Casinos HighRoller

Dewch o hyd i'r casinos ar-lein gorau sy'n addas i High Rollers. Ydych chi'n forfil mawr? Edrychwch isod ar ein rhestr uchaf o Casinos HighRoller.

Un o'r mwyaf statws deniadol i'w cyflawni yn y diwydiant hapchwarae yw rholer uchel. Highrollers, neu forfilod, yw'r chwaraewyr hynny mwynhau llawer o fanteision ac budd-daliadau ar draws casinos uchel-roller.

Ond, i ennill y statws, yn naturiol, byddai angen i chi cael a mawr, waled braster. Unwaith y byddwch wedi cael eich cydnabod fel rholer uchel, gall eich hwyl ddechrau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â sawl peth am rholeri uchel, gan gynnwys awgrymiadau ar sut i ddod yn un.

Beth yw Rholer Uchel?

Yn gyntaf ac yn bennaf, fel y crybwyllwyd, mae rholer uchel yn chwaraewr casino nad yw ar gyllideb benodol; i'r gwrthwyneb, dyma'r chwaraewr nad oes ganddo unrhyw gyfyngiadau ar faint y gallant ei wario yn y casino. Mae rholer uchel yn chwaraewr sy'n dod i mewn i casino, yn gwneud blaendal enfawr ac yn parhau i fetio polion uchel heb gael ail feddwl. Mae hwn yn berson sydd â miliynau ac nid yw'n petruso ei wario ar eu hoff gêm casino.

Ar draws Casinos, fe welwch forfilod ar y bwrdd blackjack, fel arfer, ond peidiwch â chael eich twyllo i feddwl mai dyma'r unig gêm maen nhw'n ei chwarae. Gallwch chi fod yn rholer uchel sy'n mwynhau slotiau neu roulette, gan ddal i osod betiau enfawr ar eich gêm ddewisol.

Felly, y rhagamod i ddod yn rholer uchel yw bod yn barod i wario llawer a gallu fforddio'ch arferion betio. Soniasom eisoes am rai o'r pethau canlynol, ond mae angen inni eu pwysleisio. Os ydych chi'n dymuno dod yn un, dyma'r awgrymiadau ar sut i gyrraedd statws highroller

Sut i Ddod yn Rholer Uchel yn Casino

cam 1

cam canllaw

Gwneud Blaendal Anferth

Gwneud blaendal mawr, yn enwedig os ydych chi'n chwarae ar-lein. Byddwch yn cael sylw, dyma beth fydd yn eich gwahaniaethu oddi wrth eraill ac yn rhybuddio'r gweithredwr bod rholer uchel ar y gorwel.

Felly, er enghraifft, os mai $10 yw'r terfyn blaendal lleiaf yn y casino a'r uchafswm o $10,000, gwnewch yn siŵr eich bod yn adneuo swm yn agosach at yr uchafswm, i gael sylw.

Unwaith y bydd y casino yn gweld eich bod yn barod i fuddsoddi cymaint â hynny, bydd yn sicrhau ar unwaith eich bod yn cael eich lletya'n iawn, a byddwch yn syth dechrau derbyn manteision arbennig.

Gwneud blaendal mawr, yn enwedig os ydych chi'n chwarae ar-lein. Byddwch yn cael sylw, dyma beth fydd yn eich gwahaniaethu oddi wrth eraill ac yn rhybuddio'r gweithredwr bod rholer uchel ar y gorwel.

Felly, er enghraifft, os mai $10 yw'r terfyn blaendal lleiaf yn y casino a'r uchafswm o $10,000, gwnewch yn siŵr eich bod yn adneuo swm yn agosach at yr uchafswm, i gael sylw.

Unwaith y bydd y casino yn gweld eich bod yn barod i fuddsoddi cymaint â hynny, bydd yn sicrhau ar unwaith eich bod yn cael eich lletya'n iawn, a byddwch yn syth dechrau derbyn manteision arbennig.

cam 2

cam canllaw

Bet Mawr Bob Rownd

Ni waeth a ydych chi'n chwarae Blackjack or Slotiau, neu unrhyw gêm arall, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod bet fawr ar y dechrau, ond hefyd gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal i osod yr un betiau neu betiau mwy.

Er enghraifft, os ydych chi'n chwarae gêm slot, a'r bet uchaf yw $200, rhowch y bet uchaf hwnnw ar y tro cyntaf un, ac ar gynifer o droelli olynol ag y gallwch. Nid yn unig y bydd eich siawns o sbarduno nodweddion bonws neu wobrau jacpot yn gwella, ond byddwch hefyd yn rhoi arwydd i'r gweithredwr nad ydych chi'n twyllo o gwmpas.

Ni waeth a ydych chi'n chwarae Blackjack or Slotiau, neu unrhyw gêm arall, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod bet fawr ar y dechrau, ond hefyd gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal i osod yr un betiau neu betiau mwy.

Er enghraifft, os ydych chi'n chwarae gêm slot, a'r bet uchaf yw $200, rhowch y bet uchaf hwnnw ar y tro cyntaf un, ac ar gynifer o droelli olynol ag y gallwch. Nid yn unig y bydd eich siawns o sbarduno nodweddion bonws neu wobrau jacpot yn gwella, ond byddwch hefyd yn rhoi arwydd i'r gweithredwr nad ydych chi'n twyllo o gwmpas.

cam 3

cam canllaw

Chwarae Gemau Hynod Anweddol

Anweddolrwydd yn rhywbeth i'w ystyried wrth geisio dod yn rholer uchel. Mae gemau anweddol isel a chanolig fel arfer ar gyfer chwaraewyr rheolaidd sy'n gosod betiau llai, gan fod y gemau hyn yn rhoi taliadau allan yn aml, ond mae'r taliadau hyn yn fach.

Anwadalrwydd Uchel gemau, nawr, dyna stori arall. Mae'r rhain yn gemau a all roi taliad sy'n newid bywyd i chwaraewr pan ddisgwylir lleiaf. Mae'r rhain yn gemau lle, pe baech chi'n gosod y bet uchaf, fe allech chi gael y potensial talu mwyaf mewn eiliad, mewn amrantiad, allan o'r glas.

Ac yna eto, pan fyddwch chi'n ennill swm enfawr, fe gewch chi'r cyfle i barhau i gamblo ag ef, a dyna beth mae gweithredwyr ei eisiau.

Anweddolrwydd yn rhywbeth i'w ystyried wrth geisio dod yn rholer uchel. Mae gemau anweddol isel a chanolig fel arfer ar gyfer chwaraewyr rheolaidd sy'n gosod betiau llai, gan fod y gemau hyn yn rhoi taliadau allan yn aml, ond mae'r taliadau hyn yn fach.

Anwadalrwydd Uchel gemau, nawr, dyna stori arall. Mae'r rhain yn gemau a all roi taliad sy'n newid bywyd i chwaraewr pan ddisgwylir lleiaf. Mae'r rhain yn gemau lle, pe baech chi'n gosod y bet uchaf, fe allech chi gael y potensial talu mwyaf mewn eiliad, mewn amrantiad, allan o'r glas.

Ac yna eto, pan fyddwch chi'n ennill swm enfawr, fe gewch chi'r cyfle i barhau i gamblo ag ef, a dyna beth mae gweithredwyr ei eisiau.

cam 4

cam canllaw

Rhowch sylw i Reolau Rhaglen VIP

Weithiau, nid yw betio mawr yn ddigon i ddringo i fyny y VIP lefelau. Byddai angen i chi wneud mwy i ennill statws VIP yn y casino.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â chynrychiolydd casino er mwyn gweld beth sydd angen i chi ei wneud i lefelu i fyny. Yn aml, mae hynny'n golygu adneuo swm penodol o arian mewn mwy nag un achos neu adneuo symiau mwy a mwy. Gyda phob blaendal, rydych chi fel arfer yn casglu pwyntiau, ac rydych chi'n dringo'r ysgolion ar ôl i chi gyrraedd y terfyn pwyntiau angenrheidiol ar gyfer y lefel benodol.

Weithiau, nid yw betio mawr yn ddigon i ddringo i fyny y VIP lefelau. Byddai angen i chi wneud mwy i ennill statws VIP yn y casino.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â chynrychiolydd casino er mwyn gweld beth sydd angen i chi ei wneud i lefelu i fyny. Yn aml, mae hynny'n golygu adneuo swm penodol o arian mewn mwy nag un achos neu adneuo symiau mwy a mwy. Gyda phob blaendal, rydych chi fel arfer yn casglu pwyntiau, ac rydych chi'n dringo'r ysgolion ar ôl i chi gyrraedd y terfyn pwyntiau angenrheidiol ar gyfer y lefel benodol.

cam 5

cam canllaw

Dewiswch Casino Llai-Adnabyddus

Er mwyn dod yn ergyd fawr yn gyflymach, nid yw'r morfil y mae gweithredwyr yn chwilio amdano yn aml yn mynd i gasino poblogaidd. Mae gan gasinos o'r fath eisoes gronfa enfawr o gwsmeriaid sy'n betio'n fawr, ac efallai na fyddant hyd yn oed yn sylwi arnoch chi.

Byddech chi eisiau ymuno â chasino llai poblogaidd, lle ar ôl i chi ddangos eich arian mawr, byddwch chi'n cael y driniaeth carped coch ar unwaith. Ni all y casinos hyn aros am y cyfle i gael rholer uchel sy'n gallu buddsoddi'n fawr, yn fet ac yn aml yn colli'n fawr, felly byddant yn eich croesawu â dwylo agored.

Er mwyn dod yn ergyd fawr yn gyflymach, nid yw'r morfil y mae gweithredwyr yn chwilio amdano yn aml yn mynd i gasino poblogaidd. Mae gan gasinos o'r fath eisoes gronfa enfawr o gwsmeriaid sy'n betio'n fawr, ac efallai na fyddant hyd yn oed yn sylwi arnoch chi.

Byddech chi eisiau ymuno â chasino llai poblogaidd, lle ar ôl i chi ddangos eich arian mawr, byddwch chi'n cael y driniaeth carped coch ar unwaith. Ni all y casinos hyn aros am y cyfle i gael rholer uchel sy'n gallu buddsoddi'n fawr, yn fet ac yn aml yn colli'n fawr, felly byddant yn eich croesawu â dwylo agored.

Safleoedd Casino Highroller ar Slots4play.com

casino dwys

Dwys Casino

4.6 /5

Pecyn Croeso € 888 + 50 Troelli Am Ddim.

 • Dyluniad Gwych
 • Gemau Datblygwr Gorau
 • Cynigion Ail-lwytho
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
Adolygiad Bizzo Casino

Casino Bizzo

4.3 /5

100% hyd at € 100 + 100 Troelli Am Ddim

 • Neuadd yr Enwogion
 • Gemau Casino Byw
 • Detholiad Da o Gemau
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
adolygiad casino rabona

Casino Rabona

4.4 /5

100% hyd at $500 Bonws + 200 Troelli.

 • Casino Newydd
 • Gemau 500+
 • Cynigion Troelli Am Ddim
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
Adolygiad Casino JustBit.io

Just Bit Casino

4.7 /5

Sicrhewch 750 EUR + 75 Troelli Am Ddim

 • Bonysau Bitcoin
 • Gemau Gwych
 • Bonysau Ad-daliad
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
bc.gêm

BC.Gêm

4.7 /5

780% Pecyn Croeso + $5 Dim Bonws Blaendal

 • Talu ar unwaith
 • Gemau Crash Gorau
 • Casino â Ffocws Crypto
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
pot roced

RocedPot

4.3 /5

10% Arian yn ôl Dyddiol + Bonws Adneuo 1BTC.

 • Derbyniwyd Bitcoin
 • Dewis ardderchog o gemau
 • Cefnogaeth 24/7 ar gael
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
adolygiad sêr casino

Sêr Casino

4.7 /5

100% hyd at € 1200 + 150 Troelli Am Ddim

 • Safle wedi'i ddylunio'n dda
 • Digon o slotiau
 • Crypto-gyfeillgar
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
Adolygiad BetPanda Casino

BetPanda

4.8 /5

100% hyd at 1BTC + 10% Arian yn ôl Wythnosol.

 • Casino Crypto Newydd
 • Bonysau Gwych
 • Cynigion Arian yn Ôl
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn

Pa Fanteision Ydych Chi'n Cael Fel Rholer Uchel?

Mae Gweithredwyr Casino yn marw i gael rholer uchel yn mynychu eu sefydliadau. Dyna pam i'w denu a'u cadw, maen nhw'n rhoi'r sylw a'r manteision sydd eu hangen ar y chwaraewyr hyn.

Ni waeth a yw chwarae mewn a ar y tir or casino ar-lein, Mae highroller yn cael statws VIP ar unwaith.

Mae'r morfilod hynny sy'n gamblo mewn casinos brics a morter, dyweder yn Vegas, yn disgwyl i'r gweithredwyr ddarparu limo iddynt i'w cludo o'r maes awyr i'r casino. Maent yn disgwyl a Ystafell westy VIP, ciniawau a wneir gan y cogyddion goreu yn yr ardal, sigârs, wisgi gorau a beth ddim. A'r rhan orau yw, maen nhw'n cael yr hyn maen nhw ei eisiau, bob amser. Mae gweithredwyr yn mynd allan o'u ffordd i blesio'r chwaraewyr hyn, er mwyn eu cadw.

Mae rholeri uchel ar draws casinos ar-lein yn cael buddion tebyg. Ar gyfer un, maent yn gwella Cynigion arian yn ôl na chwaraewyr arferol. Dau, maent yn cael mynediad i ystafelloedd VIP arbennig lle gallent fwynhau eu betio heb unrhyw gyfyngiadau. Tri, nhw cael tocynnau ar gyfer sioeau ac cyngherddau, teithiau i lleoedd egsotig a manteision tebyg. Ond yn bwysicaf oll, maen nhw'n cael terfynau tynnu'n ôl mwy, sy'n rhywbeth sy'n aml yn poeni rholeri arferol, canolig ac isel.

Pros

 • Mynediad i gemau ac ystafelloedd arbennig;
 • Pob math o fanteision a manteision;
 • Triniaeth arbennig;
 • Mynediad Rhaglen VIP;
 • Siawns o daliadau mawr.

anfanteision

 • Ods o golli mawr;
 • Peryglu mwy o arian o gymharu â chwaraewyr rheolaidd.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Os ydych chi'n dymuno cadw'ch statws rholio uchel, byddai'n rhaid i chi gymryd risgiau. Fodd bynnag, byddai p'un ai i osod y bet uchaf ai peidio yn dibynnu ar y gêm a'r rownd / llaw, y strategaeth rydych chi'n ei defnyddio a llawer o ffactorau eraill, felly byddai hyn yn dibynnu ar y sefyllfa.

Mae yna reswm pam mae cymaint o rholeri uchel ar draws y byd a pham mae pobl eisiau dod yn nhw. Mae rholeri uchel yn derbyn statws elitaidd, yn cael y driniaeth orau erioed ac yn mwynhau llawer o fanteision pryd bynnag y byddant yn mynd i mewn i'r casino. Yn sicr, maen nhw'n rhoi llawer mwy yn y fantol o gymharu â chwaraewyr hamdden, ond yn y diwedd, gall fod yn werth y drafferth.

Peth sicr! Gall hynny ddigwydd, hefyd. Os nad ydych chi wir yn hoffi'r hyn y mae'r casino yn ei gynnig i gwsmeriaid, gallwch chi bob amser wneud eich ceisiadau. Fe welwch na fydd ots gan y casino wneud eich dymuniadau yn wir, cyn belled â bod y rhain yn rhesymol ac yn debyg i'r hyn a gynigiwyd yn y lle cyntaf.

Mae'r cyfan yn dibynnu a ydych chi'n chwarae mewn casino ar y tir neu ar-lein. Mewn casinos ar y tir, gall adneuon fod yn wirioneddol enfawr, o $1 miliwn neu hyd yn oed yn fwy. Ar draws casinos ar-lein, mae yna derfynau blaendal, felly mae'n debyg y byddech chi'n gallu gwneud adneuon o tua $ 10,000.

Nid oes angen i chi fod yn filiwnydd o reidrwydd, fel y cyfryw, fodd bynnag, byddai'n rhaid i chi gael cyfrif banc wedi'i lwytho o hyd er mwyn ymateb i ofynion rholer uchel.

Mae hyn yn dibynnu ar y casinos rydych chi'n eu mynychu a'r gemau a gynigir. Mae angen i'r gemau gael ystodau betio uwch er mwyn i chi allu gwneud betiau mawr fel rholer uchel go iawn.