Slotiau Ar-lein Bonysau Croeso

Dysgwch bopeth am bonysau Slotiau Croeso. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar beth ydyn nhw, sut maen nhw'n gweithio a pha rai sydd â'r gwerth gorau.

Y ffordd symlaf i ddisgrifio bonws croeso slot yw swm o gredyd am ddim, troelli neu arian ar gyfer dewis casino ar-lein penodol. Daw bonysau croeso mewn sawl ffurf, a bydd bron pob casino ar-lein sy'n werth ei halen yn cynnig un i chi.

Pa fath o fonysau croeso sydd yna?

 1. Bonysau Cofrestru: Weithiau cyfeirir at fonysau croeso fel bonysau cofrestru ac fel arfer byddant yn gofyn i chi wneud blaendal arian go iawn er mwyn i'r casino gyfateb, er enghraifft, “Adneuo hyd at € 100, a byddwn yn ei ddyblu!” Mae hyn yn golygu os byddwch yn adneuo unrhyw swm hyd at € 100, bydd y casino ar-lein yn cyd-fynd ag ef ac yn rhoi € 100 arall i chi, a bydd gennych € 200 i chwarae ag ef ar lawr y casino rhithwir. Ond os byddwch yn adneuo mwy na € 100, bydd y casino yn cyfateb i'r € 100 yn unig. Mewn rhai achosion, gall casinos ymestyn y cynnig hwn dros gyfnod o adneuon.
 2. Dim bonysau Adnau: Nawr, os byddai'n well gennych beidio ag adneuo arian go iawn i mewn i gyfrif casino oherwydd efallai mai dyma'r tro cyntaf i chi geisio casino newydd, neu os nad oes gennych swm blaendal mawr, mae'r math hwn o fonws wedi'i gynnwys gennych. Nid yw'r bonws dim blaendal yn gofyn am unrhyw arian go iawn i adael eich dwylo, ac nid yw rhai casinos hyd yn oed yn gofyn ichi roi gwybodaeth cerdyn i mewn i hawlio'r bonws. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu cyfrif i hawlio'ch tocynnau am ddim. Fel gyda'r bonws blaenorol, mae gan y bonws hwn ei gyfyngiadau. Bydd rhai casinos ar-lein yn cyfyngu ar y swm terfynol y gallwch ei dynnu'n ôl i'ch cyfrif banc neu e-waled os byddwch yn ennill gyda bonws dim blaendal. Gall casinos eraill eich cyfyngu i ddefnyddio'r credydau am ddim ar beiriannau slot yn unig. Gall y cyfyngiadau hyn ymddangos yn ddiflas; fodd bynnag, mae'n rhaid i casinos eu cael yn eu lle i atal helwyr bonws rhag cyfnewid y bonws am ddim yn unig.
 3. Bonysau Adnau:  Mae bonysau blaendal yn debyg i'r bonysau arwyddo neu groeso, ac eithrio'r rhain ar steroidau. Pan fydd y bonws arwyddo neu groeso fel arfer ond yn mynd hyd at 100% cyfatebol o'ch blaendal cyntaf, gall y bonws blaendal fynd mor uchel â phum gwaith y swm a adneuwyd gennych.
 4. Bonysau Troelli Am Ddim:  Gellir cynnig bonysau troelli am ddim i chwaraewyr newydd ond fel arfer cânt eu hymestyn i noddwyr casino presennol i hyrwyddo gemau slot newydd. Mae'r bonws troelli am ddim yn cynnig nifer cyfyngedig o droelli i chi yn hollol rhad ac am ddim. Felly gallwch chi ennill arian mawr a pheidio â gwario unrhyw arian yn y byd go iawn. Mae gan y bonws hwn y cafeat o fod â gofynion wagen uchel neu, mewn rhai achosion, cyfyngiad ar eich swm arian parod. Strategaeth dda ar gyfer y bonws hwn fyddai cadw llygad ar eich enillion i gyfnewid arian pan fyddwch chi'n cyrraedd yr uchafswm a pheidio â cholli allan ar unrhyw enillion.
 5. Bonysau Bitcoin: Gellir hawlio'r mathau hyn o fonysau gan ddefnyddio cryptocurrency yn unig. Er enghraifft Os rhowch 1 BTC i mewn, bydd y casino yn ychwanegu 1 BTC arall i'ch cyfrif. Mae'r dal i hyn hefyd yn debyg i'r bonws a grybwyllwyd yn flaenorol, lle po uchaf yw'r bonws, y mwyaf tebygol y byddwch yn cael eich cyfyngu i chwarae ar beiriannau slot.

Gallwch ddisgwyl litani o fonysau pan fyddwch chi'n creu eich cyfrif casino. Bydd llawer o gasinos yn cynnig bonysau croeso golygus, ond efallai y bydd eraill yn dewis gwobrwyo teyrngarwch yn lle hynny. Felly cymerwch eich amser wrth ddewis eich casino ar-lein nesaf a gweld pa un o'r taliadau bonws hyn sydd fwyaf addas i chi, oherwydd gall wneud gwahaniaeth mawr yn eich siawns o ennill yn fawr!

6 Camau i Godi'r Bonws Croeso Slotiau gorau

cam 1

cam canllaw

Cymharwch Bonysau

Cymharwch fonysau yn y gwahanol safleoedd adolygu, gan wneud yn siŵr beth yw'r gofynion ar gyfer pob bonws a beth sydd angen ei wneud yn unol â thelerau ac amodau'r bonws.

Cymharwch fonysau yn y gwahanol safleoedd adolygu, gan wneud yn siŵr beth yw'r gofynion ar gyfer pob bonws a beth sydd angen ei wneud yn unol â thelerau ac amodau'r bonws.

cam 2

cam canllaw

Gwneud penderfyniad

Cofrestrwch i'ch casino dewisol, gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir fel arfer neu gopïwch y cod hyrwyddo y gallai fod angen ei nodi yn ystod y broses gofrestru.

Cofrestrwch i'ch casino dewisol, gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir fel arfer neu gopïwch y cod hyrwyddo y gallai fod angen ei nodi yn ystod y broses gofrestru.

cam 3

cam canllaw

Cofrestru

Cofrestrwch gyda'ch dewis casino. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu'r manylion cywir oherwydd efallai y bydd angen i chi basio proses ddilysu cyn tynnu arian yn ôl.

Cofrestrwch gyda'ch dewis casino. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu'r manylion cywir oherwydd efallai y bydd angen i chi basio proses ddilysu cyn tynnu arian yn ôl.

cam 4

cam canllaw

Defnyddiwch God Promo

Rhowch y cod hyrwyddo naill ai yn ystod cofrestru neu yn ystod eich blaendal cyntaf, yn dibynnu ar yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y telerau ac amodau. Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond un cyfle fydd gennych chi i wneud hyn yn iawn.

Rhowch y cod hyrwyddo naill ai yn ystod cofrestru neu yn ystod eich blaendal cyntaf, yn dibynnu ar yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y telerau ac amodau. Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond un cyfle fydd gennych chi i wneud hyn yn iawn.

cam 5

cam canllaw

Chwarae dim ond Gemau a ganiateir

Derbyniwch yr arian bonws yn eich cyfrif a chwarae'r gemau rydych chi'n eu dymuno, gan wneud yn siŵr bod y gemau rydych chi'n eu dewis yn cael eu caniatáu yn unol â thelerau ac amodau'r bonws. Sicrhewch hefyd fod unrhyw enillion yn cwrdd â'r gofynion chwarae trwodd.

Derbyniwch yr arian bonws yn eich cyfrif a chwarae'r gemau rydych chi'n eu dymuno, gan wneud yn siŵr bod y gemau rydych chi'n eu dewis yn cael eu caniatáu yn unol â thelerau ac amodau'r bonws. Sicrhewch hefyd fod unrhyw enillion yn cwrdd â'r gofynion chwarae trwodd.

cam 6

cam canllaw

Mwynhewch Eich Enillion

Ar ôl ennill rhywfaint o'r arian bonws yn ôl a chwrdd â'r gofynion wagering, rydych chi fel arfer yn rhad ac am ddim, naill ai'n dal i chwarae neu i dynnu'r arian a enilloch yn ôl i'ch cyfrif banc.

Ar ôl ennill rhywfaint o'r arian bonws yn ôl a chwrdd â'r gofynion wagering, rydych chi fel arfer yn rhad ac am ddim, naill ai'n dal i chwarae neu i dynnu'r arian a enilloch yn ôl i'ch cyfrif banc.

Bonysau Croeso Slotiau Gorau ar Slots4play

casino dwys

Dwys Casino

4.7 /5

Pecyn Croeso € 888 + 50 Troelli Am Ddim.

 • Dyluniad Gwych
 • Gemau Datblygwr Gorau
 • Cynigion Ail-lwytho
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
Adolygiad Slotum Casino

Casino Slotum

4.3 /5

100% hyd at € 550 + 150 Troelli Am Ddim

 • Taliadau Cyflym
 • Gemau Crypto
 • Hyrwyddiadau Wythnosol
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
Adolygiad Casino Metaspins

Casino MetaSpins

4.8 /5

Bonws 1 BTC + 60% Rakeback - Wager Am Ddim

 • Casino Crypto Newydd
 • Super Rakeback
 • Sioeau Gêm
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

poeth
goron yr awyr

SkyCoron

4.5 /5

Ymunwch a chael Pecyn Croeso $3000 a 350 o droelli am ddim.

 • Casino Cyfeillgar UA
 • Crypto Derbyniwyd
 • Gemau byw ar gael
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
adolygiad casino justbit

Just Bit Casino

4.7 /5

Sicrhewch 750 EUR + 75 Troelli Am Ddim

 • Bonysau Bitcoin
 • Gemau Gwych
 • Bonysau Ad-daliad
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

BTC
Adolygiad Hellspin Casino

Casino Hellspin

4.8 /5

100% hyd at € 400 + 150 Troelli Am Ddim

 • Gemau Slot Poeth
 • Rasys Slot Byw
 • Bonysau Gwych
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
adolygiad sêr casino

Sêr Casino

4.6 /5

100% hyd at € 1200 + 150 Troelli Am Ddim

 • Safle wedi'i ddylunio'n dda
 • Digon o slotiau
 • Crypto-gyfeillgar
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Nghastell Newydd Emlyn
tarw cynddeiriog

Cynddeiriog Bull

3.4 /5

Sicrhewch Becyn Croeso $2500 + 50 troelli am ddim.

 • Casino Cyfeillgar yr Unol Daleithiau
 • Bonysau Troelli Am Ddim
 • Gemau Casino Gorau
Ymweld â'r safle

Chwaraewyr Newydd 18+ yn Unig. Munud. Gofyniad Wagering. Yn ddilys tan Rybudd Pellach. T&C Llawn Gwneud Cais

Pros

 • Mae rhai bonysau yn cymryd y risg allan o gamblo felly nid oes rhaid i chi fentro llawer o'ch arian eich hun nac unrhyw ran ohono.
 • Slotiau Gellir adbrynu Bonysau Croeso mewn sawl casinos
 • Gallwch roi hwb braf i'ch arian neu ennill troelli ychwanegol.

anfanteision

 • Gall gyfyngu eich potensial buddugol i swm penodol.
 • Mae gan rai bonysau ofyniad wagering a allai fod braidd yn uchel cyn y gallwch dynnu'r arian yn ôl.
 • Nid yw casinos yn cefnogi rhai dulliau talu os ydych chi'n dymuno adbrynu bonws croeso.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Bydd eich taliadau bonws yn cael eu cynnig yn awtomatig i chi yn ystod y broses creu cyfrif neu efallai y bydd angen i chi eu hactifadu gan ddefnyddio cod hyrwyddo.

Mae'r gofyniad wagering neu a elwir hefyd yn playthrough yn ei gwneud yn ofynnol i chwaraewyr i wager eu henillion neu gronfeydd bonws swm penodol o weithiau. Mae'r swm hwn yn wahanol i gasino i gasino.

Cyn cofrestru mewn casino, gallwch chi edrych ar dudalen hyrwyddiadau'r casino i weld beth yw eu hyrwyddiadau cyfredol. Gallwch hefyd ddefnyddio safleoedd adolygu casino a fydd yn rhoi adolygiad manylach ar y casino a'r cynigion croeso presennol sydd ar gael iddynt.

Priodolir bonysau i'ch cyfrif ar unwaith, ac nid oes unrhyw gyfnod aros ar gyfer unrhyw un o'r taliadau bonws hyn.

C Mawredd
C Mawredd

Chris GrandPennaeth Cynnwys

Rwy'n awdur cynnwys sy'n arbenigo yn y meysydd iGaming a gamblo. Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddarllen a deall fy safbwynt trwy'r cynnwys rwy'n ei gyflwyno trwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am dueddiadau diweddaraf y diwydiant, a datganiadau gêm. Fy nod yw cyflwyno cynnwys gonest a gwir er budd y darllenydd.