Safleoedd Casino Portiwgaleg

Mae gamblo casino yn hanfodol ym Mhortiwgal am sawl rheswm. Gan fod y wlad yn dibynnu ar refeniw twristiaeth, ac mae chwarae mewn casinos yn boblogaidd gyda llawer o ymwelwyr â Phortiwgal, waeth ble maen nhw'n dod, gallwch chi weld pam ei fod wedi chwarae rhan annatod hyd yn hyn, ac mae ei bwysigrwydd yn parhau i dyfu.

Mae hyd at 2019, hyd at XNUMX, roedd y sector gamblo, sy'n cynnwys casinos, yn cyfrif am hanner y cant o'r llif incwm twristiaeth. Ac, yn dilyn symudiadau gan y llywodraeth i newid deddfau gamblo ar-lein, mae disgwyl y bydd twf yn y maes hwn. Bydd rhywbeth rhywbeth ar-lein yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni.

Roedd bum mlynedd yn ôl yn 2015 pan gymeradwyodd llywodraeth Portiwgal newidiadau lle mae hapchwarae casino ar-lein yn y cwestiwn. Am y tro cyntaf, gallai gweithredwyr o'r tu allan i'r wlad gynnig eu gwasanaethau i atalwyr, gan greu marchnad lawer mwy a chynyddu galw ddeg gwaith yn fwy.

Y newyddion gwych yw bod Portiwgal yn wlad sy'n croesawu gamblo. Bydd llawer yn ei ddisgrifio fel rhywbeth sy'n gyfeillgar i gamblo, sy'n addas, ond mae'r llywodraeth yn gall ar yr un pryd. Rhaid i casinos ar-lein sy'n cynnig cyfle i punter chwarae slotiau, er enghraifft, gael eu cymeradwyo gan yr awdurdodau cyn y gallant agor eu drysau rhithwir i gwsmeriaid.

Bydd llawer yn awgrymu mai'r rheswm pam mae'r llywodraeth yn iawn gyda gemau casino ar-lein yn digwydd yw oherwydd y dreth y maen nhw'n ei chodi ar weithredwyr sy'n cynnig eu gwasanaethau i chwaraewyr yn y wlad. Maent yn ail-fuddsoddi'r arian hwn mewn sectorau fel twristiaeth, sydd yn ei dro yn cynyddu refeniw ac yn codi proffil Portiwgal.

Safleoedd Casino Portiwgaleg

10+ Casinos Ar-lein Gorau sy'n derbyn Chwaraewyr Portiwgaleg

[Cyfanswm: 14   Cyfartaledd: 4.8/ 5]

Cael 100% hyd at

€ 1700 WB

+150 Troelli Am Ddim
 • Dros 700 Games
 • Da i chwaraewyr newydd
 • Hyrwyddiadau slotiau dyddiol

aplaycasino.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig CA. Cynnig yr UE Cynnig NZ
150% hyd at

Bonws € 1500

+ 150 Troelli Am Ddim
 • Casino newydd gorau
 • Yn cynnig Llyfr Chwaraeon
 • Hyrwyddiadau parhaus

campeon.bet

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig Prydain Fawr Cynnig yr UE
Blaendal a Cael

111% Bonws

Cod bonws: CROESO1
 • Derbynnir cryptocurrencies mawr
 • Taliadau cyflym
 • Pob gêm yn deg iawn

cryptoslots.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig NZ Cynnig yr UD Cynnig YH Cynnig yr UE
Cael 100% hyd at

Bonws € 1000

+100 Troelli Am Ddim
 • Adneuon / tynnu arian yn ôl yn gyflym Bitcoin
 • Twrnameintiau peiriannau ffrwythau
 • Bonysau ail-lwytho mawr

gunbet.co

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig DE DIM Cynnig Cynnig NL Cynnig NZ
20 troelli am ddim

$ 4000 Bonws Croeso

Cod bonws: CROESO777
 • Taliadau Mawr a Mega Jackpots
 • Blaendaliadau Hawdd a Thynnu'n Ôl ar Unwaith
 • Rheoleiddwyr Troelli Am Ddim a Chynigion Bonws

planed7casino.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig FR Cynnig yr UD Cynnig CA. Cynnig PA Cynnig NZ
325 Bonws% Match

hyd at $ 3250

Cod bonws: DINERO50
 • Gwobrau dewis ffan
 • Profiad blynyddoedd 10
 • Slotiau ar-lein gorau

jumbabet.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig yr UD Cynnig CA. Cynnig SV BE Cynnig Cynnig ES Cynnig DK Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig
$ 16 am ddim sglodion

$ 3500 Bonws

Cod Bonws: CHWARAE16
 • Gorau i chwaraewyr yr UD
 • Cynigion bonws mawr
 • Gemau poker fideo

jupiterclubcasino.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig yr UD Cynnig FI Cynnig NZ Cynnig Emiradau Arabaidd Unedig Cynnig YH
Cael 100% hyd at

Bonws € 100

+100 Troelli Am Ddim
 • Cynigion troelli lluosog am ddim
 • Derbyniwyd Bitcoin
 • Tynnu'n ôl yn gyflym

ladyhammercasino.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig CA. Cynnig NL DIM Cynnig Cynnig NZ Cynnig DE TH Cynnig Cynnig YH Cynnig CA.
Cael 131% hyd at

Bonws € 131

+ Troelli Am Ddim
 • Bonysau gemau newydd
 • Arian yn ôl
 • Gwobrau wythnosol

lwcus31.com

T & Cs Ymgeisiwch

Cynnig yr UE

Sut mae casinos Portiwgaleg yn gweithio?

Mae Portiwgal, fel y soniwyd uchod, yn wlad sy'n gyfeillgar i gamblo. Ond, mae'n rhaid i unrhyw atalwyr platfformau sy'n bwriadu chwarae ynddynt gael cymeradwyaeth y llywodraeth. Felly, y peth cyntaf y dylai chwaraewr ei wneud yw dod o hyd i frand ar-lein cymeradwy yn croesawu gamblwyr o Bortiwgal.

Yna, rhaid i'r punter gofrestru cyfrif gyda'r gweithredwr. Mae'n broses hanfodol gan ei bod yn galluogi casinos i atal gamblo dan oed rhag digwydd. Pan fydd defnyddiwr yn nodi ei wybodaeth bersonol, bersonol ac ariannol, bydd hefyd yn gwarchod rhag twyll rhag digwydd hefyd, sy'n gam hanfodol arall.

Bonysau croeso Portiwgaleg

Os yw punter yn sefydlu cyfrif gyda llwyfan hapchwarae am y tro cyntaf, maen nhw mewn lwc. Mae cwsmeriaid newydd yn amlach na pheidio yn cael y driniaeth carped coch gan weithredwyr, gyda bonysau croeso yn dod eu ffordd. Maen nhw'n wych ar gyfer cychwyn ar wasanaeth newydd.

Y dyddiau hyn, mae'n gyffredin i gamblwyr godi bonws dim blaendal pan fyddant yn cofrestru cyfrif gyda chasino newydd. Gallant ddefnyddio'r anrheg hon cyn ychwanegu arian at eu cyfrif a chasglu bonws mwy sylweddol, sydd fel arfer yn dod ar ffurf gêm adneuo a throelli am ddim i chwarae drwyddynt ar gemau dethol.

Gemau Casino

Mae safleoedd Portiwgaleg yn dilyn llawer o rai eraill trwy sicrhau bod yna gyfoeth o gemau i punters eu mwynhau. Po fwyaf o opsiynau sydd gan gamblwyr, yr ehangach yw'r gynulleidfa y gall casino ddarparu ar ei chyfer. Ymhlith y gemau poblogaidd sydd ar gael i'w chwarae ar lwyfannau Portiwgaleg mae:

 • Slotiau
 • Blackjack
 • Poker
 • Roulette
 • Gemau deliwr byw

Mae casinos Portiwgaleg, a gweithredwyr sy'n cynnig eu gwasanaeth hapchwarae i chwaraewyr yn y wlad, yn dod o hyd i'w cynnwys hapchwarae o enwau blaenllaw yn y diwydiant, fel Microgaming a NetEnt. Gall punters chwarae am arian go iawn, gyda chyfle i gerdded i ffwrdd gyda rhai gwobrau mawr. Neu, gallant chwarae yn y modd rhad ac am ddim.

Cwestiynau Cyffredin

Ydy, mae'n gyfreithiol ymweld a chwarae ar-lein ym Mhortiwgal. Fodd bynnag, rhaid i unrhyw blatfform y mae punter yn bwriadu chwarae arno gael cymeradwyaeth yr awdurdodau perthnasol. Felly, mae bob amser yn syniad da gwirio statws y gweithredwr yn gyntaf.

Mae yna amrywiaeth o opsiynau bancio ar gael i atalwyr os ydyn nhw'n gamblo ym Mhortiwgal. Gallant, wrth gwrs, ddefnyddio cardiau credyd a debyd, sy'n parhau i fod y mwyaf poblogaidd, a gellir dadlau mai'r ffordd fwyaf diogel i adneuo. Mae e-waledi yn opsiwn hefyd, yn bennaf oherwydd eu cyflymderau prosesu cyflym, tra bod cryptocurrencies ar gynnydd.

Mae'r oedran gamblo cyfreithiol ym Mhortiwgal, fel y mwyafrif o wledydd eraill, yn ddeunaw. Hyd at 1987, er mwyn gamblo ym Mhortiwgal, roedd yn rhaid i punters fod yn 21. Credir i'r oes gamblo gyfreithiol newid i annog twristiaeth. Mae rhai adeiladau ar y tir yn croesawu pobl leol sy'n bump ar hugain oed neu'n hŷn ond byddant yn caniatáu i dwristiaid chwarae os ydyn nhw'n ddeunaw oed.

Mae safleoedd casino ym Mhortiwgal yn ddiogel, gan fod yn rhaid iddynt dderbyn sêl y gymeradwyaeth gan y llywodraeth ar ffurf trwydded i weithredu. Maent i gyd yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf hefyd, gan ddefnyddio mesurau diogelwch o'r radd flaenaf i gadw chwaraewyr, a'u manylion personol ac ariannol, yn ddiogel bob amser.