25 Troelli Am Ddim mewn Casino Cylch Slotiau

25 Troelli Am Ddim mewn Casino Cylch Slotiau

Os ydych chi'n chwilio am weithredwr casino ar-lein neu symudol newydd nag edrychwch ymhellach na Slots Circle Casino. Maen nhw'n weithredwr newydd yn y fan a'r lle ond maen nhw'n un sydd â syniadau ffres ac arloesedd yn y bôn.

Rhoi'r profiad hapchwarae eithaf i'w cwsmeriaid yw eu nod, ac o ran dewis gêm wych, gyda chynnwys gan rai o brif ddatblygwyr y byd fel Netent, maen nhw heb eu hail.
slot cylch casino
Mae angen i bob profiad hapchwarae gwych ddechrau da a chyda'r bonws croeso sydd ar gael i chwaraewyr newydd yn Slots Circle Casino mae hynny'n sicr yn bosibl.

Slotiau Cylch troelli am ddim

Chwaraewyr newydd at Casino Cylch Slotiau yn gallu hawlio bonws blaendal * 100% hyd at € 200 + 25 Troelli Am Ddim yn Chwedlau peiriant slot Shangri-La pan fyddant yn gwneud eu blaendal cyntaf ar y safle, tra hefyd yn cael eu dyfarnu gyda chymorth troelli am ddim hefyd.

Nid oes ffordd well i cychwyn antur yn Slots Circle na chael ychydig yn ychwanegol i chwarae ag ef a rhai troelli am ddim i fynd drwyddynt.

Gan mai mis Chwefror yn draddodiadol yw mis cariad, mae Slots Circle yn cynnal dau hyrwyddiad gwych sy'n cyd-fynd â Dydd Sant Ffolant. Bydd yr promo cyntaf, a enwir yn briodol Love 2 Win, yn gweld chwaraewyr yn gallu casglu hyd at € 1,050 syfrdanol mewn arian bonws. Nid dyna'r cyfan gan fod hyd at 315 troelli am ddim i'w casglu hefyd yn ystod y mis.

Dylai chwaraewyr hefyd edrych ar promo Penwythnos Cariad Valentine sy'n rhedeg o'r 14th i'r 17th. Mae yna 3 bonws cariad i fanteisio arnyn nhw, a gallai pob un ohonynt weld chwaraewr yn cerdded i ffwrdd enillydd mawr y mis hwn.

Mae Slots Circle yn hoffi gwobrwyo eu chwaraewyr gyda thrît bob hyn a hyn ac felly maent wedi dechrau dosbarthu miloedd o bunnoedd mewn taliadau bonws bob wythnos i chwaraewyr ar hap.

dros gemau slotiau symudol

Po fwyaf y mae chwaraewr yn ei chwarae, y mwyaf o bethau annisgwyl y byddant yn eu derbyn gan Slots Circle, felly mae'n dangos ei fod yn talu i chwarae lle mae'r gweithredwr casino ar-lein a symudol hwn yn y cwestiwn. Dylai chwaraewyr gadw llygad ar eu cofrestr banc oherwydd gallai gynyddu ar hap os ydyn nhw'n un o'r bobl lwcus i dderbyn anrheg.

Mae gan Slots Circle Casino lawer mwy yn digwydd na gemau slot yn unig, gyda chwaraewyr roulette yn debygol o gael eu cyffroi gan yr Hyrwyddiad Penwythnos Arian Parod Roulette gwych sy'n rhedeg yn wythnosol. Mae Slots Circle yn cydnabod na all Lady Luck fod gyda phob chwaraewr wrth yr olwyn roulette bob amser, felly maen nhw'n rhoi hyd at * 15% o'u blaendal i chwaraewyr mewn arian parod hyd at uchafswm o € 500.

Heb unrhyw ofynion sbarduno yn gysylltiedig â'r arian yn ôl, mae'n ffordd berffaith o adennill rhywfaint o arian a gollwyd a rhoi cynnig ar ennill unwaith eto.

Fe allech chi ddweud bod Slots Circle yn ticio'r blychau i gyd fel gweithredwr ac maen nhw'n sicr yn cyflwyno profiad hapchwarae gwych i'w chwaraewyr. Gyda dewis gêm amrywiol, gwasanaeth gwych a hyrwyddiadau cyffrous, mae hwn yn casino ar-lein a symudol y dylai pawb fod yn edrych arno, yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.