Beth yw Slotiau Jacpot Sefydlog a Blaengar?

Beth yw peiriannau slot jacpot? Dysgwch y gwahaniaeth rhwng jacpotiau sefydlog a blaengar a pham mai'r olaf yw eich ergyd well o ddod yn filiwnydd.

Os ydych chi erioed wedi chwarae slotiau ar-lein, rydych chi'n gwybod eu bod yn dod mewn gwahanol siapiau a meintiau. Mae gennych chi slotiau tair rîl clasurol, slotiau fideo modern, a math arbennig o slot sy'n talu gwobrau ymhell y tu hwnt i'ch dychymyg - JACKPOTS.

Mae'n debyg eich bod wedi darllen straeon am bobl ar-lein yn taro jacpotiau gwerth miliynau ar un tro sy'n werth ychydig o Rwpi. Mae'r straeon hynny'n real - mae dwsinau o chwaraewyr wedi'u gwneud yn filiwnyddion gan slotiau jacpot. Yn fwy penodol, y rhai sydd â'r gwobrau jacpot mwyaf yw jacpotiau blaengar, sy'n talu fel dim gêm arall.

Fodd bynnag, dylid nodi nad yw'r mecaneg y tu ôl i'r slot yn caniatáu ichi daro'r jacpot fel ei fod yn ddim byd. Fel mater o ffaith, mae eich siawns yn eithaf main. Mae'r jacpot yno i'w gymryd, serch hynny, a gall eich gwneud chi'n chwaraewr llawer cyfoethocach.

Mathau o Jacpotiau

Y peth cyntaf y mae angen i chi ei ddysgu am slotiau jacpot yw bod dau fath gwahanol. Daw rhai slotiau gyda jacpot sefydlog o swm a bennwyd ymlaen llaw, mae gan eraill jacpot blaengar sy'n tyfu nes bod chwaraewr yn ei ennill.

Er bod yr olaf yn swnio'n llawer mwy deniadol, efallai y bydd eich siawns o gael jacpotiau sefydlog ychydig yn well.

Jacpotiau Sefydlog

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r jacpotiau hyn yn sefydlog. Mae'n golygu bod ganddynt wobr a bennwyd ymlaen llaw. Gallai jacpot sefydlog, er enghraifft, dalu gwobr gwerth 5,000x eich cyfran.

 • Mae gan lawer o slotiau sawl jacpot sefydlog ar gael yn amrywio o ran eu gwobrau.
 • Gan fod y taliadau gryn dipyn yn llai na jacpotiau blaengar, mae'r ods yn aml yn cael eu lleihau'n briodol.
 • Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod jacpot wedi'i warantu.
 • Gall datblygwr ddewis arddangos y jacpot sefydlog o ran swm. Er enghraifft, gall fod yn $10,000.

Mae jacpotiau sefydlog yn eithaf hwyl i'w chwarae ac yn talu llawer mwy na gêm sylfaenol y mwyafrif o slotiau ar-lein. Maent yn berffaith addas ar gyfer pob math o chwaraewyr, gan gynnwys dechreuwyr a chwaraewyr slot profiadol.

Gallwch chi daro'r jacpot ar un tro, ond efallai y bydd rhai slotiau'n nodi po uchaf yw'ch bet, yr uchaf fydd eich siawns o daro.

Jackpots Blaengar

Mae jacpotiau blaengar i'r gwrthwyneb i rai sefydlog. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae gwerth y jacpotiau hyn yn cynyddu'n raddol. Tybed sut maen nhw'n cael eu hariannu? Wel, mae rhan fach o'r holl betiau a wneir ar y slot yn cyfrannu at y pot cynyddol.

 • Gan y gallai miloedd o chwaraewyr fod yn chwarae'r slot bob dydd, gall y pot dyfu'n sylweddol fawr.
 • Mae jacpotiau blaengar yn aml yn cynnwys gwobrau gwerth miliynau o ddarnau arian.
 • Mae'r slot blaengar Microgaming chwedlonol Mega Moolah wedi gwneud dwsinau o chwaraewyr yn filiwnyddion. Mae hefyd wedi mynd i mewn i'r Guinness World Book of Record ar gyfer y slot mwyaf erioed i ennill.
 • Mae'r siawns o daro jacpot blaengar ar un tro yn eithaf main. Mewn rhai slotiau fel Mega Moolah, efallai y byddwch chi'n fwy tebygol o daro'r jacpot os byddwch chi'n codi'ch bet.

Nid yw'r ffaith bod y gwobrau'n uwch yn golygu bod jacpotiau blaengar yn well. Mae hyn yn dibynnu ar ddewis personol. Bydd rhai chwaraewyr yn mwynhau'r wefr o hela jacpot blaengar, bydd eraill yn gwbl fodlon â jacpotiau sefydlog.

Nid oes ateb pendant i ba fath o jacpot sy'n well. Ewch gyda beth bynnag sydd fwyaf addas i chi.

Safleoedd Jackpot Casino Gorau Ar-lein

casino dwys

Dwys Casino

4.7 /5

Pecyn Croeso € 888 + 50 Troelli Am Ddim.

 • Dyluniad Gwych
 • Gemau Datblygwr Gorau
 • Cynigion Ail-lwytho
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
adolygiad casino justbit

Just Bit Casino

4.7 /5

Sicrhewch 750 EUR + 75 Troelli Am Ddim

 • Bonysau Bitcoin
 • Gemau Gwych
 • Bonysau Ad-daliad
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
goron yr awyr

SkyCoron

4.5 /5

Ymunwch a chael Pecyn Croeso $3000 a 350 o droelli am ddim.

 • Casino Cyfeillgar UA
 • Crypto Derbyniwyd
 • Gemau byw ar gael
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
casino bitstarz

Bitstarz

4.3 /5

100% hyd at Bonws 1BTC + 180 Troelli Am Ddim.

 • Bonysau Gwych
 • Crypto-Gyfeillgar
 • Cynnwys Gemau Byw
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
adolygiad sêr casino

Sêr Casino

4.6 /5

100% hyd at € 1200 + 150 Troelli Am Ddim

 • Safle wedi'i ddylunio'n dda
 • Digon o slotiau
 • Crypto-gyfeillgar
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
Adolygiad Casino Atlantis Slotiau

Slotiau Atlantis

4.9 /5

Pecyn Croeso € 1200 + 150 Troelli Am Ddim.

 • Hapchwarae Byw
 • Hawdd i'w Llywio
 • Slotiau Poblogaidd
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
Casino GoodMan

Dyn dda

4.6 /5

100% hyd at $ 750 Pecyn Croeso + 150 Troelli Am Ddim

 • Derbyniwyd Bitcoin
 • Casino Cyfeillgar UA
 • Hapchwarae symudol
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
casino hud du

Hud Du

3.5 /5

400% hyd at €1000. Cod hyrwyddo: CROESO

 • Hapchwarae Byw
 • Bonysau Newydd
 • Cymorth 24 / 7
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Beth yw fy nghyfleoedd i daro'r jacpot?

Dyma newyddion ychydig yn siomedig - mae'ch siawns o daro'r jacpot yn eithaf main. Mae'n dibynnu ar y slot ei hun. Ar y cyfan, bydd eich siawns o gwmpas un mewn miliwn.

Yn ystadegol, jacpotiau blaengar yw'r rhai anoddaf i'w hennill. Slotiau blaengar hefyd yw'r math drutaf o slot y gallwch chi ei chwarae ar-lein. Er y gallwch chi ennill gwobr na allwch chi ond breuddwydio amdani, fe ddaw am gost.

Ond, beth sy'n gwario $50 neu $100 neu beth bynnag yw'r arian i ddod yn filiwnydd? Mae chwaraewyr slot yn gyffrous gan y wefr o hela jacpot o'r fath ac ni fyddant byth yn rhoi'r gorau iddi nes iddynt ei tharo.

Os ydych chi'n ystyried eich hun yn lwcus, dylech chi bendant fynd amdani.

Sut i Ennill ar Jacpotiau Blaengar

Fel y crybwyllwyd, bydd y rhan fwyaf o jacpotiau blaengar yn gofyn ichi godi'ch betiau i'r eithaf er mwyn cael gwell ergyd yn y jacpot. Gyda jacpotiau sefydlog, gall hyn fod yn wir neu beidio. O ran blaengarwyr, mae'n debygol y bydd yn digwydd.

Po uchaf yw'ch bet, yr uchaf yw'ch siawns o gyrraedd y jacpot. Byddwch mewn perygl o golli'ch holl gofrestr banc, ond os byddwch chi'n cyrraedd y jacpot, bydd yn werth chweil.

Tra bod eich siawns yn brin, mae'n siŵr y cewch chi hwyl yn mynd ar ôl y wobr anhygoel honno. Mae slotiau jacpot newydd eu hadeiladu'n wahanol ac maent yn llawer mwy cyffrous na slotiau ar-lein rheolaidd.

Mewn llawer o achosion, maen nhw'n dod â gêm sylfaen eithaf cyffrous hefyd a gallant gynnwys nodweddion arbennig sy'n eu gwneud yn wych hyd yn oed heb y jacpot.

Casgliad

Mae pob jacpot slotiau yn hwyl, ond jacpot blaengar yw'r rhai rydych chi'n chwilio amdanynt os ydych chi am gyrraedd y fuddugoliaeth fawr. Maent yn cynnig gwobrau y tu hwnt i'ch dychymyg, hyd yn oed os yw'ch siawns yn un mewn miliwn. Mae chwaraewyr wrth eu bodd yn eu troelli a byddant yn parhau i wneud hynny gyda'r addewid o jacpot sy'n newid bywyd.

Dyna beth mae gamblo ar y gemau hyn yn ei addo, a beth rydyn ni i gyd yn chwilio amdano yn y tymor hir.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Ydyn, maen nhw'n werth chweil, hyd yn oed os mai bach iawn yw'ch siawns. Pwy all ddweud na i wobr sy'n newid bywyd os mai dim ond swm bach y dylech ei fentro. Rhowch gynnig ar eich lwc - dydych chi byth yn gwybod pryd mae'n taro.

Nid yw hynny'n fetrig y gellir ei fesur gan nad oes unrhyw sicrwydd y bydd rhywun byth yn taro. Weithiau, bydd yn gollwng ar ôl 50 troelli, weithiau bydd yn cymryd 10,000 troelli i'w gael. Mae'r cyfan i lawr i lwc.

Mae'n dibynnu ar y slot, ond mae'n siŵr nad ydyn nhw'n wych. Maent yn bendant yn fwy nag un mewn miliwn, ac mae gan y slotiau blaengar mwyaf ods o un mewn 50 miliwn neu'n agos.

Blaengar drwy'r dydd, bob dydd. Mae jacpotiau sefydlog yn hwyl, ond maen nhw'n cynnig gwobr sefydlog. O ran jacpot blaengar, gall eich gwneud chi'n filiwnydd os ydych chi'n ffodus i'w daro.

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.