$ 38 Dim bonws blaendal + bonws cyfatebol 250%.


Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Rating:
Cliciwch i raddio'r post hwn!
[Cyfanswm: 9 Cyfartaledd: 4.3]
Meddalwedd: Gêm Uchaf, Chwarae pragmatig, Slotland
Dulliau Adnau: Visa, Bitcoin
Dulliau Tynnu'n Ôl: Visa, Gwifren / Banc
Arian: doler yr UDA, CA $, AU $
Gorau ar gyfer: Awstralia, UDA
Est Blwyddyn: 2007
Trwydded: Anjouan
Gemau Gorau: Achilles, Ymerodraeth Cesar, Gladiator

Adolygiad Casino Winaday

Lansiwyd Winaday Casino gyntaf yn 2007 ac mae bellach yn un o'r profiadau casino ar-lein gorau y gall rhywun ddod o hyd iddo. Athroniaeth y brand erioed oedd darparu’r gorau oll o ran slotiau a gemau bwrdd, gyda holl hudoliaeth a chyffro Vegas.

Fodd bynnag, mae gan Winaday Casino hyd yn oed fwy i'w gynnig gyda jacpotiau enfawr, twrnameintiau a bonysau unigryw sy'n berffaith addas i ddechreuwyr yr holl ffordd i chwaraewyr profiadol. Dros y blynyddoedd, mae'r gwasanaeth wedi cael ei fireinio wrth sicrhau bod eu holl aelodau'n derbyn gofal ac yn cael yr amser gorau erioed.

Mae dyluniad y safle yn eithaf traddodiadol ac mae ganddo linellau glân. Mae'r tabiau Mewngofnodi a Chofrestru ar gornel dde uchaf y sgrin, gyda dewislen y brif safle ychydig o dan hyn.

Mae'r faner uchaf yn rhoi gwybod i'r holl ymwelwyr am y taliadau bonws a'r gemau diweddaraf. Ychydig o dan hyn mae'r brif ddewislen gemau, sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth eang o gemau sydd ar gael i bawb. Mae prif ran y dudalen gartref yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am dystebau brand a chwaraewr.

Winaday Casino yn cael ei weithredu gan Slotland Entertainment SA, cwmni sydd â'u cyfeiriad cofrestredig yn Suite 2100, ACS, BP 269, Mutsamudu - Anjouan, Undeb y Comoros. Mae'r gwasanaeth ar-lein yn gweithredu o dan drwydded hapchwarae a roddwyd gan Lywodraeth Anjouan.

Hygyrchedd

Winaday Casino mae ganddo ei feddalwedd berchnogol ei hun sy'n galluogi'r brand i gynnig gwasanaeth cyflawn i'w holl chwaraewyr sy'n cynnwys yr holl gemau, taliadau bonws, twrnameintiau, gwasanaethau bancio a chymorth trwy unrhyw ddyfais bwrdd gwaith, symudol neu lechen.

Gemau Slotiau

Winaday Casino yn cyflogi ei blatfform perchnogol ei hun ar gyfer ei holl gemau. Mae'r brand wedi mabwysiadu strategaeth fwriadol o ddarparu gemau unigryw, sydd i gyd o'r safon uchaf ac unigryw.

Mae yna ychydig llai na chant o gemau i'w mwynhau, ond maen nhw i gyd yn gemau o'r radd flaenaf, ac mae pob un ohonyn nhw wedi gwirioni ar jacpotiau sy'n ei gwneud hi'n werth eich amser i fwynhau a chwarae.

Mae'r gemau hyn i gyd wedi'u lleoli yn yr adran Gemau, ac fe'u trefnir ymhellach o dan y grwpiau canlynol sy'n ei gwneud hi'n hawdd i chwaraewyr ddeall: Sylw, Slotiau, Slotiau Ceiniog, Gemau Bwrdd a Poker Fideo.

Mae'r gemau'n wirioneddol anhygoel, ac mae un yn sicr o ddod o hyd i deitlau a fydd yn apelio at eu dewisiadau unigol eu hunain. Fe wnaethon ni fwynhau Ninja Power, Trip i Japan, Neon Reels, Aztec Adventure, Lost World, The Reel De Luxe a Leprechaun Luck yn arbennig.

Twrnameintiau Slotiau

Yn ôl y disgwyl gyda dim ond y brandiau mwyaf sefydledig, mae Winaday USA Casino yn gwybod bod twrnameintiau a chystadlaethau yn chwarae rhan enfawr wrth ddenu chwaraewyr ffyddlon a da. Felly, mae'r brand wedi neilltuo adran gyfan i Dwrnameintiau.

Mae twrnameintiau a chystadlaethau yn digwydd trwy'r amser. Mae'n rhaid i bob haen fewngofnodi a mynd i adran y twrnamaint i gymryd rhan yn y weithred, edrych ar fyrddau arweinwyr, a gweld pa ddigwyddiadau sy'n cael eu hamserlennu nesaf.

I ymuno ag unrhyw dwrnament neu gystadleuaeth, does ond angen chwarae'r gemau sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad. Yr enillydd fydd â'r sgôr uchaf ar ddiwedd y digwyddiad. Mae gan bob chwaraewr 100 rownd twrnamaint i gasglu'r nifer fwyaf o bwyntiau, ar ôl i'r 100 rownd gael eu cwblhau, mae'r sgôr derfynol yn cael ei bostio ar y bwrdd arweinwyr.

Nodweddion y Safle

Winaday Casino wedi ymgorffori ychydig o nodweddion y mae pob un ohonynt wedi'u cynllunio i wella profiad hapchwarae ar-lein y chwaraewr. Mae'n darparu'r holl gymorth sydd ei angen ar chwaraewr i ganolbwyntio mwy ar fwynhau'r gemau a'r safle.

Enillwyr: Mae dolen Enillwyr ar waelod ochr dde'r dudalen, sy'n mynd â'r chwaraewr i adran ar wahân sy'n gwbl ymroddedig i enillwyr jacpot enfawr. Mae'n bendant yn ffordd wych o ddathlu gydag aelodau sy'n ennill mawr, ac yn rhoi'r gydnabyddiaeth y maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw i gyd. Mae hefyd yn profi i eraill bod Winaday Casino yn deg ac yn lle lwcus i fwynhau eu hoff gemau.

Mae'r adran hefyd yn cynnwys gwybodaeth Gêm y Mis, Tynnu Dyddiol a Chynnwys, felly gall pawb fod yn gyfoes â'r holl enillwyr lwcus hynny hefyd.

Arian cripto: Winaday Casino yw un o'r ychydig frandiau sydd wedi cofleidio'r math hwn o drafod ar-lein. Gall chwaraewyr ddefnyddio Bitcoin, BitcoinCash a LiteCoin ar hyn o bryd, ac mae'r brand yn gweithio ar gynnwys hyd yn oed mwy o cryptocurrencies.

Opsiynau Bancio a Thalu

Winaday Casino yn deall bod angen i'w haelodau sicrhau bod angen i'r holl wasanaethau bancio a gynigir fod y mwyaf diogel a dibynadwy yn y byd. Gall byd ar-lein trafodion a bancio fod yn eithaf brawychus ac anfaddeuol, ond mae unrhyw drafodion a brosesir trwy Winaday Casino yn sicr o fod yn ddiogel, gyda'r holl ddata a chronfeydd yn cael eu diogelu.

Mae'r casino yn un o'r ychydig yn y diwydiant casino ar-lein i gynnig cryptocurrencies fel ffordd o adneuo a thynnu arian yn ôl, sy'n adlewyrchu ymrwymiad y brand i breifatrwydd, trafodion cyflym a diogelwch.

Felly mae'r opsiynau bancio yn cynnwys: Mastercard, Visa, Skrill, Transfer Wire, Neteller, Bitcoin, BitcoinCash, LiteCoin a Check.

Gall tynnu arian yn ôl gymryd hyd at 7 diwrnod gwaith i'w gwblhau, yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir.

Gwasanaeth cwsmer

Gall chwaraewyr ddisgwyl y gorau oll o ran cymorth a gwasanaeth i gwsmeriaid yn Winaday Casino. Yn yr un modd ag unrhyw frand mawr, mae cefnogaeth 24/7 i bob chwaraewr sydd angen unrhyw gymorth, ni waeth pa mor fawr neu fach y gall eu mater ymddangos.

Mae'r holl Staff wedi'u hyfforddi'n dda ac yn hapus i helpu 24/7 trwy'r dulliau canlynol:

Ar ben hynny, gall chwaraewyr ddefnyddio'r adran Cwestiynau Cyffredin a Help. Mae yma yn gallu darllen trwy eu tudalennau cymorth i ddod o hyd i atebion i faterion, canllawiau, awgrymiadau a thriciau cyffredin.