Strategaethau Peiriant Slot Ar-lein

Edrychwn ar rai o'r Strategaethau Slot mwyaf poblogaidd. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth ydyn nhw, sut maen nhw'n gweithio ac a yw strategaethau'n gwneud gwahaniaeth i'ch cofrestr banc.

Strategaethau Slotiau

Mae'n ymddangos bod peiriannau slot yn hwyl ac yn syml, ond credwch neu beidio, mae yna nifer o strategaethau i'w cadw mewn cof os hoffech chi gymryd y gêm o ddifrif. Mae'r erthygl hon yma i'ch dysgu sut i gynyddu eich siawns o ennill gemau slot. Ond cyn i ni barhau, mae'n rhaid i ni gael pethau'n syth, mae ymyl y tŷ yn rheolau. Mae hyn yn golygu ei bod hi bron yn amhosibl i unrhyw un chwaraewr ennill HOLL AMSER.

Mae'r generadur haprifau (RNG), casinos a datblygwyr meddalwedd wedi ei sefydlu felly oherwydd ni fyddai casinos y model busnes proffidiol ydyn nhw pe bai'n rhaid i ni i gyd gael awgrymiadau ar sut i ennill drwy'r amser. Dyna pam y term 'gwella eich cyfle buddugol'. Peidiwch â phoeni; rydyn ni ar eich ochr chi.

Daw'r awgrymiadau yr ydym ar fin eu rhannu gan chwaraewyr brwd sydd wedi bod yn ddigon caredig i rannu gwersi y maent wedi'u dysgu ar hyd y ffordd. Wedi dweud hynny, unwaith y byddwch wedi cael yr awgrymiadau i lawr i'r ti, bydd eich teimlad o berfedd yn eich arwain yn seiliedig ar y wybodaeth rydych chi wedi'i hennill. Am y tro, gadewch i ni fwrw ymlaen â'r strategaethau.

Ymchwiliwch i'r slotiau ar-lein gorau

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw darganfod pa slotiau sy'n darparu'r cyfleoedd mwyaf buddugol. Sut rydych chi'n gwneud hynny yw trwy wirio canran dychwelyd i chwaraewr y gêm (RTP). Ni chynghorir i fynd gyda hynny yn unig, ond profwyd bod peiriannau slot gyda CTRh uchel yn tueddu i dalu allan yn amlach. Mae’n strategaeth hirdymor ragorol, o leiaf.

Fel y crybwyllwyd, ni fydd tip y CTRh yn unig yn cael jacpotiau trawiadol i gyd ar ei ben ei hun. Mae cyfuniad o ffactorau i'w hystyried. Dyna'r anweddolrwydd slot, ei derfynau betio, a nodweddion gêm bonws. Os gallwch chi gyfuno'r holl elfennau hynny'n llwyddiannus, rydych chi ar eich ffordd i ennill rhai buddugoliaethau enfawr. Mae wedi gweithio i rai punters o'r blaen.

Dyna sut mae llawer o enillwyr y jacpot wedi ennill. Nid dim ond trwy ddefnyddio un o'r cyfuniadau a grybwyllwyd trwy gymhwyso'r holl gydrannau allweddol at ei gilydd yn fedrus. Dyma restr fer o gemau i chi gymhwyso'r wybodaeth honno. Dyma rai o'n ffefrynnau:

 • Jac a'r Goeden Ffa
 • Starburst
 • Quest Gonzo yn
 • Bonanza Megaways
 • Gwylanod barus

Wrth gwrs, bydd chwaeth yn amrywio, ond mae'r rhestr uchod yn lle gwych i ddechrau. Mae yna lawer o amrywiadau o gemau ar gael gyda themâu a nodweddion tebyg. Dylai chwiliad rhyngrwyd cyflym eich cyfeirio at y cyfeiriad cywir. Dim ond mater o amser fydd dewis y rhai da o'r lot.

Y rheswm y daeth y teitlau uchod at ein rhestr yw ei fod yn cadw at y cydrannau a grybwyllwyd gennym; Mae gan Jack and the Beanstalk set RTP ardderchog ar 96.28%, ac mae Starburst yn ffordd wych o ymgyfarwyddo â slotiau a dal i fwynhau nodweddion bonws gwych. Mae gan Gonzo's Quest Riliau Avalanche gwych. O ran nodweddion bonws cyffrous, mae gemau gyda'r nodwedd Gamble yn ychwanegu rhywfaint o gyffro gwefreiddiol gan y gallant naill ai ddyblu'ch enillion pan fyddwch chi'n dewis eu chwarae neu a ydych chi wedi colli pob cant unigol.

Dod o hyd i strategaeth ar gyfer eich hoff slotiau

Nid yw'r chwaraewr slot cyffredin yn cadw at chwarae gydag un peiriant ffrwythau. Gyda'r holl themâu a nodweddion unigryw y mae pob gêm yn eu cynnig, rydych chi'n sicr o barhau i brofi'ch lwc ar gemau eraill. Hefyd, mae'r gemau newydd sy'n cael eu rhyddhau bob dydd yn ei gwneud hi'n anodd edrych i ffwrdd a pheidio â chael eich temtio i geisio.

Dyma lle bydd eich gwybodaeth a'ch profiad, ynghyd â theimlad eich perfedd, yn dod i rym. Mae'n cymryd peth arbrofi nes i chi weld unrhyw fuddugoliaethau go iawn, felly peidiwch â digalonni os yw'r dramâu cyntaf yn troi allan yn anffrwythlon. Y nod yw deall fel eich bod yn gwella eich sgiliau gydag amser. Yn y cyfamser, mwynhewch bysgota am nodweddion bonws mewn gemau fel Jumanji neu'r nodwedd jacpot yn Mega Moolah.

Mae pob gêm ychydig yn wahanol i'r nesaf, a'r ffordd orau o ddarganfod hynny yw trwy hapchwarae ymarferol a hefyd darllen cymaint o adolygiadau ar y gemau ag y gallwch. Yn y pen draw, byddwch yn dod i strategaeth peiriant slot sy'n gweithio i chi. Gellir ennill y profiad mewn slotiau corfforol, ar-lein, neu ar y ddau blatfform.

Gwnewch ddefnydd da o ddramâu demo.

Rhowch gynnig ar y nodwedd chwarae rhad ac am ddim mor helaeth â phosibl nes eich bod yn hyderus am wybod eich ffordd o gwmpas nodweddion bonws y gêm. Ar wahân i fod yno ar gyfer eich adloniant, gellir defnyddio slotiau am ddim fel arf hyrwyddo. Maent yn cael eu sefydlu yn union yr un fath â gemau arian go iawn, gyda'r RNG yn gweithredu yn yr un modd.

Mae hyn yn golygu bod gosodiadau arian go iawn yn cael eu harddangos tra'ch bod chi'n chwarae, ac mae gennych chi fynediad uniongyrchol i sut mae pob gêm yn gweithio fel y gallwch chi astudio ei nodweddion yn agos ac ymgyfarwyddo â'r taliadau. Wedi mynd yw'r dyddiau pan oedd yn rhaid i punters ddysgu gemau y ffordd galed (colli arian go iawn). Mae'r platfform ar-lein yn rhoi cyfle gwych i chwaraewyr ddysgu am ddim. Nawr, gallwch chi benderfynu a yw gêm yn werth gwario arian arni heb wario arian.

Mae'r rhybudd nerfus hwnnw yr oeddech chi'n arfer chwarae slotiau ag ef allan o'r ffenestr yn bennaf, ac nid oes rhaid i chi ymddiried ym marn chwaraewyr eraill pan allwch chi ddarganfod drosoch eich hun, heb unrhyw gost ychwanegol.

Nid yw slotiau cynyddol bob amser yn werth chweil.

Nid yw'n gwneud synnwyr pam y byddai unrhyw un sy'n prynu gêm sydd wedi'i chynllunio i 'roi' symiau sy'n newid bywyd yn gwneud synnwyr. Wedi dweud hynny, mae archwilio slot gyda nodwedd jacpot yn un o'r pethau gorau y gall gamers slot ei wneud. Fel peiriannau ffrwythau eraill, mae slotiau jacpot yn dod â'u rheolau eu hunain.

Felly bydd yn rhaid i'ch strategaeth fod yn hyblyg ac addasu i slotiau jacpot unigol. Yn dibynnu ar y gêm, efallai y bydd angen i chi dalu'r uchafswm bet, sy'n eich galluogi i gael y gorau ohono. Mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael digon o gyfleoedd i sbarduno cymaint o nodweddion bonws y gêm â phosib, gan gynnwys y nodwedd jacpot blaengar.

Nid yw'r un peth yn berthnasol i bob slot jacpot blaengar, fel Divine Fortune a Halls of Good. Mae llawer o slotiau jacpot yn dueddol o fod yn newidiol, mae'r siawns o'u hennill yn dibynnu'n fawr ar lwc. Dyna pam nad yw mynd ar ôl slotiau blaengar yn strategaeth wych ar gyfer ennill slotiau. Mae gennych lawer gwell siawns o ddod o hyd i gêm sylfaen yr un mor werth chweil gyda gobaith o swm sylweddol o arian parod.

Mae anweddolrwydd o bwys amser mawr.

Mae tri math o anweddolrwydd:

 • Anwadalrwydd Isel = Ennill yn amlach, ond mae'r gwobrau ar y pen isel
 • Cyfnewidioldeb Canolig = Yn ceisio cydbwyso rhwng amlder talu isel ac uchel, ac nid yw'r gwobrau'n rhy isel nac yn rhy uchel
 • Anwadalrwydd Uchel = Yn talu allan yn anaml, ond mae'r gwobrau yn tueddu i fod yn werth yr aros

Mae faint y gallwch chi fforddio ei golli fel arfer yn ffactor penderfynol o ran dewis yr un gorau i chi. Yn aml, pa un bynnag sy'n siarad fwyaf â'ch math o bersonoliaeth yw'r un iawn.

Hawliwch y troelli am ddim sydd ar gael

Yn union fel y mae taliadau bonws ar gael yn rhwydd, yn gwneud eich hun yn ffafr a dod o hyd i'r troelli rhad ac am ddim gorau, sy'n cael eu cynnig ar ddigon o nodweddion bonws y teitlau slot, ac weithiau hyd yn oed yn y gemau sylfaen. Nid ydym yn dweud y dylech fynd ar ôl gemau gyda throelli am ddim fel eich prif strategaeth fuddugol oherwydd, fel y crybwyllwyd yn gynharach, mae'n ymwneud â chyfuniad o ychydig o ffactorau allweddol.

Fodd bynnag, mae troelli am ddim yn gwella eich siawns o ennill. Mae yna hefyd ofynion wagering ynghlwm wrth y troelli am ddim sy'n werth eu hystyried. Bydd eich enillion yn cael eu capio hyd yn oed pan fyddwch chi'n ennill o'r troelli rhad ac am ddim.

Peidiwch â digalonni gan y cyfyngiadau. Cofiwch eu bod yn bodoli. Mae yna lawer o fonysau o hyd sy'n cynnig codi profiad eich slotiau. Os ydych chi'n fodlon gwario rhywfaint o arian ar fonws croeso, efallai y byddwch chi'n codi swm sylweddol ar eich cofrestr banc.

Adolygiad Hellspin Casino

Casino Hellspin

4.8 /5

100% hyd at € 400 + 150 Troelli Am Ddim

 • Gemau Slot Poeth
 • Rasys Slot Byw
 • Bonysau Gwych
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Casino 20Bet

20Bet Casino

4.3 /5

100% hyd at € 120 + 100 Troelli Am Ddim

 • Croeso i Chwaraewyr yr UE
 • Gemau Crash Ar Gael
 • Bonws Prynu Slotiau
poeth

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Casino Trust Dice

Dis Ymddiriedolaeth

4.5 /5

Sicrhewch Bonws $ 90K (neu 3BTC) + 25 Troelli Am Ddim

 • Ymddiriedir Gan Filiynau
 • Ffioedd Dim
 • Faucet go iawn
poeth

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Casino Casinia

Casini

4.3 /5

100% hyd at € 500 + 200 Troelli Am Ddim

 • 100+ o Gemau Byw
 • 8500+ Slotiau Fideo
 • Jacpotiau poeth

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Adolygiad Casino Nonstop

Casino Di-stop

4.3 /5

950% hyd at €7000 Cynnig Bonws

 • Bonysau Di-stop
 • Arian yn ôl Daily Extra
 • Troelli am Ddim ar Adneuon
Nghastell Newydd Emlyn

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Gwybod pryd mae digon yn ddigon

Cynyddwch eich siawns o lwyddo trwy gael yr agwedd gywir. Rydych chi eisoes yn gwybod nad oes digon o sgil a fydd yn gwarantu buddugoliaeth i chi. Mae dysgu pryd i gerdded i ffwrdd yn un o'r sgiliau hanfodol mewn unrhyw fath o hapchwarae.

Rydych chi eisiau cael cydbwysedd rhwng mwynhau'r adloniant gwefreiddiol a natur realistig peiriannau slot. Ni fyddwch yn lwcus bob tro, ac mae hynny'n iawn. Mae chwaraewr da yn gwybod sut i leihau risgiau trwy leihau'r colledion i'w gofrestr banc.

Peidiwch â betio'r hyn na allwch fforddio ei golli.

Nid yw slotiau'n dda nac yn ddrwg, p'un a ydynt yn rhai seiliedig ar y tir neu ar-lein. Dim ond gemau siawns ydyn nhw, ac mae'r tebygolrwydd yn eich erbyn ar unrhyw adeg benodol. Unwaith y byddwch chi'n deall y cysyniad hwnnw, bydd yn haws betio dim ond yr hyn y gallwch chi fforddio ei golli. Gall mynd at slotiau fel ffynhonnell incwm fod yn niweidiol.

Oes, mae siawns y gallwch chi ennill symiau sylweddol, ond nid oes unrhyw strategaeth yn gwarantu hyn. Dysgwch sut mae tablau talu'n gweithio fel eich bod chi'n gwybod pan nad yw lwc fenyw ar eich ochr chi ar y diwrnod hwnnw. Y cyfan y gallwch chi ei wneud wedyn yw cwl yn lle pinio dros slotiau yn y gobaith o adennill eich colledion. Ni ddylai slotiau fod yn ddim mwy na hobi.

Ni allwch ddylanwadu ar beiriannau slot.

Mae rhai pobl yn meddwl os byddwch chi'n stopio'r riliau yn ddigon aml, y gallwch chi ddylanwadu ar y riliau o'ch plaid. Efallai bod y cynllun hwnnw wedi gweithio ar beiriannau slot mecanyddol rywbryd, ond nid yw'n gweithio gyda'r dechnoleg. Mae'r riliau'n troi'n rhy gyflym i unrhyw un allu rhagweld unrhyw ganlyniad.

Yr unig ganlyniad a allai ddeillio o atal y riliau yn rhy aml yw y gallech gynyddu eich troelli yr awr. Ond yna mae'n debyg y byddwch chi'n llosgi allan ac yn peidio â mwynhau chwarae'r gêm.

Gofynnwch i'r gymuned slotiau.

Weithiau gall argaeledd gemau slot ar-lein (dros 20,000!), hyd yn oed mewn casinos corfforol, fod yn llethol. Os felly, yn lle mynd ymlaen i ddarganfod pa rai sy'n cynnig gameplay gwych, y peth gorau i'w wneud yw gofyn i gymuned slotiau. Gall gofyn o gwmpas arbed llawer o amser i chi, a gallwch ymddiried yn y gemau da (a'r rhai drwg) i wneud eu ffordd o amgylch gwefusau selogion slotiau.

Mae'r strategaeth hon yn gweithio oherwydd yna gallwch chi ddarganfod pa gemau sy'n mwynhau cymeradwyaeth y gymuned. Gallai ymuno â mannau fel grwpiau Facebook neu drafodaethau Reddit fod y ffordd orau o fanteisio ar yr hyn sydd gan y gymuned i'w ddweud am gemau trendio am resymau da neu ddrwg. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, rhowch gynnig ar fersiwn demo'r gêm a chwarae nes eich bod yn barod i symud ymlaen i fetio arian go iawn.

Cafodd llawer, os nad y cyfan, o fanteision ac anfanteision strategaethau slot eu gollwng trwy gydol yr erthygl, ond i fod yn glir, dyma nhw unwaith eto trwy Manteision ac Anfanteision.

Pros

 • Gall strategaethau eich helpu i gynyddu eich siawns o ennill.
 • Gall y cyfuniad cywir o elfennau allweddol eich arwain at eich buddugoliaeth fawr nesaf.
 • Mae rhai strategaethau wedi profi i weithio dros gyfnod o amser.

anfanteision

 • Nid oes sicrwydd llwyr y byddant yn gweithio bob tro.
 • Mae'r siawns o ennill yn cael ei osod yn erbyn y chwaraewyr.
 • Mae slotiau yn seiliedig ar lwc.
 • Nid oes unrhyw ffyrdd y gellir trin peiriannau slot.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Na, ni allwch ddylanwadu ar beiriant slot i dalu mwy neu lai o arian i chi. Gallwch gymhwyso strategaethau a fydd yn helpu'ch gameplay a allai gynyddu eich siawns buddugol.

Na, nid yw peiriannau slot o gasinos trwyddedig a rheoledig yn wir.

Dewiswch slotiau gyda CTRh uchel ac anweddolrwydd gwell. Mae defnyddio'ch troelli am ddim hefyd yn helpu i gynyddu eich siawns o ennill.

Ydy, os yw'r gêm sylfaen yn dda. Fodd bynnag, mae amlder talu'r rhain yn isel.

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.