Megaclusters Gemau Slot

Mae injan gêm newydd gan Big Time Games yn caniatáu llinellau talu a gynhyrchir ar hap, ac mae llawer ohonynt yn ymddangos! Mae injan gêm Megaclusters yn caniatáu i linellau cyflog deinamig ddatblygu wrth i'r gêm fynd yn ei blaen, gan gynnig miloedd o linellau cyflog posibl.

Mae gemau traddodiadol, dros amser, wedi mynd braidd yn ddiflas gan fod llawer o'r nodweddion yn debyg iawn trwy gydol y gemau. Cymerodd gwmni o Awstralia o'r enw Big Time Games i ysgwyd pethau ychydig. Yn 2016 maent yn dyfeisio y Peiriant gêm Megaways ar gyfer slotiau fideo. Mae hyn yn wahanol iawn i slotiau traddodiadol oherwydd nid oes unrhyw linellau cyflog sefydlog neu a bennwyd ymlaen llaw. Yn lle hynny, mae'r gêm yn cynhyrchu llinellau talu ar hap newydd o ganlyniadau troelli penodol.

Ar ben hynny, gall pob rîl arddangos swm gwahanol o symbolau ar bob troelliad trwy newid maint y symbol i ffitio mwy fesul rîl. Yn y bôn, mae nifer y symbolau ar y rîl gyntaf yn cael eu hadio at ei gilydd a'u lluosi â nifer y symbolau ar yr ail rîl, mae'r rhif hwn wedyn yn cael ei luosi â rhif y drydedd rîl, ac yn y blaen ac yn y blaen nes cyrraedd rhif terfynol ar ôl lluosi swm y cwbl â'r rîl olaf. Bydd y rhif hwn wedyn yn rhoi nifer y llinellau talu gweithredol i chi ar gyfer troelli penodol.

Fel y gallwch ddychmygu, gall y niferoedd hyn ddod yn eithaf mawr ac, mewn rhai achosion, gallant hyd yn oed arwain at linellau cyflog o hyd at 200,000 a mynediad iddynt!

Sut Mae'r Mecanig Megaclusters yn Gweithio?

Y pwynt cyntaf i'w nodi yw bod slotiau Megaclusters bob amser yn cael eu chwarae ar slot arddull grid, yn debyg i fecanydd Megaways. Yn y slot Megaclusters, mae angen ffurfio clystyrau, a fydd, ar ôl iddynt ffurfio, yn diflannu o'r riliau, hefyd yn debyg i slot Megaways. Ar ôl i'r symbolau cyfatebol ffrwydro, mae'n gwneud lle i symbolau llai newydd ollwng yn eu lle. Gan fod y symbolau sydd newydd eu gollwng yn llai, mae mwy ohonynt yn ffitio i mewn i slot penodol, sy'n golygu bod mwy o bosibilrwydd y bydd clystyrau cyfatebol newydd yn ffurfio.

Mae'r mecanig hwn yn cynyddu'r siawns y bydd symbolau cyfatebol newydd yn ffurfio a hefyd yn cynyddu anweddolrwydd y gêm. Ond nid yw'n stopio yno. Pan fydd y symbolau sydd newydd eu gollwng yn ffurfio clystyrau cyfatebol newydd, mae'r broses yn ailadrodd, a bydd yn parhau i wneud hynny nes nad oes mwy o glystyrau buddugol. Gall y broses hon, mewn rhai gemau, ychwanegu lluosyddion at eich sgôr ac, mewn rhai achosion, gall gyrraedd lluosyddion uchel iawn gan gynhyrchu gwobrau anhygoel.

Casinos Slotiau Megaclusters Gorau

adolygiad casino justbit

Adneuo a chael hyd at 45% arian yn ôl + 30 Bonws Blaendal Troelli Am Ddim.

 • Bonysau Bitcoin
 • Gemau Gwych
 • Bonysau Ad-daliad
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
adolygiad casino boomerang

100% hyd at € 500 + 200 Troelli Am Ddim

 • Ystod Fawr o Gemau
 • Yn addas i Chwaraewyr yr UE
 • Casino Newydd Gorau
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
adolygiad casino mirax

Casino Mirax

yn
5.0 /5

Adneuo $20 & Cael 111% + 111 troelli am ddim.

 • Casino Newydd
 • Cynigion Bonws Super
 • Derbyniwyd Bitcoin
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
adolygiad casino rabona

Casino Rabona

yn
5.0 /5

100% hyd at $500 Bonws + 200 Troelli.

 • Casino Newydd
 • Gemau 500+
 • Cynigion Troelli Am Ddim
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
adolygiad casino wazamba

Wazamba

yn
5.0 /5

100% hyd at $2180 pecyn croeso + 200 troelli am ddim

 • Slotiau Thema
 • Bonysau Arian yn Ôl
 • Hyrwyddiadau Slotiau Da
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
chwaraecroco

Chwarae Croco

yn
5.0 /5

$10 Dim Angen Blaendal + Pecyn Croeso $5000

 • Dim bonysau Adnau
 • Troelli am ddim ar Gemau Newydd
 • Rhaglen VIP
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

adolygiad casino evospin

Evospin

yn
5.0 /5

100% hyd at €1000 + 100 troelli am ddim. Defnydd cod: EVO100

 • Trafodion Cyflym
 • Brand y gellir ymddiried ynddo
 • Llawer o Slotiau Promos
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

adolygiad casino 5 mawr

Casino mawr 5

yn
5.0 /5

100% hyd at C$500 Cynnig Croeso + 500 Troelli Am Ddim. Min Dep. C$20.

 • Bonws Croeso Gwych
 • Gemau Slotiau Top
 • 250+ o Gemau Byw
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

A yw Slotiau Megaclusters yn Boblogaidd?

Mae slotiau clwstwr arferol bob amser wedi bod yn boblogaidd iawn, ond ar ôl i Big Time Games gymhwyso eu peiriant gêm Mega Ways sydd newydd ei ddatblygu i gemau clwstwr i ffurfio slotiau Megaclusters, anfonodd wefr trwy'r gymuned slotiau fideo. Maen nhw wedi cymryd y diwydiant yn ddirfawr ac wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

Maent yn cynnig miloedd o gyfuniadau buddugol ac yn darparu cyfleoedd amlach i actifadu troelli a lluosyddion am ddim. Mae'n rhywbeth sydd â phob chwaraewr gêm slot ar ymyl eu sedd wrth nyddu i weld beth fydd yn digwydd nesaf.

Maent yn creu ymdeimlad o gyffro oherwydd natur hap yr injan hapchwarae i gynhyrchu rhai cyfuniadau buddugol proffidiol iawn ar gyfer y chwaraewyr.

Nid yn unig hynny ond mae'r anweddolrwydd uchel a'r CTRh uwch na'r cyfartaledd yn eu gwneud yn ddeniadol iawn i chwaraewyr. Mewn rhai achosion, gall hyd yn oed fod lluosyddion diderfyn ynghyd â swm syfrdanol o linellau cyflog. Mae rhai gemau'n cynnig jacpotiau a all arwain at symiau o arian sy'n newid bywyd os ydych chi'n ddigon ffodus i'w taro.

Pros

 • Yn cynnig llawer iawn o linellau talu
 • Nodweddion bonws cyffrous
 • Mae nodweddion newydd yn cael eu rhyddhau yn eithaf aml
 • Mae llawer yn cynnig jacpotiau sy'n newid bywydau y gellir eu hennill

anfanteision

 • Mae ganddynt anweddolrwydd uchel ac nid ydynt yn aml yn talu'r un symiau dros amser.

Cwestiynau Cyffredin Slotiau Megaclusters

Yn y rhan fwyaf o achosion, gall y CTRh ar gyfartaledd ar gemau Megaclusters fod yn uwch na'ch slot fideo cyfartalog, dyma un o'r rhesymau pam eu bod wedi dod mor boblogaidd ymhlith cefnogwyr slotiau fideo.

Gallwch, gallwch chi eu profi am ddim yn gyntaf cyn agor cyfrif gyda'r casino i chwarae am arian rîl.

Mewn rhai achosion, ie, gan fod y CTRh cyfartalog yn tueddu i fod ychydig yn well ar Megaclusters o'i gymharu â'ch slotiau fideo mwy traddodiadol. Maent hefyd yn cynnig cyfradd uwch o anweddolrwydd sy'n ychwanegu at hyn.

Ydyn, Gan eu bod yn newydd iawn, maent yn dal i dyfu mewn poblogrwydd, ac mae nifer y bobl sy'n eu chwarae yn tyfu'n gyflym iawn.

Bydd yn dibynnu o gêm i gêm, ond mae'r rhan fwyaf o fersiynau o'r gêm Megaclusters fel arfer yn cynnig troelli am ddim.

Pan fydd cyfuniad buddugol yn cael ei gynhyrchu gan symbolau cyfatebol, mae'r symbolau buddugol yn ffrwydro ac yn gwneud lle i symbolau llai ollwng yn eu lle, mae hyn yn arwain at ffurfio clystyrau cyfatebol newydd posibl.

Mae slotiau Megcluster wedi dod yn boblogaidd iawn ers eu rhyddhau yn 2016 ac mae'n debyg y byddant i'w cael mewn unrhyw olygfa casino ar-lein fawr.

Nid yw pob un o'r gemau slot Megaclusters yn cynnig gwobrau jacpot, ond mae'r rhai sydd yn cynnig rhai gwobrau ariannol enfawr!

Mae'r rhan fwyaf o gemau Megaclusters yn gweithio o amgylch yr un egwyddor sylfaenol o greu clystyrau o symbolau cyfatebol yn ymyl ei gilydd. Ond bydd amrywiadau gwahanol o rai nodweddion o un gêm i'r llall.

Mae strwythur llwyfannu gemau Megaclusters wedi'i ddyfeisio i'w gwneud yn hygyrch i chwaraewyr â chyllidebau bach, canolig a mawr.

Chris Grand
Chris Grand

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur gwybodus a medrus sy'n arbenigo ym meysydd iGaming a gamblo. Trwy ddefnyddio fy mlynyddoedd lawer o wybodaeth helaeth am gasino, slotiau a betio chwaraeon i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel, yr wyf yn ei gario drwodd i'm cynulleidfa gan eu diweddaru gyda thueddiadau, technoleg a gemau diweddaraf y diwydiant. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.