Cap delwedd cerdyn

Adneuo £ 10 ac ennill hyd at 500 troelli am ddim

Gweld T & Cs

Rating:
[Cyfanswm: 11   Cyfartaledd: 4.6/ 5]
Meddalwedd: Netent
Dulliau Adnau: Visa, Skrill, Neteller
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Gwifren / Banc
Arian: GBP
Gorau ar gyfer: UK
Est Blwyddyn: 2018
Trwydded: Comisiwn Gamblo'r Deyrnas Unedig
Gemau Bonws: Starburst, Lwc Gwyddelig, TED

Adolygiad Casino Luck Vegas

Mae Vegas Luck Casino yn weithrediad sydd ychydig yn newydd i fyd cyffrous hapchwarae ar-lein. Lansiwyd y casino yn 2018 ac mae wedi tyfu mewn poblogrwydd a'i brif ffocws yw cynnig amgylchedd lwcus i'r holl chwaraewyr ennill llwyth o arian parod.

Felly'r rheswm pam mae aelodau Vegas Luck i gyd wedi'u hamgylchynu gan swyn lwcus fel caeau o bedwar meillion dail ac esgidiau ceffylau.

Mae'r thema hon ledled y wefan, gyda chefndir gwyrdd hyd yn oed yn cael ei ddefnyddio, sydd wedyn yn dod â lwc y Gwyddelod i'r amlwg. Mae hyd yn oed sglodion casino gwyrdd yn arnofio, sy'n ffordd cŵl o ddod â Vegas i mewn i'r llun. Mae'r wefan yn creu hwyl a'r ymdeimlad hwnnw o gyffro sydd wir yn cael pawb mewn hwyliau.

Mae'r cynllun yn syml ac yn hawdd ei ddeall, gyda thabiau Mewngofnodi ac Ymuno Nawr ar frig y Dudalen Gartref. Yn union islaw hyn mae'r Ddewislen Prif Gemau a'r brif faner sydd nid yn unig yn hyrwyddo'r Bonws Croeso, ond cynigion a thwrnameintiau gwych eraill sy'n cael eu cynnig.

Mae gweddill y sgrin wedi'i lenwi i'r eithaf gyda gemau o'r holl brif gategorïau ac mae'n rhoi darlun cywir o faint o deitlau sydd ar gael i bawb eu mwynhau.

BGO Entertainment Limited sy'n berchen ar Vegas Luck Casino. Mae gan y cwmni hwn ei swyddfeydd cofrestredig yn Inchalla, Le Val, Alderney, GY9 3UL. Mae'r gwasanaeth i gyd uwchben y bwrdd ac wedi'i drwyddedu gan Gomisiwn Rheoli Gamblo Alderney yn ogystal â Chomisiwn Gamblo'r Deyrnas Unedig.

Hygyrchedd

Bydd chwaraewyr Vegas Luck yn gallu cyrchu'r holl gemau, hyrwyddiadau, twrnameintiau, gwasanaethau bancio a chymorth o bron unrhyw le trwy unrhyw ddyfais 24/7. Ni fydd gan chwaraewyr unrhyw broblemau wrth ddefnyddio eu bwrdd gwaith, llechen, gliniadur neu ddyfeisiau symudol i ddod yn lwcus yn Vegas Luck Casino.

Gemau Slotiau

Yn bendant mae gan Vegas Luck Casino un o'r casgliad mwyaf trawiadol o gemau yn y busnes. Mae'r casino wedi sicrhau ei fod yn creu ystod eang o gemau er mwyn diwallu anghenion a hoffterau penodol pob chwaraewr.

Mewn gwirionedd, mae ymhell dros 500 o deitlau gan ddarparwyr gemau gorau fel Playtech, IGT, NetEnt, Quickspin, Barcrest, Nextgen, iSoftbet a WMS.

Mae'r cannoedd hyn o gemau i gyd wedi'u trefnu'n reddfol o dan y penawdau canlynol: Gemau Poblogaidd, Gemau Newydd, Gemau Slot, Gemau Jacpot, Gemau Casino a Gemau Byw. O ran teitlau slot, ar hyn o bryd mae 488 o gemau, sy'n cynnwys jacpotiau blaengar.

Mae hyn yn golygu y bydd aelodau'n cael eu swyno gan bobl fel Irish Fortune, Black Ice, The Guardians, Fluffy Favorites a Tickets To The Stars.

Ond yr hyn na ellir ei golli, yn enwedig gyda'r holl lwc yn arnofio, yw'r gemau jacpot blaengar. Mae'r Jackpot Gladiator a'r Funky Fruits Jackpot ymhell dros filiwn ar hyn o bryd, gyda sawl un arall werth cannoedd o filoedd.

Casino Byw

Mae gemau casino byw i gyd yn yr adran Gemau Byw. Ar hyn o bryd, mae wyth teitl i'w mwynhau, sef Live Blackjack, Live Roulette, Live Hi-Lo, Baccarat Live 7 Seat, Live Casino Hold'em, Live French Roulette, Live Baccarat a Live Unlimited Blackjack.

Mae'r holl gemau Deliwr Byw hyn o'r ansawdd uchaf, gyda'r gorau o ffrydio HD a delwyr proffesiynol sy'n gwybod eu pethau. Mae'n sicr o fodloni'r holl chwaraewyr sy'n ymhyfrydu mewn gwefr o weithredu bwrdd byw.

Twrnameintiau Slotiau

Lwc Vegas mae chwaraewyr yn ffodus i fod yn rhan o wasanaeth sydd wir yn deall gwerth twrnameintiau a chystadlaethau cyffrous.

Mae ansawdd y digwyddiadau ynghyd â'r gwobrau gwych i'w hennill yn golygu bod y twrnameintiau hyn yn rhai o'r goreuon a welsom erioed.

Adlewyrchir hyn yn y digwyddiad cyfredol a gynigir, The Big Vegas Prize Draw. Mae hanner cant o wobrau i'w hennill, a'r wobr gyntaf yw taith foethus i Vegas. Bydd yn cynnwys arhosiad 5 noson yn y Bellagio, sy'n un o'r gwestai gorau yn y dref.

Dim ond ar y tab Opt In y mae angen i chwaraewyr glicio. Yna gallwch chi gasglu un tocyn raffl am bob Diemwnt a enillir.

Nodweddion y Safle

Er mai dim ond am gyfnod cymharol fyr y mae Vegas Luck Casino wedi bod o gwmpas, mae'r casino eisoes wedi ymgorffori cryn dipyn o nodweddion defnyddiol.

Mae'r nodweddion ychwanegol hyn yn ategu'r gwasanaeth cyffredinol yn fawr ac yn bendant yn gwella profiad y chwaraewr.

Gemau Chwilio: Mae'r nodwedd hon ar frig y sgrin, ychydig i'r chwith o'r tab Hyrwyddiadau. Mae'n amhrisiadwy i chwaraewyr sy'n gwybod teitl y gêm ac nad ydyn nhw eisiau gwastraffu amser yn pori trwy'r gwahanol gategorïau.

Enillwyr Lwcus: Mae'r ticiwr Enillwyr Lwcus i'w gael ar y dudalen gartref, yn union o dan y brif faner. Mae'n ddefnyddiol iawn wrth dynnu sylw at ba gemau sy'n 'boeth' ac mae cyfle amlwg i'r enillwyr lwcus fwynhau rhywfaint o gydnabyddiaeth am gasglu wads o arian parod.

Opsiynau Bancio a Thalu

Mae Vegas Luck Casino yn cynnig ystod eang o opsiynau bancio i bob chwaraewr, fel y gall pawb drosglwyddo arian yn ddiogel ac yn gyflym i'w cyfrifon chwaraewr ac oddi yno. Mae'r holl ddulliau a gynigir yn barchus ac yn ddibynadwy, felly nid oes ofn colli twyll na data.

Mae'r dulliau sydd ar gael ar hyn o bryd fel a ganlyn: Visa, Maestro, Mastercard, Paypal, Paysafecard, Neteller, Citadel, EcoCard, Skrill a Transfer Bank.

Gall amseroedd tynnu'n ôl amrywio rhwng 3 i 5 diwrnod, yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Gwasanaeth cwsmer

Lwc Vegas mae ganddo un o'r staff Cymorth mwyaf cymwys a hyfforddedig yn y diwydiant.

Rydym i gyd yn gwybod bod Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn hanfodol yn yr amgylchedd cystadleuol ar-lein hwn, ac nid oes amheuaeth bod Vegas Luck wedi ymdrin â hyn.

Bydd pob chwaraewr yn gallu mwynhau mynediad at staff Cymorth Luck Luck trwy'r dulliau canlynol:

Mae yna adran Cwestiynau Cyffredin addysgiadol sy'n ymdrin â llu o faterion ac ymholiadau cyffredin.

Mae'r rhain yn cynnwys ymholiadau cyfrif a bonws, yn ogystal â phrosesau gwirio KYC ac ID.