Twrnameintiau Slotiau Ar-lein

Dysgwch bopeth rydych chi eisiau ei wybod am Twrnameintiau Slotiau. Darllenwch ymlaen i ddysgu awgrymiadau, sut i ymarfer, a manteision ac anfanteision twrnameintiau slotiau.

Mae twrnameintiau slotiau yn bleser ychwanegol i chwarae slotiau gyda mwy o gyffro rîl. Bydd safle casino yn ychwanegu cystadleuaeth gêm slot ac yn cyhoeddi gêm benodol. Mae chwaraewyr yn cael credydau am ddim ac amser penodol i chwarae yn erbyn ei gilydd yn y gêm honno. Sydd yn thema sy'n groes i'r slotiau natur unig ymgorffori.

Y chwaraewr â'r sgôr uchaf ar ddiwedd yr amserlen a neilltuwyd sy'n ennill y gystadleuaeth. Nid yw rhai o'r twrnameintiau yn costio cant, tra bydd gan y gweddill ofyniad mynediad. Mae'r rheolau ar gyfer ennill y wobr yn dibynnu ar safle'r casino. Bydd rhai yn gadael i'r enillydd gael y wobr gyfan, tra bydd eraill yn ei rhannu ymhlith y prif enillwyr.

Slot Tips Twrnamaint

Mae gemau twrnamaint slot yn ymwneud â lwc. Mae'r generadur haprif yn pennu pryd y bydd peiriant yn taro'r jacpot. Wedi dweud hynny, gall ychydig o awgrymiadau roi mantais i chi dros chwaraewyr eraill. Dyma nhw:

 • Troelli gyda'r bwriad uchaf y gallwch chi ei gasglu. Prif nod y gêm yw sgorio mor uchel â phosib, felly po fwyaf y byddwch chi'n troelli, y mwyaf y byddwch chi'n cynyddu'ch siawns o ennill. Efallai mai'r botwm auto-sbin yw eich bet gorau i gyflymu pethau.
 • Yn y rhan fwyaf o wefannau casino, caniateir i chi amrywio'ch bet, ond bydd dewis y bet mwyaf yn gweithio o'ch plaid. Mae'n hysbys po uchaf yw'ch arian yn y fantol, y mwyaf fydd eich rhagolygon dychwelyd.
 • Wager ar y swm uchaf o linellau cyflog oherwydd mae angen i chi gynyddu eich siawns buddugol. Po fwyaf o linellau cyflog rydych chi'n eu cynnwys, y mwyaf o gyfleoedd y bydd eich symbolau'n eu hennill i lanio ar y riliau cywir.
 • Mae twrnameintiau slot yn tynnu sylw ond yn aml yn cario gwobrau eang. Mae hyn yn golygu bod gan gwsmeriaid y potensial i gerdded i ffwrdd gyda llawer mwy na'r hyn y gwnaethant ddechrau. Neu, o leiaf, yn gallu cymryd rhan yn y wefr o gystadlu yn erbyn chwaraewyr eraill.

Casinos Twrnamaint Slotiau Gorau

casino casino

Casumo

4.3 /5

100% hyd at £25 Bonws Casino + 20 troelli bonws.

 • Rasys Slotiau Ar Gael
 • 2,000+ Slotiau Uchaf
 • Ap Symudol Ar Gael
Ymweld â'r safle

18+. Cwsmeriaid newydd y DU yn unig. Angen optio i mewn. 20 Troelli Bonws ar "Llyfr y Meirw" a Bonws Adnau 100% hyd at £ 25 ar y blaendal cyntaf. Blaendal lleiaf £ 10. Gofyniad wagen 30x ar gyfer Troelli Bonws a gofyniad wagen 30x ar gyfer Bonws Adnau (mae pwysoli gemau yn berthnasol). Uchafswm o £ 5 / troelli neu £ 0.50 / llinell neu £ 10 / rownd (casino byw). 30 diwrnod yn dod i ben. T&C's Apply. Gambliwch yn gyfrifol os gwelwch yn dda • www.begambleaware.org • T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
casino bitstarz

Bitstarz

4.3 /5

100% hyd at Bonws 1BTC + 180 Troelli Am Ddim.

 • Bonysau Gwych
 • Crypto-Gyfeillgar
 • Cynnwys Gemau Byw
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
Casino VideoSlots

Casino VideoSlots

4.2 /5

100% hyd at €200 + 11 troelli wager am ddim

 • Rasys Peiriant Slot
 • Nifer enfawr o Slotiau Fideo
 • Casino Modern
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr newydd yn unig. Isafswm Dep £ 10. Cynnig croeso Freerolls: 7 diwrnod i'w actifadu a 7 diwrnod i'w ddefnyddio. Mynediad i 12 o wahanol frwydrwyr freeroll y dydd mewn 7 diwrnod. Bonws Adnau: 30 diwrnod i actifadu a 60 diwrnod i ddefnyddio'r cynnig o fonws blaendal. Wager req: 35x. Telir Balans Bonws gyda chynyddiadau o 10% i falans y cyfrif. Nid yw balans bonws yn daladwy. Y bet uchaf yw £ 20 neu werth 50% neu fwy o'r swm bonws - pa un bynnag sydd isaf. Ar ôl ei dynnu'n ôl, fforffedir unrhyw fonws sy'n weddill. Bydd yr holl enillion yn cael eu credydu i'ch Prif Gyfrif. Gellir tynnu Balans y Cyfrif yn ôl ar unrhyw adeg. begambleaware.org T&C Llawn Gwneud Cais

casino cryptoslots

Slotiau Crypto

4.2 /5

Bonws Casino 111%. Cod bonws: CROESO1

 • Gemau teg yn ôl pob tebyg
 • Casino modern UDA
 • Llwyfan Crypto-Gyfeillgar
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
casino ynni

ynni Casino

4.8 /5

100% hyd at CA$400 bonws croeso + 30 Energy Spins.

 • Gemau Jacpot Mawr
 • Darparwyr Slotiau Gorau
 • Tynnu'n Ôl Cyflym
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
casino greenspin

Troelli Gwyrdd

4.3 /5

Sicrhewch hyd at € 200 a 150 Troelli Am Ddim WAGER AM DDIM! Defnyddiwch CÔD PROMO: ZEROWAGER

 • Rhaglen Teyrngarwch
 • Bonysau Rhad ac Am Ddim Wager
 • Hapchwarae Byw
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC

Sut i arfer gorau ar gyfer Twrnameintiau Slot

Dyma lle y peth da am nodweddion gemau demo. Gyda gemau slot rhad ac am ddim a gynigir gan y rhan fwyaf o safleoedd casino ar bron pob un o'r slotiau, gallwch ddod i adnabod eich ffordd o gwmpas eich hoff gêm heb unrhyw drafferth. Mae hynny'n golygu dim cofrestriad os ydych chi ar ap slotiau rhad ac am ddim, sy'n eich galluogi i ddechrau chwarae'r gêm o'ch dewis yn syth.

Os ydych chi'n gwybod enw'r gêm twrnamaint slot nesaf, gallwch chwilio am fersiwn rhad ac am ddim y gêm a chael ymarfer. Dysgwch pa symbolau sy'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf a beth sy'n sbarduno nodweddion gwyllt, gwasgariadau a bonws. Ar ôl yr holl waith paratoi hwnnw, byddwch chi'n barod i ddechrau nyddu.

Yn dibynnu ar y math o punter ydych chi a'ch statws VIP ar safle casino, bydd rhai o'r manteision a'r anfanteision yn effeithio arnoch chi mewn gwahanol ffyrdd. Mae deall y manteision a'r anfanteision cyn i chi fynd i mewn i dwrnamaint yn werth chweil, beth bynnag. Er eu bod yn cynnig llawer o fanteision, maent hefyd yn dod ag ychydig o anfanteision. Dyma nhw:

Pros

 • Mae'r swm y byddwch chi'n ei wario yn cael ei ddyrannu, sy'n golygu bod gennych chi gyllideb benodol na allwch chi fynd drosti.
 • Mae'r siawns o ennill yn cynyddu. Mae hyn oherwydd bod llai o bobl yn debygol o ymuno â gêm twrnamaint slotiau oherwydd y cyfyngiadau amser, gan leihau eich siawns o ennill o un mewn cannoedd neu filoedd i un mewn ychydig ddegau neu gannoedd (yn dibynnu ar nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn hynny cystadleuaeth benodol).
 • Mae gennych gyfle i ennill gwobrau mawr am dâl mynediad bach os oes un.
 • Os oes gennych statws VIP, gallwch gael mynediad am ddim waeth beth fo'r gofyniad mynediad.
 • Rydych chi'n derbyn mwy o droelli am eich arian. Mae hyn yn berthnasol os ydych chi'n troelli'n ddigon cyflym i fwynhau'ch credyd am ddim.

anfanteision

 • Gall y troelli cyflym gymryd y pleser o wybod bod gennych gredyd am ddim, y cyflymaf y byddwch chi'n troelli, y cyflymaf y mae'n mynd.
 • Efallai nad y gêm sy'n cael ei chynnwys yn y twrnamaint yw eich ffefryn.
 • Yn y rhan fwyaf o achosion, ni chewch gadw'r brif wobr i chi'ch hun. Defnyddir ennill yn bennaf fel offeryn lleoli ar restr enillwyr.
 • Dim ond ar gyfer yr amseroedd y maent wedi'u hamserlennu y mae'r twrnameintiau ar gael.
 • Mae rhai o'r twrnameintiau yn gyfyngedig i geisiadau compas. Enillir ceisiadau comped o ddramâu casino blaenorol a'u holrhain trwy'ch Cerdyn Chwaraewr neu Gerdyn Slot.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Y cyngor gorau ar gyfer chwarae twrnameintiau slot yw troelli mor gyflym â phosib. Mae'r nodwedd 'sbin auto' yn arf ardderchog i gynorthwyo yn hyn o beth.

Mae cost mynd i mewn i dwrnamaint slot yn dibynnu ar y math o dwrnamaint. Mae'r ffioedd mynediad yn dechrau o sero. Os ydych chi'n chwaraewr VIP, mae'n bosibl eich bod wedi cyfansoddi cofnodion. Bydd y swm mynediad wedyn yn dibynnu ar faint o arian sydd gennych ar eich cerdyn neu faint o gemau rydych chi wedi'u chwarae.

Nid yw safleoedd casino gyda thrwyddedau yn dwyllodrus. Mae'n debyg bod safleoedd casino heb drwyddedau. Rydych chi'n sefyll yn well am ennill o safleoedd cyfreithlon. Gwiriwch bob amser a yw casino wedi'i drwyddedu ac o dan awdurdodaeth eich rhanbarth.

Rhaid i chi fod mewn sefyllfa dda gyda casino i dderbyn gwahoddiad i dwrnamaint slot. Fodd bynnag, mae'r manylion yn amrywio o gasino i gasino a thwrnamaint i dwrnamaint. Gallwch gysylltu â chymorth cwsmeriaid i ddarganfod faint o amser chwarae sy'n eich cymhwyso ar gyfer gwahoddiad.

Bwrdd arweinwyr yw lle mae pwyntiau a safleoedd chwaraewyr yn ymddangos mewn twrnamaint slot. Gall cyfranogwyr gymharu safleoedd ei gilydd o fwrdd arweinwyr. Mae hyn yn galluogi punters i gyflymu os ydyn nhw ymhell ar ei hôl hi neu arafu os ydyn nhw ymhell ar y blaen gyda'u cyflymder troelli.

10 casinos gorau

BC.Gêm

bc.gêm

780% Pecyn Croeso + $5 Dim Bonws Blaendal

Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.