Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 21  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 24  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 23  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 117  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 115  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 144  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD

Cwestiynau Cyffredin

Mae bonws dim blaendal yn wobr neu'n anrheg y bydd chwaraewr casino yn ei dderbyn am gofrestru cyfrif gyda gweithredwr, er enghraifft. I gael eu gwobr, ni fydd yn rhaid iddynt adneuo unrhyw arian na gwario unrhyw arian.

Mae'r mwyafrif o fonysau, blaendal neu ddim blaendal, yn dod gyda gofynion wagering. Fodd bynnag, mae'n fwy tebygol na fydd unrhyw fonysau blaendal yn mynd gyda chap ar enillion posibl, yn enwedig pan gânt eu dosbarthu wrth gofrestru.

Mae yna sawl ffordd o gael bonws dim blaendal. Gallant ymddangos yng nghyfrif defnyddiwr yn awtomatig, fel ôl-gofrestru. Gellir eu rhoi i atalwyr ar ffurf cod fel rhan o hyrwyddiad. Neu, gall asiant sgwrsio byw eu dosbarthu.

Mae gan gasinos ar-lein amrywiaeth o gemau ar gael i'w chwarae, gyda rhai yn defnyddio sglodion yn hytrach nag arian parod. Felly, bydd gweithredwyr yn dosbarthu sglodion am ddim heb unrhyw flaendal yn ofynnol wrth gofrestru, er enghraifft.

Ni all chwaraewr dynnu bonws dim blaendal yn ôl. Fodd bynnag, byddant yn gallu tynnu eu buddugoliaethau o'r bonws, pan fyddant yn bodloni'r gofynion sbarduno a ddaeth gyda'r wobr.

Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 253  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 200  
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 237  
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 208  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig yr UD

Dim Bonws Adneuo

Nid oes unrhyw fonysau blaendal yn ffefryn ymhlith chwaraewyr casino ar-lein. Ac mae'n amlwg pam. Yn wahanol i hyrwyddiadau eraill lle mae'n rhaid i dynnwr ychwanegu arian at ei gyfrif i dderbyn rhodd gan y gweithredwr, mae bonws dim blaendal yn golygu bod chwaraewr yn cael rhywbeth am ddim. Byddant hefyd yn cael cyfle i droi’r bonws yn wobr go iawn hefyd, sy’n fwy na manteisiol.

Nid oes unrhyw fonysau blaendal wedi dod yn ffordd boblogaidd i ddod â chwaraewyr newydd i safle casino, ac maent yn aml yn cael eu rhedeg fel hyrwyddiadau i annog punters i agor cyfrif. Wrth wneud hynny, a heb fod angen ychwanegu arian, bydd gweithredwr casino yn aml yn gwobrwyo bonws fel llond llaw o droelli am ddim i'w aelod newydd i'w ddefnyddio ar un o'r gemau slot diweddaraf. Neu, bydd ganddyn nhw rai cronfeydd bonws y maen nhw'n rhad ac am ddim i'w defnyddio wrth eu hamdden.

Bonws Sglodion Am Ddim

Mae yna nifer o gemau ar gael i'w chwarae mewn casinos ar-lein, ac nid yw pob un ohonyn nhw'n defnyddio'r arian sydd gan chwaraewr yn eu cyfrif, fel gemau bwrdd fel roulette a poker. Maent yn defnyddio sglodion, y mae'n rhaid i punters eu prynu gan ddefnyddio eu credydau. Hynny yw, oni bai, mae ganddyn nhw fonws sglodion neu ddau am ddim. Mae llawer o chwaraewyr yn cofrestru mewn casinos ar-lein oherwydd eu bod eisiau chwarae gemau bwrdd, felly mae'n dod yn gyffredin i fonysau sglodion am ddim gael eu rhoi fel gwobr.

Gall chwaraewyr newydd nawr fynd i blatfform a llofnodi, heb wneud blaendal, a derbyn bonws sglodion am ddim i chwarae ag ef yn eu hoff gêm fwrdd. Fel bonws dim blaendal lle bydd punter yn cael arian i'w ddefnyddio, gyda sglodion am ddim, mae potensial i droi'r wobr yn sglodion go iawn, y gall chwaraewr wedyn fynd ymlaen i'w defnyddio ar gemau bwrdd eraill, neu gyfnewid am arian go iawn a tynnu'n ôl.

Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 195  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 206  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 184  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig Prydain Fawr
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 170  
Cynnig YH
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 232  
BE Cynnig
Cynnig DK
Cynnig DE
Cynnig YH
Cynnig NL
Cynnig NZ
DIM Cynnig
Cynnig ZA
Cynnig SV
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 259  
Cynnig PA
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 219  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 214  
Cynnig IE
DIM Cynnig
Cynnig ZA
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 211  
Cynnig CA.
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 218  
Cynnig PA
Cynnig FR
Cynnig NL
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 220  
Cynnig PA
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 224  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 224  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 206  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 203  
Cynnig FR
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 247  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 240  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 217  
Cynnig CA.
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 449  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig DK
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 429  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig DK
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 424  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig DK
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 383  
Cynnig CA.
Cynnig FI
DIM Cynnig
Cynnig SV
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 281  
Cynnig PA
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 420  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig NZ
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 705  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig NZ
Cynnig ZA
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 587  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig MX
Cynnig NZ
TH Cynnig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 533  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig yr UE
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 611  
Cynnig PA
Cynnig BR
Cynnig CA.
Cynnig FR
Cynnig DE
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 456  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig FR
Cynnig DE
Cynnig TG
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
Cynnig PT
TH Cynnig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 427  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig FI
Cynnig FR
Cynnig TG
Cynnig YH
Cynnig MX
Cynnig NZ
DIM Cynnig
Cynnig PT
TH Cynnig
Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 524  
Cynnig PA
Cynnig CA.
Cynnig FR
Cynnig NZ
Cynnig yr UD
Dim Blaendal 2021 T & Cs Ymgeisiwch
safbwyntiau 573  
Cynnig yr UD
Mwy o swyddi