Troelli am ddim PlaySunny casino

Troelli am ddim PlaySunny casino

Efallai nad ydych wedi clywed am PlaySunny Casino, ond maent wedi bod o gwmpas ers amser maith. Sefydlwyd y cwmni ymhell yn ôl yn 2014 gyda'r nod o ddod â'r gemau casino gorau un i'ch dyfeisiau symudol a dyna'n union yr hyn a gyflawnwyd ganddynt.

Gallwch gael mynediad at ystod wych o gemau casino trwy eich dyfais symudol, llechen neu bwrdd gwaith heb yr angen i lawrlwytho apiau neu feddalwedd - sydd bob amser yn fudd. Profwch yrru'r gemau yn y modd arddangos cyn gwario unrhyw un o'ch arian parod a enillir yn galed gan benderfynu a ydych chi'n hoffi'r gemau ai peidio a chael mynediad at lond llaw o slotiau jacpot blaengar gyda swm dyfrllyd o arian parod ar gael.

Bonws Croeso

Yn gyntaf oll, bydd chwaraewyr newydd yn gallu hawlio hyd at € 150 mewn arian parod bonws, yn ogystal â 150 troelli am ddim, pan fyddant yn dechrau chwarae yn Play Sunny. Mae hyn ar ffurf pedair gêm adneuo 50% ar gyfer blaendal cyntaf y chwaraewyr a wnaed.

Troelli am ddim PlaySunny

Mae PlaySunny hefyd yn gwobrwyo chwaraewyr â bonysau ail-lwytho yn rheolaidd hefyd. Mae hyn, i bob pwrpas, yn golygu y bydd chwaraewyr yn cael rhywfaint o'r arian y maent wedi'i wario yn y casino yn ôl, gan ganiatáu iddynt roi cynnig arall ar geisio dod yn enillydd.

Ble mae'r tab jacpotiau neu'r dynion tab gemau bwrdd? Beth bynnag, dyma welwch chi yn y lobi gemau:

  • Slotiau fideo - mae'r rhestr hon yn dangos i chi'r gemau y mae aelodau eraill PlaySunny Casino yn eu graddio fel y gorau sydd ar gael, mae'r teitlau'n cynnwys: Thunderstruck 2, Avalon 2, Planet of the Apes, Reptoids a Spina Colada!
  • Gemau bwrdd - Mae'r adran hon yn ymroddedig i gemau bwrdd casino fel roulette a blackjack.
  • Casino Byw - Mae pob un o'r gemau yn yr adran hon yn ffefrynnau ar safle PlaySunny Casino. Mae 12 gêm deliwr byw ar gael. Teipiwch 'live' yn y blwch chwilio neu ewch i mewn i'r adran i'w gweld.
  • Poker fideo - sgroliwch trwy'r rhestr o 12 gêm yn y categori hwn o'r lobi.

Fel rydyn ni wedi sôn o'r blaen, mae tab penodol ar gyfer jacpotiau felly rydych chi naill ai'n eu teipio i'r blwch chwilio o fynd trwy'r rhestr gyfan o gemau i ddod o hyd iddyn nhw.

Bonws casino PlaySunny

Bydd pob bet a roddir, ar ba bynnag gemau, yn cael ei wobrwyo â phwyntiau teyrngarwch. Yn amlwg, po fwyaf o betiau, neu wagers, a osodir, y mwyaf o bwyntiau teyrngarwch a gronnir. Gellir cyfnewid y pwyntiau teyrngarwch hyn am fonysau casino fel arian parod bonws neu wobrau go iawn fel iPad neu deledu.

Bydd chwaraewyr hefyd yn ennill pwyntiau profiad (XP) yn ystod eu hamser yn PlaySunny. Ni ellir gwario'r rhain fel pwyntiau teyrngarwch, ond byddant yn cynhyrchu gwobrau gwych pan gyrhaeddir lefel newydd.

Mae'r gwobrau hyn yn cynnwys pwyntiau teyrngarwch ychwanegol, mynediad i dwrnameintiau unigryw yn seiliedig ar lefel XP chwaraewr a hyd yn oed bonws blaendal ychwanegol yma ac acw. Dyma ffordd wych arall y mae PlaySunny yn ceisio rhoi rhywbeth yn ôl i'r cwsmeriaid sy'n defnyddio eu gwasanaeth yn rheolaidd.

Os ydych chi'n chwilio am casino symudol ar-lein neu symudol newydd i chwarae ynddo, nid ydyn nhw'n dod yn llawer poethach na PlaySunny. Mae ganddyn nhw'r diweddaraf o ran gemau slot a chyda bargeinion hyrwyddo gwych ar gael ar gyfer chwaraewyr newydd a phresennol, mae'n dangos eu bod nhw'n un o'r gweithredwyr gorau yn y diwydiant ar hyn o bryd.