Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 21  
BE Cynnig
Cynnig CA.
Cynnig FI
Cynnig DE
Cynnig IE
Cynnig NZ
DIM Cynnig
Cynnig PL
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 225  
BE Cynnig
Cynnig CA.
Cynnig DK
Cynnig FI
Cynnig FR
Cynnig DE
Cynnig YH
DIM Cynnig
Cynnig PL
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 308  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 328  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 295  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 437  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD

Cwestiynau Cyffredin

Mae bonws dim blaendal yn wobr neu'n anrheg y bydd chwaraewr casino yn ei dderbyn am gofrestru cyfrif gyda gweithredwr, er enghraifft. I gael eu gwobr, ni fydd yn rhaid iddynt adneuo unrhyw arian na gwario unrhyw arian.

Mae'r mwyafrif o fonysau, blaendal neu ddim blaendal, yn dod gyda gofynion wagering. Fodd bynnag, mae'n fwy tebygol na fydd unrhyw fonysau blaendal yn mynd gyda chap ar enillion posibl, yn enwedig pan gânt eu dosbarthu wrth gofrestru.

Mae yna sawl ffordd o gael bonws dim blaendal. Gallant ymddangos yng nghyfrif defnyddiwr yn awtomatig, fel ôl-gofrestru. Gellir eu rhoi i atalwyr ar ffurf cod fel rhan o hyrwyddiad. Neu, gall asiant sgwrsio byw eu dosbarthu.

Mae gan gasinos ar-lein amrywiaeth o gemau ar gael i'w chwarae, gyda rhai yn defnyddio sglodion yn hytrach nag arian parod. Felly, bydd gweithredwyr yn dosbarthu sglodion am ddim heb unrhyw flaendal yn ofynnol wrth gofrestru, er enghraifft.

Ni all chwaraewr dynnu bonws dim blaendal yn ôl. Fodd bynnag, byddant yn gallu tynnu eu buddugoliaethau o'r bonws, pan fyddant yn bodloni'r gofynion sbarduno a ddaeth gyda'r wobr.

Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 398  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 425  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 524  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 444  
Cynnig yr UD

Dim Bonws Adneuo

Nid oes unrhyw fonysau blaendal yn ffefryn ymhlith chwaraewyr casino ar-lein. Ac mae'n amlwg pam. Yn wahanol i hyrwyddiadau eraill lle mae'n rhaid i dynnwr ychwanegu arian at ei gyfrif i dderbyn rhodd gan y gweithredwr, mae bonws dim blaendal yn golygu bod chwaraewr yn cael rhywbeth am ddim. Byddant hefyd yn cael cyfle i droi’r bonws yn wobr go iawn hefyd, sy’n fwy na manteisiol.

Nid oes unrhyw fonysau blaendal wedi dod yn ffordd boblogaidd i ddod â chwaraewyr newydd i safle casino, ac maent yn aml yn cael eu rhedeg fel hyrwyddiadau i annog punters i agor cyfrif. Wrth wneud hynny, a heb fod angen ychwanegu arian, bydd gweithredwr casino yn aml yn gwobrwyo bonws fel llond llaw o droelli am ddim i'w aelod newydd i'w ddefnyddio ar un o'r gemau slot diweddaraf. Neu, bydd ganddyn nhw rai cronfeydd bonws y maen nhw'n rhad ac am ddim i'w defnyddio wrth eu hamdden.

Bonws Sglodion Am Ddim

Mae yna nifer o gemau ar gael i'w chwarae mewn casinos ar-lein, ac nid yw pob un ohonyn nhw'n defnyddio'r arian sydd gan chwaraewr yn eu cyfrif, fel gemau bwrdd fel roulette a poker. Maent yn defnyddio sglodion, y mae'n rhaid i punters eu prynu gan ddefnyddio eu credydau. Hynny yw, oni bai, mae ganddyn nhw fonws sglodion neu ddau am ddim. Mae llawer o chwaraewyr yn cofrestru mewn casinos ar-lein oherwydd eu bod eisiau chwarae gemau bwrdd, felly mae'n dod yn gyffredin i fonysau sglodion am ddim gael eu rhoi fel gwobr.

Gall chwaraewyr newydd nawr fynd i blatfform a llofnodi, heb wneud blaendal, a derbyn bonws sglodion am ddim i chwarae ag ef yn eu hoff gêm fwrdd. Fel bonws dim blaendal lle bydd punter yn cael arian i'w ddefnyddio, gyda sglodion am ddim, mae potensial i droi'r wobr yn sglodion go iawn, y gall chwaraewr wedyn fynd ymlaen i'w defnyddio ar gemau bwrdd eraill, neu gyfnewid am arian go iawn a tynnu'n ôl.

Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 499  
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 455  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 443  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 420  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 429  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig Prydain Fawr
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 340  
Cynnig YH
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 424  
BE Cynnig
Cynnig DK
Cynnig DE
Cynnig YH
Cynnig NZ
DIM Cynnig
Cynnig ZA
Cynnig SV
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 449  
Cynnig PA
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 426  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 364  
Cynnig IE
DIM Cynnig
Cynnig ZA
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 385  
Cynnig CA.
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 381  
Cynnig PA
Cynnig FR
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 383  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 387  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 364  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 361  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 456  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 449  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 420  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 674  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig DK
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 613  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig DK
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 588  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig DK
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 566  
Cynnig CA.
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 421  
Cynnig PA
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 565  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 948  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig ZA
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 771  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig MX
Cynnig NZ
TH Cynnig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 714  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 766  
Cynnig PA
Cynnig BR
Cynnig CA.
Cynnig FR
Cynnig DE
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 604  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig FR
Cynnig DE
Cynnig TG
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
Cynnig PT
TH Cynnig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 573  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig FI
Cynnig FR
Cynnig TG
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
DIM Cynnig
Cynnig PT
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2022 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 692  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig FR
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Mwy o swyddi