Egluro CTRh Slot, Anweddolrwydd, ac Amrywiant

Beth yw CTRh slot, anweddolrwydd, ac amrywiant? Darllenwch ein canllaw i’r telerau hyn a dysgwch sut maen nhw’n effeithio ar eich cyfleoedd i ennill a pha mor fawr o daliad a gewch yn gyfnewid.

Slotiau yw'r brig mewn casinos ar-lein. Nid yw hynny'n syndod - maen nhw'n hwyl, yn rhoi boddhad, ac yn llythrennol mae miloedd i ddewis ohonynt.

O slotiau clasurol tair-rîl i slotiau fideo modern gyda channoedd o linellau talu, mae yna fôr o slotiau allan yna i blymio ynddynt. Hyd yn oed os ydych chi'n ddechreuwr, fe welwch gêm i'w mwynhau, yn enwedig gan fod isafswm eithaf isel gan y mwyafrif o slotiau betiau.

Wrth chwarae slotiau, fodd bynnag, efallai y bydd chwaraewyr newydd ychydig yn ddryslyd ynghylch rhai o'r termau technegol. Mae yna linellau talu, riliau, gwasgariadau a gwyllt, ond mae'r rheini'n dermau syml y gallwch chi ddysgu mwy amdanynt yng nghanllaw'r gêm.

Yr hyn na fydd y canllaw yn ei ddweud wrthych yw termau fel anweddolrwydd, CTRh, ac amrywiant. Tra bod rhai chwaraewyr yn credu eu bod yr un peth, maen nhw'n wahanol iawn, a dydyn nhw ddim yno i'w dangos yn unig.

Fel mater o ffaith, mae amrywiant slotiau ac anweddolrwydd yn effeithio ar eich siawns i ennill a faint rydych chi'n ei ennill hefyd. Mae'n debyg gyda RTP, y rhif sy'n dangos y ganran dychwelyd i chwaraewr. Dewch i ni weld beth mae'r termau hyn yn ei gynrychioli mewn gwirionedd a sut maen nhw'n effeithio ar eich enillion slot.

casino dwys

Dwys Casino

4.7 /5

Pecyn Croeso € 888 + 50 Troelli Am Ddim.

 • Dyluniad Gwych
 • Gemau Datblygwr Gorau
 • Cynigion Ail-lwytho
poeth

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

adolygiad casino justbit

Just Bit Casino

4.7 /5

Sicrhewch 750 EUR + 75 Troelli Am Ddim

 • Bonysau Bitcoin
 • Gemau Gwych
 • Bonysau Ad-daliad
BTC

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

adolygiad sêr casino

Sêr Casino

4.6 /5

100% hyd at € 1200 + 150 Troelli Am Ddim

 • Safle wedi'i ddylunio'n dda
 • Digon o slotiau
 • Crypto-gyfeillgar
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Hellspin Casino

Casino Hellspin

4.8 /5

100% hyd at € 400 + 150 Troelli Am Ddim

 • Gemau Slot Poeth
 • Rasys Slot Byw
 • Bonysau Gwych
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Slotum Casino

Casino Slotum

4.3 /5

100% hyd at € 550 + 150 Troelli Am Ddim

 • Taliadau Cyflym
 • Gemau Crypto
 • Hyrwyddiadau Wythnosol
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Beth yw Slotiau RTP?

Yn fyr ar gyfer canran dychwelyd i chwaraewr, mae CTRh yn nodi faint o'ch betiau y gallwch ei ddisgwyl yn gyfnewid dros nifer a bennwyd ymlaen llaw. Er enghraifft, gall slot gyda CTRh o 96% ddychwelyd 96% o bob $100 y byddwch chi'n ei fetio.

Nid addewid yw hwn – nodwedd ddamcaniaethol yn unig ydyw. Mae gan gemau slot ag anweddolrwydd isel CTRh uwch fel arfer, tra bod gan gemau slot amrywiad uchel CTRh is. Cadwch hyn mewn cof y tro nesaf y byddwch chi'n troelli slotiau.

Beth yw Anweddolrwydd Peiriant Slot?

Pan edrychwch ar fanylebau peiriant slot, fe welwch un o dair lefel anweddolrwydd - isel, canolig neu uchel. Gall anweddolrwydd slot hefyd fod yn gyfuniad o'r ddau gyntaf neu'r ddau olaf.

Mae'r anweddolrwydd wedi'i gysylltu'n agos â'r gameplay. Mae'n dweud wrthych pa mor aml y gallwch ddisgwyl enillion yn y peiriant slot penodol hwnnw dros amser. Mewn termau symlach, mae'n asesu'r risg o golli bet mewn gêm slot.

 • Slotiau anweddolrwydd isel: slotiau anweddolrwydd isel yn boblogaidd iawn ymhlith chwaraewyr y dyddiau hyn. Maent yn colli enillion yn aml, ond mae hynny'n cydbwyso â'r taliadau llai.

Bydd gemau slot fel Starburst yn rhoi buddugoliaethau i chi yn aml, ond bydd y rheini ar yr ochr isaf.

 • Slotiau anweddolrwydd canolig: gemau slot amrywiad canolig yn talu enillion amrywiol. Mae hyn yn golygu y gallwch ddisgwyl buddugoliaethau llai aml ac ambell un mawr.

Mae'r olaf yn digwydd yn llawer amlach nag mewn slotiau hynod gyfnewidiol (neu hynod gyfnewidiol).

 • Slotiau anweddolrwydd uchel: ni ddylech ddisgwyl enillion aml mewn slotiau ag anweddolrwydd uchel. Dyma'r gemau y dylech chi eu chwarae'n ofalus iawn, oherwydd gall betio mawr arnyn nhw losgi trwy'ch bankroll.

Er nad yw'n rheol, po uchaf yw potensial buddugol y slot, yr uchaf fydd ei anweddolrwydd. Yn ddiweddar, mae datblygwyr slot wedi dechrau graddio eu slotiau anweddolrwydd uchel gyda graddfa. Mae rhai yn hynod gyfnewidiol, eraill yn hynod gyfnewidiol.

Gyda'r slotiau hyn, byddwch chi'n profi clytiau sych am amser hir, ond pan fyddwch chi'n ennill, byddwch chi'n ennill yn fawr.

Nawr eich bod chi'n gwybod mwy am anweddolrwydd slotiau a sut mae'n effeithio ar eich siawns, gadewch i ni siarad ychydig am amrywiant slot.

Beth yw Amrywiant Slot Fideo?

Amrywiant Slot Fideo yn eithaf tebyg i anweddolrwydd slot. Yr un term fwy neu lai ydyw, ac eithrio amrywiant sy'n disgrifio'r adenillion disgwyliedig ar eich buddsoddiad, heb ei rwymo gan amser y tro hwn. Mae amrywiant yn helpu chwaraewyr i ddarganfod yr elw yn y pen draw yn y tymor hir, o'i gymharu ag anweddolrwydd sy'n dibynnu ar enillion tymor byr.

Nid yw terminoleg casino yn gwneud gwahaniaeth rhwng y ddau. Maent yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol, gydag anweddolrwydd yn cael ei ddefnyddio'n amlach.

Sut Maen nhw'n Effeithio ar Fy Enillion?

Yn ddamcaniaethol, gallai chwaraewr ddefnyddio amlder enillion i bennu anweddolrwydd peiriant slot. Ond, mae pethau’n fwy cymhleth na hynny.

Mae gan bob slot fynegai anweddolrwydd sy'n pennu ei amrywiant. Mae'r mynegai hwn yn cyfrifo swm pob cyfuniad ac yn dweud wrthych pa mor aml y mae'n ymddangos yn y tymor hir. Mae'r rhan fwyaf o ddatblygwyr gemau yn cyhoeddi'r wybodaeth hon - nid yw rhai yn ei chyhoeddi.

Os nad yw gêm slot yn nodi ei chyfnewidioldeb (amrywiant), gallwch chi ei bennu ar eich pen eich hun. I wneud hyn, bydd angen i chi ystyried y canlynol:

 • Gwobrau: pa fath o wobrau allwch chi eu hennill yn y gêm? Ydyn nhw fel arfer yn fach? Os yw prif wobr slotiau yn rhywbeth yn yr ystod o 200x-300x eich bet, mae'n debygol y bydd ar yr ochr amrywiant isel.
 • Isafswm/Uchafswm. Bet: gemau ag amrywiant uchel fel arfer yn cael uchafswm llai. betiau. Pe bai eu betiau uchaf yn uchel, ynghyd â'r cyfnodau sych hir, byddai'n drychineb i gofrestr banc chwaraewr.
 • Nodweddion Bonws: pa fath o nodweddion sydd gan y gêm slot? Po fwyaf yw'r cyfrif bonws, yr uchaf yw'r anweddolrwydd. Nid yw hynny'n rheol, ond mae'n ymddangos yn wir am y rhan fwyaf o beiriannau slot y dyddiau hyn.

Mae'r holl wybodaeth hon ar gael fel arfer yng nghanllaw'r gêm. Trwy edrych arno a rhoi rhediad i'r demo, fe allech chi sylweddoli'n hawdd pa mor aml a pha mor fawr y mae slot yn talu.

Casgliad

Amrywiant slot, anweddolrwydd, a CTRh yw'r tri therm slot pwysicaf o safbwynt technegol. Er na fyddwch chi'n eu gweld yn syth o'r delweddau hyfryd a'r sain bachog, maen nhw wedi'u hymgorffori'n ddwfn yn y model mathemateg sy'n pennu eich siawns a'ch taliadau buddugol.

Gobeithiwn fod ein canllaw wedi eich helpu i ddysgu beth mae pob un yn ei gynrychioli. Ni ddylai fod yn anodd ei sylweddoli, ac ar ôl rhoi cynnig ar ychydig o slotiau gyda gwahanol CTRhau ac anweddolrwydd, byddwch yn gallu dal i fyny ar ystyr y termau.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Mae anweddolrwydd slot yn derm sy'n awgrymu pa mor aml neu brin y gallwch chi ennill ar slotiau, neu pa mor fawr neu fach y gallai'ch enillion fod.

Na, dydyn nhw ddim. Yn nhermau lleygwr, mae anweddolrwydd yn datgelu natur anrhagweladwy canlyniadau hirdymor, tra bod amrywiant yn cyfrifo'r risg yn y tymor hir.

Mae Slot RTP yn mesur y gwobrau y gall chwaraewr eu hennill ar gêm slot ac yn ei gyflwyno ar ffurf canrannol. Mae'n disgrifio'r swm y gall chwaraewyr ei ddisgwyl o gêm dros nifer fawr o droelli, fel arfer gwerth $100.

Mae'r CTRh slot fel arfer wedi'i nodi o dan ganllaw'r gêm. Bydd casinos yn aml yn arddangos y niferoedd eu hunain ar y sgriniau sblash.

10 casinos gorau

Dwys Casino

casino dwys

Pecyn Croeso € 888 + 50 Troelli Am Ddim.

Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.