'r gemau casino yn hawdd fod yn rhwystredig iawn, fodd bynnag mae Superior Casino wedi gwneud y tab gemau casino y cyntaf un ar y bar llywio.

Byddwch hefyd yn gallu darganfod pa ddulliau talu a thynnu'n ôl y gallwch eu defnyddio, gyda Bitcoin wedi'i ychwanegu fel opsiwn. Mae hon yn duedd sy'n dod yn fwy poblogaidd oherwydd bod cryptocurrencies yn profi opsiynau diogel iawn, yn ogystal â chynnig elfen o anhysbysrwydd.

Nid yw pob chwaraewr eisiau i'w fanylion fod ar gael ar y we fyd-eang.

Hygyrchedd

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gael mynediad i'r casino er mwyn chwarae ychydig rowndiau o'ch hoff gêm. Mae gan ddefnyddwyr bwrdd gwaith ddwy ffordd y gallant fynd ati i chwarae.

Yr un a fydd yn cyflwyno'r profiad chwarae llyfnaf i chwaraewyr yw'r fersiwn i'w lawrlwytho. Dyma'n union sut mae'n swnio, gyda phobl yn gallu lawrlwytho'r lobi casino i'w cyfrifiadur. Mae hyn yn golygu mai ychydig iawn o oedi fydd wrth chwarae gemau, fel riliau slotiau'n rhewi ar yr eiliadau gwaethaf.

Mae yna hefyd yr opsiwn i chwarae'r casino yn unig gan ddefnyddio'ch porwr, ac er nad oedd hyn yn rhy boblogaidd yn y gorffennol, mae cyflymderau rhyngrwyd heddiw yn gwneud y dull hwn bron mor ddi-dor â'r fersiwn i'w lawrlwytho.

Ni fydd chwaraewyr sy'n hoffi cael eu sesiynau hapchwarae i mewn wrth symud yn cael unrhyw broblemau, gan fod Superior Casino yn gydnaws â nifer o ffonau symudol yn ogystal â thabledi. Nid yw'n ymddangos bod ap, ond fel y soniasom yn gynharach, mae cyflymderau rhyngrwyd bellach ar lefel lle mae chwarae porwr ar y lefel i raddau helaeth.

Gemau Slotiau

Darperir yr holl slotiau ar-lein gan Rival, ac nid oes angen dweud bod gwerth dros 10 mlynedd o deitlau wedi'u storio a'u cyflwyno i chi i ddarparu dewis mawr.

Fe welwch slotiau o bob lliw a llun, fel slotiau 3-rîl, slotiau 5-rîl, slotiau blaengar a mwy. Mae yna hefyd ddetholiad o slotiau 3D sy'n gwneud y profiad hapchwarae yn llawer mwy rhyngweithiol.

Casino Byw

Mae Deliwr Byw wedi bod o gwmpas ers ychydig flynyddoedd eisoes, ond mae'r dechnoleg yn gwella trwy'r amser. Mae Superior Casino yn darparu gemau casino byw fel roulette byw a blackjack byw. Am y profiad realest posibl trwy gamu troed mewn casino brics a morter, dyma'ch bet orau.

Nodweddion y Safle

Ni all Superior Casino honni mai ef yw'r sefydliad mwyaf unigryw, gan fod y diwydiant yn hynod o anodd sefyll uwchlaw'r gystadleuaeth mewn unrhyw adran.

Fodd bynnag, mae ychydig o nodweddion fel a ganlyn:

Dewis Iaith: Mae'r casino ar gael mewn amryw o wledydd ledled y byd, ac am y rheswm hwnnw byddwch chi'n gallu dewis chwarae mewn gwahanol ieithoedd fel Sbaeneg, Ffrangeg, Almaeneg a llawer mwy.

Crypto: Mae gallu adneuo a thynnu'n ôl mewn cryptocurrencies yn dal i fod yn dipyn o newydd-deb, a gyda Superior Casino gallwch ddefnyddio Bitcoin i wneud eich holl drafodion casino.

Dim Bonysau Adnau: Ar ôl cofrestru byddwch yn derbyn bonws dim blaendal o $ 20 i chwarae'ch hoff deitl slotiau. Mae yna hefyd fonws $ 50 cyfeirio-ffrind.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae'r opsiynau adneuo a thynnu'n ôl mwyaf poblogaidd yn dal i fod yn gardiau credyd, ac yn naturiol fe welwch nhw yma. Rydyn ni eisoes wedi trafod Bitcoin, ond fe welwch eWallets fel Skrill a Neteller hefyd. Mae PaySafeCard yn opsiwn i chwaraewyr sy'n well ganddynt ddefnyddio talebau i chwarae.

Gwasanaeth cwsmer

Er mwyn mynd i'r afael ag ymholiadau mewn modd cyflym ac effeithlon, mae'r opsiynau o sgwrsio byw neu gysylltu â'r casino trwy e-bost yn [e-bost wedi'i warchod] Os byddai'n well gennych chi ddatrys pethau drosoch eich hun mae yna adran Cwestiynau Cyffredin cynhwysfawr iawn.