11 Mythau Slotiau Ar-lein Diddorol

Darllenwch ymlaen ar gyfer Mythau am Slotiau. Mae ein harbenigwyr yn chwalu'r mythau mwyaf cyffredin ac yn gosod y record yn syth ar yr hyn sy'n wir neu'n anghywir ym myd slotiau.

Egluro Mythau Slot

Mae slotiau wedi bod o gwmpas ers oesoedd, ac mae gamblwyr wedi datblygu ychydig o gredoau anghywir am y gemau hyn. Mae mythau a chamsyniadau yn cael eu ffurfio gan gamblwyr yn unig nad ydyn nhw'n gallu cydnabod bod y gemau hyn yn seiliedig ar hap a damwain a lwc.

1. Mae gan gemau slot rediadau poeth ac oer.

Mae gemau slot yn cael eu datblygu gyda meddalwedd generadur rhifau ar hap, gan sicrhau bod canlyniad pob troelliad yn hollol ar hap. Roedd hyn yn galluogi tegwch i bob chwaraewr ac yn dileu'r opsiwn o gamblwyr yn ceisio twyllo gêm.

Weithiau gall ymddangos fel pe bai gêm yn dawelach nag arfer neu hyd yn oed yn fwy egnïol gyda thaliadau. Mae hyn yn gyd-ddigwyddiad yn unig, gan fod yr holl gemau slot yn cael eu creu i wneud pob troelliad ar hap ac yn wahanol.

2. Ni fydd slotiau sydd wedi talu jacpot yn ddiweddar yn talu un arall yn fuan

Er y gall ymddangos na all jacpotiau lanio yn olynol, mae'n bosibl, ond mae'n seiliedig ar lwc. Mae enillion jacpot yn hap, ac nid yw'r siawns o ennill yn berthnasol i droelli blaenorol.

Efallai y bydd yr ods o daro jacpotiau lluosog ar yr un gêm yn teimlo allan o gyrraedd. Fodd bynnag, nid yw unrhyw fuddugoliaeth neu jacpot, waeth beth fo'r taliadau blaenorol, yn gysylltiedig ag enillion yn y dyfodol.

3. Telir allan mewn cylchoedd.

Mae'n bosibl i gemau dalu allan yn yr hyn sy'n ymddangos fel pe bai'n beicio, ond dim ond ar hap. Ni all gamblwyr ragweld sut mae gêm ar fin talu allan yn ôl yr hyn y mae gêm wedi'i nyddu o'r blaen. Mae dilyniannau a chyfuniadau buddugol yn cael eu sbarduno ar hap.

4. Mae VIPs a Rholwyr Uchel yn fwy tebygol o ennill jacpotiau blaengar

Nid yn unig y mae'n anghyfreithlon i gasinos, ond ni allant benderfynu pwy fydd yn ennill y jacpotiau a phryd.

Gall unrhyw un ennill y jacpotiau blaengar. Yr unig wirionedd cyfyngedig i'r camsyniad hwn yw bod angen bet peryglus ar rai gemau slot i fod yn gymwys ar gyfer y jacpot blaengar. Mae angen betiau uwch ar rai gemau i gael mwy o siawns o gyrraedd y jacpot. Gyda hynny, nid yw casinos yn pennu pa chwaraewyr sy'n ennill ac yn colli.

5. Mae Auto Play yn talu llai na sbin llaw.

Nid yw'r ffordd y caiff unrhyw gêm slot ei thrin a'i gweithredu yn dylanwadu ar lif y taliadau. Mae nodwedd chwarae ceir ar gael yn syml i chwaraewyr sy'n ceisio eistedd yn ôl ac ymlacio tra bod y rîl yn troelli'n awtomatig heb yr anghyfleustra o wasgu botwm troelli yn aml. Mae galluogi'r chwarae awtomatig yn sicrhau gameplay cyflymach.

casino dwys

Dwys Casino

4.7 /5

Pecyn Croeso € 888 + 50 Troelli Am Ddim.

 • Dyluniad Gwych
 • Gemau Datblygwr Gorau
 • Cynigion Ail-lwytho
poeth

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

adolygiad casino justbit

Just Bit Casino

4.7 /5

Sicrhewch 750 EUR + 75 Troelli Am Ddim

 • Bonysau Bitcoin
 • Gemau Gwych
 • Bonysau Ad-daliad
BTC

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

adolygiad sêr casino

Sêr Casino

4.6 /5

100% hyd at € 1200 + 150 Troelli Am Ddim

 • Safle wedi'i ddylunio'n dda
 • Digon o slotiau
 • Crypto-gyfeillgar
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Hellspin Casino

Casino Hellspin

4.8 /5

100% hyd at € 400 + 150 Troelli Am Ddim

 • Gemau Slot Poeth
 • Rasys Slot Byw
 • Bonysau Gwych
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Slotum Casino

Casino Slotum

4.3 /5

100% hyd at € 550 + 150 Troelli Am Ddim

 • Taliadau Cyflym
 • Gemau Crypto
 • Hyrwyddiadau Wythnosol
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

6. Nid yw deall taliadau talu yn bwysig.

Mae tablau talu wedi'u cynllunio i roi dealltwriaeth glir i chwaraewyr o gêm, gan ei gwneud hi'n ffactor pwysig i chwaraewyr astudio'r tablau talu cyn taro'r botwm troelli. Mae'r grid gwybodaeth hwn fel arfer yn syml ac yn ddarluniadol. Mae'n dweud wrth y chwaraewr y cyfan sydd angen iddynt ei wybod am y gêm. Yna gall chwaraewyr strategaethu eu gêm yn unol â hynny. Mae tablau talu yn ddefnyddiol ar gyfer nodi symbolau a nodweddion allweddol ac unrhyw ofynion betio i alluogi gemau bonws arbennig.

7. Mae gan bob slot yr un taliadau.

Mae gan bob gêm slot casino gyfradd Dychwelyd i Chwaraewr (RTP) unigryw; felly, nid oes gan bob gêm yr un taliadau. Gweithredir Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol i nodi mantais y chwaraewr dros fantais y casino. Mae gemau'n cael eu datblygu'n wahanol gyda CTRh amrywiol i gynnig amrywiaeth o brofiadau hapchwarae i chwaraewyr, pob un â thaliadau ac enillion unigryw. Mae gemau'n amrywio o ran themâu, symbolau, nodweddion arbennig, a gemau bonws, gan adael dim lle i gemau fod yn rhy debyg o ran taliadau a jacpotiau.

Os bydd gan 2 gêm neu fwy yr un CTRh, cyd-ddigwyddiad yn unig ydyw.

8. Nid oes ymyl tŷ.

Mae yna ymyl tŷ bob amser, y ganran fantais gyfrifedig sydd gan y casino dros chwaraewyr. Mae gan bob gêm ganran CTRh, Dychwelyd i'r Chwaraewr, wedi'i chyfrifo dros droeon niferus, sy'n nodi'r enillion posibl y disgwylir i gamblwyr eu gwneud dros y pellter hir.

Os gosodir CTRh ar 96%, ymyl y tŷ yw 4%, sy'n golygu am bob $100 a chwaraeir, rhagwelir y bydd $96 yn cael ei adennill gan chwaraewyr ar ffurf enillion, gyda'r casino yn derbyn y $4 sy'n weddill, gan warantu elw yn y tymor hir. rhedeg.

9. Mae slotiau ar-lein yn llai teg na pheiriannau slot tir.

Mae gemau slot ar-lein a thir yn defnyddio meddalwedd generadur rhifau ar hap a CTRh i bennu taliadau unigryw ac ar hap. Mae amrywiadau a Chynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol ym mhob gêm yn penderfynu pryd a faint fydd gêm o bosibl yn ei thalu. Mae gemau slot ar-lein ac all-lein yn cael eu datblygu i fod mor deg â phosibl i bob chwaraewr trwy ddefnyddio meddalwedd generadur rhifau ar hap, gan arwain at bob troelliad yn unigryw ac ar hap.

Mae slotiau ar-lein yn cael eu gweithredu yn debyg iawn i beiriannau slot corfforol, ac eithrio y gellir eu cyrchu a'u chwarae unrhyw bryd, unrhyw le.

10. Mae Max Bet yn gwella'r siawns o ennill jacpotiau blaengar.

Mae'r rhan fwyaf o gemau slot yn cyd-fynd â botwm bet uchafswm sy'n caniatáu ar gyfer actifadu bet uchafswm fesul troelli. Po fwyaf peryglus yw'r stanc, y mwyaf yw'r wobr. Fodd bynnag, mae hon yn ffordd sicr o ddisbyddu cofrestr banc mewn dim o amser os nad yn ofalus. Mewn rhai achosion, bydd gan gemau isafswm betio sy'n ofynnol i fod yn gymwys i ennill y jacpot blaengar, bydd y wybodaeth hon yn cael ei datgelu i'r chwaraewr yn y bwrdd talu.

11. Gellir newid troelliad trwy ddefnyddio'r nodwedd stopio.

Mae botwm Stop ar gael yn y rhan fwyaf o gemau slot ar-lein, mae hyn yn galluogi chwaraewr i atal y rîl rhag troelli cyn ei stop a drefnwyd. Ni ellir newid canlyniadau unrhyw sbin trwy daro'r botwm Stop, gan fod pob troelliad eisoes wedi'i osod gan y rhif hap a gynhyrchir o'r eiliad y gweithredwyd y botwm troelli.

Casgliad

Mae chwarae slotiau wedi profi y gall fod yn ffordd bleserus iawn i feddiannu eich amser gyda'r siawns o ennill y jacpot y mae llawer yn ei ddymuno. Bydd chwaraewyr yn siomedig iawn os ydynt yn mynd i mewn gyda meddylfryd o daro'r jacpotiau mawr yn seiliedig ar gamsyniadau a hanner gwirioneddau. Mae'n bwysig deall y gêm cyn i unrhyw arian gael ei adneuo. Gall chwaraewyr ddefnyddio dulliau mwy addysgedig a strategol o chwarae gemau gyda'r wybodaeth a gafwyd o'r tablau talu ac adolygiadau ar-lein.

Ni all chwaraewyr newid na rhagweld troelli. Mae RNGs yn sicrhau bod pob troelliad yn gwbl ar hap ac nad yw'n cael ei effeithio gan droelli neu enillion blaenorol. Yn y byd datblygedig sydd ohoni, mae chwaraewyr yn gwybod yn union beth maen nhw'n mynd i mewn iddo trwy gasinos, gan fod yn ddiamwys gyda'u gwybodaeth a'u hystadegau.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Nid oes unrhyw ffordd sicr o newid unrhyw sbin ar gêm. Mae troelli yn cael eu cynhyrchu ar hap. I gael yr siawns orau o ennill, dewiswch gêm gyda CTRh derbyniol ac anwadalwch a thema sydd fwyaf addas ar gyfer eich adloniant personol.

Nid oes “amser gorau” y dydd i ennill mewn gemau slot. Mae'r holl gemau a throelli ar hap a gallant dalu unrhyw bryd, dydd neu nos.

Y prif reswm dros chwarae gemau slot yw bodloni anghenion adloniant gyda'r bonws ychwanegol o lanio jacpot o bosibl.

Nid yw slotiau ar-lein yn cael eu ymyrryd â. Mae gan y tŷ ganran fantais benodol yn erbyn y chwaraewr, a fydd yn cynhyrchu elw gwarantedig dros amser. Mae troelli ac ennill yn hollol ar hap ac yn anrhagweladwy. Nid yw casinos yn rheoli pwy, pryd a faint o chwaraewyr sy'n ennill neu'n colli.

10 casinos gorau

Casino MetaSpins

Adolygiad Casino Metaspins

Bonws 1 BTC + 60% Rakeback - Wager Am Ddim

Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.